Důchodový systém se za poslední roky změnil, čím?

6. 4. 2016 – 8:28 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Důchodový systém se za poslední roky změnil, čím?
Ilustrační foto | zdroj: freeimages.com

Mezi roky 2009 až 2016 došlo k řadě důchodových změn. Byl zaveden a zrušen II. důchodový pilíř. Přesto nejdůležitější důchodové změny s ohledem na výši státního důchodu lze hledat jinde. Podívejme se na pět z nich.

Vlivem legislativních důchodových změn v posledních letech posílala úloha vlastního zajištění na penzi. Důvodem je, že se odchází do důchodu později, výpočtová formule důchodu je méně výhodná, studium již neovlivňuje výši důchodu a stoupá počet případů, kdy není vdovský důchod přiznán nebo je pobírán pouze jeden rok. Z důvodu demografické a ekonomické situace bude tento trend v budoucnu pokračovat. Podívejme, co důležitého se u důchodů mezi roky 2009 až 2016 mimo jiné změnilo.

1) Zvýšení důchodového věku

Dle legislativy platné v roce 2009 měl činit důchodový věk po 31. prosinci 2012 u mužů 63 let a u žen 59 let až 63 let v závislosti na počtu vychovaných dětí. Na nejnižší důchodový věk 59 let měly mít nárok ženy, které vychovaly alespoň pět dětí a v 63 letech měly do důchodu odcházet ženy, které nevychovaly žádné dítě.

Aktuálně se důchodový věk postupně prodlužuje. Pro ročníky narození 1936 až 1977 je stanoven přesný důchodový věk, v Tabulce 1 je uveden důchodový věk pro vybrané ročníky narození. Prodloužení důchodového věku o několik let je nejdůležitější legislativní změnou.

Tabulka 1: Důchodový věk u vybraných ročníků narození

Rok narození

 

Muži

Ženy dle počtu dětí

0

1

2

3 a 4

5 a více

1955

63r+4m

62r+8m

61r+4m

60r

58r+8m

57r+4m

1960

64r+2m

64r+2m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+2m

1965

65r

65r

65r

64r+8m

63r+2m

61r+8m

1970

65r+10m

65r+10m

65r+10m

65r+10m

65r+8m

64r+2m

1975

66r+8m

66r+8m

66r+8m

66r+8m

66r+8m

66r+8m

1977

67r

67r

67r

67r

67r

67r

2) Nehodnocení příjmů nad limit

Základním vstupním údajem při výpočtu důchodu je zjednodušeně řečeno přepočtená průměrná mzda za odpracované roky v současné hodnotě. Při výpočtu důchodu v roce 2009 se průměrná mzda nad 27 000 Kč počítala z 10 %, a to bez omezení. Při výpočtu důchodu v roce 2016  přepočtená průměrná mzda nad 108 024 Kč výši důchodu již neovlivňuje. A v druhé zápočtové hranici se hodnotí z 26 %.

3) Zpřísnění podmínky pro celoživotní vdovský důchod

Vdovský důchod se pobírá pouze jeden rok a po roce pouze při splnění některé zákonné podmínky. Nejčastěji je důvodem pro celoživotní pobírání vdovského důchodu dosažení požadovaného věku. V roce 2009 stačilo vdově dosáhnout věku 55 let, aktuálně o několik let více v závislosti na ročníku narození.

4) Zkrácení obnovovací lhůty u vdovských důchodů

Když po roce pobírání vdovského důchodu není některá ze zákonných podmínek splněna, tak se přestane vdovský důchod pobírat. Jestliže je však některá ze zákonných podmínek (např. péče o dítě, péče o závislou osobu, invalidita třetího stupně, dosažení požadovaného věku) splněna v zákonné obnovovací lhůtě, tak se vdovský důchod obnoví. Do konce roku 2011 platila pětiletá obnovovací lhůta, od roku 2012 platí již pouze dvouletá obnovovací lhůta.

5) Nepočítání studia od roku 2010

Výše důchodu závisí na započitatelných příjmech v rozhodném období a dále na získané době pojištění. Každý rok pojištění ovlivní měsíční výši státního důchodu více, než by někteří žadatelé o důchod předpokládali. Do hodnocené doby pojištění přitom nepatří pouze odpracované roky, ale i náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění do konce roku 2009 patřilo i studium v zákonném rozsahu. Od roku 2010 se již doba studia nehodnotí pro důchodové účely.

Petr Gola | Více o penzích na Investujeme.cz

Zdroje:
investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 23.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,320 25,440
USD 23,320 23,500
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články