Elektřina pro průmysl je v Česku dražší než v EU

30. 11. 2010 – 5:41 | Energie | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Elektřina pro průmysl je v Česku dražší než v EU
Většina států v EU svůj průmysl náročný na spotřebu elektřiny chrání, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Elektřina pro průmysl je v současnosti o 25 procent dražší, než je průměr v zemích Evropské unie. Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE) agenturu Mediafax v pondělí upozornilo, že nepřijetí vládních návrhů na zastavení tzv. solárního boomu může tuto situaci ještě zhoršit.

"Evropské ceny elektřiny jsou díky opatřením vycházejícím z politiky klimatických změn výrazně nad cenami v ostatních částech světa. Evropští výrobci mají vyšší náklady na elektřinu než jejich konkurenti," upozorňuje SVSE v dokumentu, který zároveň zaslalo senátorů. Ti mají v brzké době projednat vládní návrh na zastavení solárního boomu.

"V Česku je cena elektřiny pro průmysl v roce 2010 o zhruba 25 procent nad průměrem EU a o devět procent vyšší než v Německu," dodávají spotřebitelé.

Většina států v EU svůj průmysl náročný na spotřebu elektřiny chrání. "V Německu jsou příspěvky energeticky intenzivního průmyslu na obnovitelné zdroje omezeny stropem 0,5 €/MWh a produkce ze závodních elektráren není zatížena poplatkem za obnovitelné zdroje vůbec. Současná úroveň přirážky k ceně elektřiny v ČR je 6,7 €/MWh a hrozí riziko zvýšení na čtyřnásobek," dodávají spotřebitelé.

SVSE dále zpracovalo dopadovou studii u dvou variant: příspěvku na obnovitelné zdroje (OZE) ve výši 582 Kč/MWh, která by nastala v případě nepřijetí vládních návrhů, a příspěvku 370 Kč/MWh pro případ přijetí.

U první varianty by se prohloubila ztráta u firem, které jsou už nyní ztrátové (asi 18 procent) o 18 až 55 procent. Ztráta by dále postihla 13 firem, které dosud byly ziskové, a 37 procentům společností by odebrala více než 20 procent zisku. Do snížení zisku o méně než 10 procent se vejde jen čtvrtina podniků. "V přímém ohrožení je 55 procent průmyslu," dodává SVSE, které zároveň upozorňuje na riziko ztráty konkurenceschopnosti a propadu českého exportu.

V případě příspěvku ve výši 370 Kč/MWh sice rovněž dojde ke zvýšení konkurenční nevýhody, ale nikoli tak významnou jako v prvním případě. "Alespoň části průmyslu poskytne šanci na přežití," komentují spotřebitelé elektřiny.

SVSE do budoucna považuje za nezbytné provést audit veškerých nákladů, které přinesla politika klimatický změn. "Dle odhadu SVSE tyto náklady v roce 2010 představují 1,26 procenta HDP, v příštím roce vzrostou na 1,79 procenta a dosáhnou úhrnné výše asi 66 miliard Kč/rok," konstatuje SVSE.

Řešením je podle nich nepřekročitelný strop na tyto náklady ve výši 1,5 procenta HDP. Státy EU by zároveň měly prosadit politiku klimatických změn i vůči světové konkurenci, zejména USA a Číně. "V opačném případě nelze dále v politice klimatických změn pokračovat, neboť osamocený postup vede k ekonomickému sebezničení," dodává SVSE.

-Jiří Táborský,Mediafax

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,290 25,430
USD 23,340 23,520
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články