Erste Group byla jako jedná banka obchodovaná na pražské burze součástí zátěžových testů, jejichž výsledky EBA (European Banking Authority) zveřejnila v pátek po zavření trhu. Podle výsledků by v zátěžovém scénáři klesl ukazatel CET 1 na 8,5 % ke konci roku 2020 (z 12,9 % ke konci roku 2017). Banka by v období, které testy pokrývají (2018 – 2020), generovala ztrátu v souvislosti s poklesem úrokových výnosů a odpisy finančních aktiv. Výsledek je lepší než v posledních testech v roce 2016 (8,2 %), nicméně stále pod průměrem testovaných bank (10,1 %), což je dáno především nastavením parametrů negativního scénáře, který počítá s horším vývojem ekonomiky v regionu střední a východní Evropy oproti západoevropským zemím. Neočekáváme výraznější dopad na obchodování s akciemi.  

Zdroj: Atlantik FT