Evropský parlament chce ještě větší podporu pro automobilový průmysl

26. 3. 2009 – 3:24 | Evropská unie | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Evropský parlament chce ještě větší podporu pro automobilový průmysl
Foto: TPCA | zdroj: NašePeníze.cz

Parlament dnes přijal společné usnesení o budoucnosti automobilového průmyslu. Vzhledem k tomu, že se jedná o klíčové odvětví, které zaměstnává až 12 milionů pracovníků, žádají poslanci Radu a Komisi, aby urychlily, zjednodušily a navýšily finanční podporu automobilového odvětví a aby zajistily co nejlepší využití dostupných prostředků z evropských fondů na podporu pracovních míst. Parlament rovněž vyzývá k vytvoření skutečného evropského rámce pro opatření na evropské i vnitrostátní úrovni.- Výroba aut v Česku: Škodovka opět nabírá dech
- Světová finanční krize zeštíhlí automobilový sektor ve střední a východní Evropě
- Novela Zákona o daních z příjmů a Zákona o dani z přidané hodnoty byla schválena Poslaneckou sněmovnou

Poslanci v usnesení, které dnes přijali poměrem hlasů 413:44:29, připomínají, že evropský automobilový průmysl a jeho dodavatelský řetězec jsou obzvláště postiženy dopady současné krize, čelí strukturální nadměrné kapacitě. Očekává se současně, že v roce 2009 dojde k dalšímu významnému poklesu poptávky po vozidlech a k následnému poklesu výroby, čímž se nevyhnutelně zvýší tlak na úroveň zaměstnanosti a investic v EU.
 
Toto odvětví je přitom pro evropské hospodářství naprosto klíčové, neboť přispívá k zaměstnanosti, inovacím a konkurenceschopnosti celého hospodářství a má násobný účinek na ostatní odvětví a zejména na existenci stovek tisíc malých a středních podniků. Automobilový průmysl přímo a nepřímo zaměstnává 12 milionů pracovníků, což je 6 % zaměstnaného obyvatelstva v Evropské unii, a miliony těchto pracovních míst jsou v současnosti ohroženy.
 
Koherentní iniciativy: zjednodušení a navýšení podpory finanční podpory
 
Poslanci v této souvislosti upozorňují na význam koherentních a koordinovaných iniciativ na podporu evropského automobilového průmyslu a žádají, aby byl vytvořen skutečný evropský rámec pro opatření, který by stanovil konkrétní kroky umožňující přijímat nezbytná klíčová opatření jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států.
 
Parlament vyzývá Radu a Komisi, aby urychlily, zjednodušily a navýšily finanční podporu automobilového odvětví, a to zejména prostřednictvím Evropské investiční banky a také tím, že umožní státní záruky na úvěry s nízkými úroky. Poslanci se domnívají, že administrativní postupy u žádostí o úvěr by měly být výrazně zjednodušeny, a finanční podpora, zejména prostřednictvím půjček, by měla pomoci stimulovat poptávku po nových vozidlech ve prospěch hospodářského růstu, životního prostředí a bezpečnosti provozu.
 
Soudržnost, účinnost a koordinovanost opatření
 
Poslanci vyjadřují obavy v souvislosti s některými krátkodobými opatřeními, která členské státy přijaly na vnitrostátní úrovni, jež by mohla podle jejich názoru narušit hospodářskou soutěž na jednotném trhu a poškodit tak dlouhodobou konkurenceschopnost. Vyzývají proto členské státy, aby zajistily soudržnost, účinnost a koordinovanost dalších opatření.
 
Parlament v tomto ohledu vyzývá Komisi, aby navrhla pokyny a doporučení ohledně opatření, která by koordinovaně pobízela k obnově vozového parku, jako je např. šrotovné a jiné tržní pobídky, jež mají kladný a krátkodobý účinek na poptávku spotřebitelů po nových motorových vozidlech. Komise by měla také sledovat již přijatá vnitrostátní opatření a zamezit tak narušení vnitřního trhu.
 
Lepší využití prostředků z evropských fondů
 
Poslanci žádají Komisi, aby zajistila co nejlepší využití dostupných prostředků z evropských fondů na podporu pracovních míst (Fond soudržnosti, strukturální fond, Sociální fond nebo Fond pro přizpůsobení se globalizaci) s ohledem na vyvážené uskutečňování všech „lisabonských priorit“ a aby usnadnila, zlepšila a urychlila přístup k těmto prostředkům. Tyto fondy by měly podle EP přispívat na programy vzdělávání a rekvalifikace pro pracovníky již tehdy, jakmile začnou být uplatňována omezení pracovní doby.
 

Kurzy

Kurzovní lístek: 19.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,230 25,350
USD 23,590 23,770
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články