Exekuce na důchod? Děsivá čísla!

24. 2. 2014 – 0:09 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Exekuce na důchod? Děsivá čísla!
Od února 2014 může v praxi přepočtem dojít ke zvýšení nebo snížení exekuční srážky, případně její výše zůstane beze změny. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Exekuční srážky provádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) téměř u 71 tisíc důchodů. Vyplývá to z evidence k 31. 12. 2013. U dalších několika desítek tisíc důchodů eviduje exekuční titul, ale protože důchod je tak nízký, že nedosahuje tzv. zabavitelné výše, nemohla ČSSZ exekuční srážku zařídit.

Od lednové splátky 2014 byly valorizovány všechny vyplácené důchody a současně podle nařízení vlády došlo ke změně výše tzv. normativních nákladů na bydlení. Tyto změny mají vliv na výši exekučních srážek z důchodu a znamenají pro ČSSZ povinnost u všech důchodů s evidovaným exekučním titulem výši srážek přepočítat.

ČSSZ provede přepočet exekučních srážek od únorové splátky důchodu. O změně výše exekuční srážky z důchodu bude ČSSZ příjemce důchodu písemně informovat zasláním oznámení na adresu evidovanou v ČSSZ. Oznámení o změně exekučních srážek obdrží příjemci důchodu až po oznámení o valorizaci. 

Psali jsme: Nový občanský zákoník může nahrát i lichvářům

Provést přepočet exekučních srážek spolu s valorizací od lednové splátky důchodu nebylo možné, zejména s ohledem na skutečnost, že návrh nařízení vlády byl schvalován až ke konci roku. Ve složitějších případech se změna výše srážek provede až od pozdějšího měsíce - března nebo dubna 2014. I v těchto případech ČSSZ příjemce důchodu o změně srážek informuje písemným oznámením.

Změny parametrů, které mají vliv na výši exekučních srážek, konkrétně znamenají, že zvýší-li se částka důchodu, musí být nově stanovena (zvýšena) částka, která se z důchodu sráží na výkon rozhodnutí. Naopak zvýšením normativních nákladů na bydlení, případně životního minima se mění (zvyšuje) tzv. nezabavitelná částka, tedy ta, která musí být dlužníkovi zachována. Oba tyto aspekty ČSSZ při přepočtu exekučních srážek z důchodu musí zohledňovat. V praxi může přepočtem dojít ke zvýšení nebo snížení exekuční srážky, případně její výše zůstane beze změny. Může nastat i situace, kdy exekuční srážka z důchodu po přepočtu nebude prováděna nebo naopak ji bude moci ČSSZ nově zařídit.

Počet důchodů se zařízenou exekuční srážkou (k 31. 12. daného roku)

Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Celkem

30 855

35 223

40 718

46 121

51 184

60 874

67 614

70 997

 

Kurzy

Kurzovní lístek: 23.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,320 25,440
USD 23,320 23,500
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články