Exekutorům má klesnout příjem až o dvě třetiny, těm se to nelíbí

18. 4. 2016 – 0:04 | Půjčky | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Exekutorům má klesnout příjem až o dvě třetiny, těm se to nelíbí
Exekutoři a exekuce nemají v obecném povědomí moc dobré jméno. Poslat na někoho exekutora ale není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Aby mohl exekutor jednat, musí mít věřitel takzvaný exekuční titul. Foto:ceskydomov, Text:dTest | zdroj: NašePeníze.cz

Ministerstvo spravedlnosti uvažuje o snížení exekutorského tarifu o 2/3. Tím by klesly příjmy exekutorů. Těm se to nelíbí a varují před snížením vymahatelnosti práva.

Vymáhání pohledávek stát přesunul na soukromé exekutorské úřady. Protože jsou exekutoři odměněni pouze v případě zaplacení alespoň části dluhu dlužníkem, jsou vysoce motivováni na vymožení pohledávky. Pokud nejsou úspěšní, zaplaceno nedostanou.

Nyní ministr spravedlnosti Robert Pelikán představil možnost snížení exekutorského tarifu až o dvě třetiny. To se pochopitelně exekutorům nelíbí. Jde jim o živobytí. Ovšem podle jejich názoru by takové snížení vedlo k likvidaci exekutorských úřadů a s tím spojené snížení vymahatelnosti práva. „Navrhovanými úpravami usilujeme o vybudování férovějšího prostředí v oblasti exekucí tak, jak jsme to opakovaně slíbili občanům,“ oponuje Robert Pelikán, ministr spravedlnosti.

Ministerstvo spravedlnosti vidí prostor až pro dvoutřetinové snížení exekutorského tarifu. „Při provedení plánovaných koncepčních legislativních změn, kterými je především vyřešení problematiky vícečetných exekucí a zavedení obligatorních záloh prostřednictvím návrhu novely exekučního řádu, se prostor pro úpravu odměn exekutorům podstatně rozšíří, a to zhruba o dvoutřetinové snížení,“ uvádí ministerstvo spravedlnosti.

Došlo-li by ke snížení minimální odměny ze současných 3 000 Kč za vymožení pohledávky na 1 000 Kč. Při vymáhání pohledávky 20 tis. Kč po dobu 2 let by to odpovídalo 50 Kč měsíčně. Tolik ovšem podle Pavly Fučíkové, prezidentky Exekutorské komory ČR, stojí zaslání doporučeného dopisu s doručenkou dlužníkovi. Náklady navíc má exekutor stabilní a výnos obdrží pouze v případě vymožení pohledávky.

Petr Polanský, člen prezidia Exekutorské komory ČR, považuje zavedení povinných záloh na exekuční náklady za možné řešení, ale podle jeho názoru snížení tarifu o 2/3 nenahradí. Zálohy mohou dosahovat pouze do výše 50 % nákladů exekuce a 50 % odměny exekutora. Reálné náklady tak nepokryjí. Pomůže ale snížit počet exekucí bez šancí na vymožení, jejichž náklady nesou exekutorské úřady. Většina nových exekucí je vedena na osoby, které jsou již v exekučním rejstříku. V průměru vychází 5,8 exekučních řízení na jednu osobu. Věřitel nenese za exekuci žádnou zodpovědnost i podle usnesení Ústavního soudu.

Graf 1: Počet exekucí na tytéž osoby
  

exekuce Zdroj: Exekutorská komora ČR

Soukromí exekutoři v současnosti vedou 4,5 milionu exekučních řízení vůči 750 tisícům osob v celkové výši 350 mld. Kč. Podle Vladimíra Plášila, viceprezidenta Exekutorské komory, je přibližně 70 % dluhů v exekucích nevymahatelných a exekutoři za jejich vymáhání, k němuž jsou povinni, nedostávají zaplaceno. Exekutoři na druhou stranu ale dostatečně nevyužívají relativně nové možnosti vybírání záloh na náklady exekuce a odměnu exekutorů. Tím by již nyní mohli snížit exekuce vedené vůči chronickým neplatičům s nevymahatelnými závazky.

Martin Tunkl, člen prezídia Exekutorské komory ČR, upozornil na rozpor mezi odměňováním insolvenčních správců a exekutorů. Zatímco jejich činnost je ve své podstatě obdobná, minimální odměna exekutora je 500 Kč v případě, že pohledávku vymůže, zatímco insolvenční správci mají státem garantovanou odměnu 45 tis. Kč. Vymahatelnost pohledávek v exekuci je přitom vyšší než v rámci insolvenčních řízeních. Na druhou stranu insolvenční správci jsou správci majetku, exekutoři „pouze“ vymáhají pohledávky. Navíc exekutoři mají působnost danou pouze na území České republiky, insolvenční správci získávají prostředky společnosti v insolvenci z celého světa.

Snížení exekučního tarifu o 2/3 by bylo pro většinu exekutorů podle Petra Polanského likvidační. Exekutorská komora ČR ve své prezentaci varuje, že v případě snížení exekučního tarifu dojde k ukončení činnosti všech exekutorských úřadů a propuštění 3 100 zaměstnanců. Ani za současných podmínek se nedaří obsadit 18 volných exekutorských úřadů.

-Petr Zámečník | Více na Hypoindex.cz

Zdroje:
Hypoindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.11.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,230 24,350
USD 21,940 22,120
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články