Firmy doteď za nic nenesly odpovědnost, za protiprávní jednání budou už pykat

23. 2. 2011 – 16:03 | Firmy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Firmy doteď za nic nenesly odpovědnost, za protiprávní jednání budou už pykat
K zavedení postihu firem, které se dopustí nezákonného jednání, tlačí Českou republiku také Evropská unie, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Za jednání, které je v rozporu se zákonem, bude stát postihovat také firmy. Počítá s tím návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, který na svém středečním zasedání schválila vláda, sdělil Mediafaxu zdroj obeznámený s jednáním.

Návrh umožní trestat i takové skutky, při jejichž prověřování se orgány činné v trestním řízení setkávají s výmluvou, že rozhodoval kolektivní orgán právnické osoby. Firmy, které na to sázejí a pro které se porušování zákona stalo nemyslitelnou součástí podnikání, se tak už nevyhnou trestu. "Zavedení trestní odpovědnosti umožní ukládat citelné sankce v případech, kdy porušování zákonů je běžným standardem při činnosti firmy, například v oblasti ekologie, nakládání s odpady apod., přičemž buď vůbec nelze zjistit konkrétní fyzickou osobu nesoucí trestní odpovědnost, nebo to sice možné je, nicméně firma pokračuje ve svých nezákonných aktivitách," objasňuje se v předkládací zprávě.

K zavedení postihu firem, které se dopustí nezákonného jednání, tlačí Českou republiku také Evropská unie, ale i celá řada mezinárodních organizací, jichž je Česko členem. Právě neexistující úprava trestní odpovědnosti firem ČR znemožňuje ratifikovat celou řadu mezinárodních smluv. České soudy totiž nemohou společnostem ukládat sankce za trestné činy, které tyto smlouvy vymezují.

Česká republika je přitom posledním členským státem unie, který firmy za jejich jednání, které je v rozporu se zákonem, dosud nepostihuje. Požadavek na zakotvení odpovědnosti právnických osob se totiž v rámci Evropské unie nově objevuje ve směrnicích. Kvůli jeho ignorování by Brusel mohl s Českem zahájit řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie, které by pro stát mohlo skončit i uložením finanční sankce.

Problematický může být tento zákon u akciových společností. V případě sankcí proti akciové společnosti by totiž hodnota těchto akcií zřejmě ihned poklesla. "Je pravda, že drobní akcionáři na to mohou doplatit," potvrdil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS). Tento problém se může objevit i u podílových fondů, které vložené prostředky investují právě do akcí, z nichž některé mohou v důsledku tohoto zákona zcela pozbýt hodnotu.

Pospíšil také dodal, že se jedná o velmi kontroverzní zákon, nad kterým se rozchází i odborná veřejnost. "My ten zákon přijímáme, abychom nebyli v izolaci. Jsme poslední země v EU i v OECD, která takovou normu nemá," dodal Pospíšil.

Sami právníci pak upozorňují na skutečnost, že zakotvení institutu trestní odpovědnosti v právním řádu bude pro firmy znamenat další nárůst jejich výdajů. "Pro právnické osoby to bude znamenat zvýšené náklady v podobě nastavení nových kontrolních mechanismů. Společnost se totiž do budoucna zprostí své trestněprávní odpovědnosti pouze tehdy, pokud prokáže, že učinila veškerá nezbytná opatření k zabránění trestné činnosti," naznačil advokát Michal Buchta.

-Veronika Žižlavská | MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 4.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,290 24,410
USD 22,380 22,560
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články