Firmy mohou opět získat finance na vzdělávání zaměstnanců v době krize

23. 7. 2009 – 1:01 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Firmy mohou opět získat finance na vzdělávání zaměstnanců v době krize
Foto: NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 2. fázi projektu „Vzdělávejte se!“. Jde o pilotní ověřování nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, financované opět z Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky. Tzv. protikrizový projekt má za cíl pomoci zaměstnavatelům, kteří se v souvislosti s hospodářskou recesí nacházejí v obtížné ekonomické situaci a nejsou přechodně schopni zaměstnancům přidělovat práci. O příspěvky z projektu „Vzdělávejte se!“, na který je určena celkem 1 miliarda Kč, mohou firmy žádat od dnešního dne.


Projekt umožní zaměstnavatelům získat finanční prostředky na vzdělávací aktivity a cestovní náhrady. Zároveň firmy mohou získat peníze na úhradu mzdových nákladů nebo náhrad mezd zaměstnanců, kteří se vzdělávacích kurzů účastní. Příspěvek na mzdy nebo jejich náhradu se odvíjí od toho, zda zaměstnavatel je či není v režimu §209 zákoníku práce.

- MPSV uvolní 3,3 mld korun na vzdělávání zaměstnanců, jak je získat?
- V Česku chybí mateřské školky, stát neplní kvóty. Nahradí je firemní školky?
Jazykové kurzy pro zaměstnance zdarma? Ano i to jde v době krize!

O příspěvek je třeba žádat na místně příslušném úřadu práce s využitím formuláře dostupného na http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni , nebo na http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/vzdelavejte_se. Vyplněné žádosti včetně příloh musí zaměstnavatel dodat v elektronické i tištěné podobě, kvůli podpisu statutárního zástupce zaměstnavatele a nutnosti sledovat realizaci projektu v souladu s pravidly ESF. Zaměstnavatelům, kteří nemají počítač, umožní elektronický přepis úřad práce.

Aby zaměstnavatel mohl dostat příspěvek z projektu, musí předložit také potvrzení o bezdlužnosti. Tedy prokázat, že nemá daňové nedoplatky, nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Potvrzení vydávají příslušné finanční úřady, zdravotní pojišťovny, okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), případně celní správa. Úřadům práce se překládají v originále a nesmí být starší než tři měsíce ode dne podání žádosti.

Na jednom úřadu práce mohou zaměstnavatelé čerpat maximálně 500 000 Kč měsíčně

Jde o celkovou částku určenou na mzdové náklady nebo náhrady mzdy, vzdělávací aktivity a cestovní náhrady. Případné poskytnutí vyššího příspěvku nad uvedený limit posuzuje ministr práce a sociálních věcí. V porovnání s první fází  se jedná o nové opatření, jehož cílem je zajistit, aby projekt mohlo využít co nejvíc zaměstnavatelů. Zefektivnit systém mají i další inovace -  v rámci 2. fáze se klade větší důraz na vazbu na vzdělávací potřeby pracovníků a jasný vzdělávací záměr ze strany firem.

Příspěvek na mzdové náklady či náhradu mzdy zaměstnance, který se účastní odborného rozvoje, může být až 24 000 Kč měsíčně

Konkrétní výše závisí na délce období, kdy se pracovník skutečně vzdělává. V době školení zaměstnavatel vyplácí zaměstnancům průměrnou mzdu nebo náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

V projektu jsou mimo jiné stanoveny i maximální ceny kurzů bez DPH.  Například na jazyková školení se specifickým vymezením je limit na hodinu vzdělávací aktivity 700 Kč, u IT kurzů se jedná o 1 300 Kč, u manažerských dovedností pak o 1 500 Kč za hodinu aj.

Potenciálním zájemcům o „Vzdělávejte se!“ Ministerstvo práce a sociálních věcí doporučuje seznámit se s Manuálem, který detailně popisuje podmínky čerpání finančních prostředků. Dostupný je stejně jako ostatní informace na webových stránkách MPSV a i na jeho portálu.

První fáze projektu „Vzdělávejte se!“ využilo víc než devět set podniků. Úřady práce v jeho rámci podle předběžných informací podpořily celkem 3 247 žádostí, školení se týkala 56 676 lidí a znamenala téměř 7 milionů výukových hodin. Zaměstnanci se nejčastěji vzdělávali v odborných znalostech (1 286 žádostí), výpočetní technice (673 žádostí) a rovněž absolvovali manažerské kurzy (592 žádostí).

Změny, které přinesla 2. fáze, vyplynuly ze spolupráce s úřady práce a z konzultací se  samotnými zaměstnavateli. MPSV usiluje o to, aby nová aktuální podoba projektu „Vzdělávejte se!“ pozitivně ovlivnila zaměstnatelnost lidí, kteří se kurzů účastní a rovněž posílila schopnost zaměstnavatelů vyrovnat se s obtížnou ekonomickou situací související s hospodářskou recesí.

Kurzy

Kurzovní lístek: 1.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,380
USD 23,380 23,560
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články