Firmy nevyužívají všech možných úspor na daních

2. 4. 2009 – 12:01 | Firmy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Firmy nevyužívají všech možných úspor na daních
Foto: NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Některé podniky nedostatečně optimalizují daně a nevěnují potřebnou pozornost novelizaci zákonů — takový je závěr vyplývající z průzkumu společnosti Deloitte, která oslovila zhruba 700 klíčových a finančních manažerů firem v České republice. Jako značně překvapivá se ukázala informace, že na 63 % dotázaných respondentů a jejich společnosti neměly žádný přímý vliv změny v oblasti DPH platné od 1. ledna 2009. Tento výsledek ale vyvolává pochybnosti, zda praktický dopad novelizovaného znění DPH nebyl ze strany podnikatelských subjektů podceněn.


- Firmy se bojí, aby nebyl sestavením vlády pověřen Jiří Paroubek
- Firmy budou vyplácet dividendy i v době krize
- Podnikatelé se v době finanční krize zaměřují na podnikatelské rizika více než kdy předtím
- Manažeři firem mohou eliminovat dopad finanční krize

V době ekonomické recese je otázka úspor nákladů klíčová pro většinu obchodních společností. Deset otázek, na které odpověděli generální a finanční ředitelé významných českých společností, bylo zaměřeno na celé spektrum daňových oblastí.

Průzkum ukázal, že ne všechny podniky dostatečně optimalizují daně a daňové platby, což v konečném důsledku oslabuje jejich ekonomickou situaci. Průzkum například ukázal, že více než 52 % respondentů neporovnalo platby záloh na daň z příjmů s očekávanou daňovou povinností a tudíž nepožádalo o zrušení nebo snížení splatných záloh. Rovněž tak takřka 50 % respondentů neprověřilo využitelnost daňových ztrát v budoucích letech, což může v budoucnosti způsobit problémy s jejich využitím.

„Společnosti velmi často posuzují výši daňové povinnosti jako fakticky danou, bez možnosti významného ovlivnění či optimalizace, což může zbytečně oslabovat jejich ekonomickou pozici. S ohledem na současný negativní ekonomický vývoj má každá uspořená koruna dvojnásobný význam, než v minulosti a možnosti úspor v daňové oblasti by tudíž neměly být opomíjeny. Příležitosti vidíme nejen v oblasti uznatelnosti nákladů pro účely daně z příjmů či v maximalizaci odčitatelných položek jako například 100 % odčitatelné položky na výzkum a vývoj, ale rovněž tak v oblasti DPH či zaměstnaneckých benefitů,” zmínil partner z daňového oddělení společnosti Deloitte Marek Romancov.

Průzkum na druhou stranu indikuje poměrně vysokou připravenost společností na oblast transferových cen ve formě zpracované dokumentace. Tato informace je překvapující především s ohledem na skutečnost, že v současnosti v České republice není tvorba dokumentace povinná. V této souvislosti Marek Romancov uvedl: „Transferové ceny představují nejrizikovější daňovou oblast pro společnosti, které mají významné množství transakcí v rámci skupiny. Výsledek průzkumu ukazuje, že toto riziko obdobným způsobem vnímají rovněž podnikatelé a snaží se připravit na případnou hloubkovou kontrolu zaměřenou na problematiku transferových cen. Současná ekonomická situace nahrává změnám v oblasti nastavení transferových cen vedoucích k optimalizaci daňové zátěže, nicméně k těmto změnám je možné přistoupit pouze na základě dostatečně extensivní analýzy, aby úprava nebyla v konečném důsledku kontraproduktivní.”


Kurzy

Kurzovní lístek: 7.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,270 24,390
USD 22,470 22,650
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články