Firmy: Přednosti regionu střední a východní Evropy postupně mizí

16. 6. 2009 – 2:12 | Firmy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Firmy: Přednosti regionu střední a východní Evropy postupně mizí
Foto: sxc | zdroj: NašePeníze.cz

Přednosti regionu střední a východní Evropy postupně mizí v důsledku zvyšující se ceny pracovní síly a v důsledku vyšších materiálních ztrát. Vyplývá to ze zprávy studie produktivity pro rok 2009 firmy Syngroup.


Ve střední a východní Evropě (CEE) je potreřba o 22 % více pracovníku na obsluhu strojů. Produktivita práce je ale nižší než v západní Evropě (WE). O 9 % vyšší zmetkovost než v WE představuje významný potenciál úspor. Nedostatky v WE jsou spatřovány v oblastech strojního vybavení, přípravné fáze a vytíženosti strojů.

- firmy: Zahraniční investice v Evropě kvůli krizi stagnují
- Asie bere krizi jako výzvu, Evropa se jí bojí, Češi mírně optimističtí
- firmy mohou získat až 8 mil. dotace na vzdělávání zaměstnanců. Jak na to?
- Podvody a úplatky jsou ve firmách v době krize více tolerovány

Růst průmyslové produkce v zemích CEE, který byl v průběhu uplynulých 4 let třikrát vyšší než v zemích západní Evropy, napomohl k vysokému tempu hospodářského růstu. Zároveň ale vyvolal v techto regionech zvýšenou poptávku po specialistech v jednotlivých oborech a z toho plynoucí akutní nedostatek odborné vyškolené pracovní sily.

V dusledku toho zde došlo za stejné období k průměrnému nárůstu mzdových nákladů na kvalifikované pracovníky o 70%.

Vyšší míra „zmetkovosti“ výroby v zemích CEE ve srovnání s regiony západní Evropy (o 9%) byla doposud kompenzována nižší cenou pracovní síly. To je ale již nyní minulostí.

Z výsledku analýzy realizované spolecností SynGroup vyplývá, že v zemích CEE je potřeba o 22 % více pracovníků na obsluhu strojů – produktivita je ale paradoxně kvuli nedokonalé prípravné fázi výroby a neúplné vytíženosti stroju nižší než v západní Evropě.

To jasně ukazuje, že chce-li si region CEE zachovat svoji konkurenceschopnost, musí být do budoucna ve všech oblastech produktivnější. Je jisté, že nevýhody průmyslové výroby v zemích západní Evropy v podobě dražších energií a pracovní síly, kvůli kterým řada podniků presunula cást své výroby právě do zemí střední a východní Evropy, se budou v porovnání s CEE stále zmenšovat.


Konkurence bude ostrejší – CEE se musí stát produktivnejší

Dosud mohly podniky v CEE počítat s nižšími personálními náklady. „Kvalifikovaný personál byl potreba v minulosti a bude i v budoucnu, mzdy ale stoupají. Tím se bude snižovat rozdíl v úrovni platu mezi západními státy a CEE. Produktivita práce se stane v CEE významným atributem podnikatelského úspěchu,” vysvetluje výsledky studie Klaus D. Harrer, ředitel pro obchod a rozvoj v regionu CEE spolecnosti SynGroup.

„Vzhledem k tomu, že výhoda levnější pracovní síly se v zemích CEE bude stále snižovat, je třeba se i v tomto regionu soustředit na efektivní využití materiálu a strojního vybavení.“ dodává Klaus D. Harrer.

Pojem Operativní Fitness představuje proto pro CEE duležité téma. Srovnání prováděná v rámci jednotlivých koncernu vykazují v praxi operativní a sociální rozdíly. „Podniky v regionu CEE trpí vysokou fluktuací a nižší úrovní kvalifikace pracovníku. Nad to nedisponují dostatečnými indikátory pro další rozvoj a rešení problému. Vzhledem k nedostatku kvalifikovaných pracovníků ve výrobě a vedoucích pracovníku nemohou být cíle řízení účinně realizovány.“ ríká Klaus D. Harrer. K tomu, aby byly dosaženy stanovené cíle by byla potřeba stálá kontrola klíčových kmenových zaměstnanců. „Zaměstnanci necítí sounáležitost s podnikem
a často nejsou připraveni odvést více práce, než je nezbytně nutné.

Jednotlivá oddělení spolu nedostatečne kooperují. Špatný stav strojů a neodpovídající skladování materiálu casto vedou k přerušení výroby a ke zpoždením,” vysvětluje pan Harrer výsledky studie.

Optimalizace pomocí dalšího vzdělávání

\"Prostřednictvím školení orientovaných na praxi, vytvořením možnosti kariérního postupu v rámci podniku a zavedením seminářu vedoucích pracovníku muže být vybudována integrita zaměstnanců se svým podnikem a pocit jejich vlastní odpovědnosti. Zavedení operativních komunikačních a řídicích systému vytváří zdravé konkurenční myšlení, podporuje motivaci, a tím generuje inovace ke zlepšení v rámci daného podniku.\" Uvádí analýza.
 
Nedostatky v západní Evropě

Studie ukazuje rovnež na nedostatky zpracovatelského průmyslu v západní Evropě: částecně velmi zastaralý strojový park, vysoká doba přípravy a nízká vytíženost strojů. Zaměstnanci jsou ale motivovanější a ztotožňují se s podnikem, z čehož plyne jejich větší pocit zodpovednosti za chod firmy.

Díky vysoké úrovni znalostí zaměstnanců (knowhow) je možné efektivně řešit vznikající problémy. „Prostřednictvím obměny strojového parku, vyřazením již neodpovídajících částí a
školením kmenových zaměstnanců může být redukována přípravná doba, a tím může stoupnout vytíženost strojního vybavení.

Standardizované plány ocekávání, meetingy managementu s vedením společnosti a operativní a komunikační rídící systém se tak mnohonásobně vyplácí.

Prímé srovnání – výsledky analýzy

Přípravná doba je v CEE v průmeru o 5 % kratší než v západních zemích. Tento relativně podstatný rozdíl muže být vysvětlován buď investicemi do nových strojů nebo vyšším počtem pracovníků u jednoho stroje. Výsledek může na druhou stranu ale také odrážet vyšší flexibilitu v západních zemích, kde v důsledku realizace kratších zakázek je třeba častějších přípravných prací. Velké zakázky jsou pak z ekonomických důvodu prováděny v regionu CEE. Rovněž vyšší „zmetkovost“ v regionu CEE má velký vliv na náklady a představuje významný potenciál pro úspory.

18 let po otevření hranic stále není rozvinuto dostatečné využívání synergických efektů rozdílné situace mezi regiony CEE a západní Evropy za účelem dosažení vyššího podnikatelského zisku.

Kurzy

Kurzovní lístek: 23.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,320 25,440
USD 23,320 23,500
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články