Firmy: S penězi zmizely i dobré vztahy

13. 5. 2009 – 10:16 | Firmy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Firmy: S penězi zmizely i dobré vztahy
Foto:sxc | zdroj: NašePeníze.cz

Akvizice nahradily restrukturalizace. Firmy dnes řeší jiné problémy než v období ekonomického růstu. Počet sporů výrazně vzrostl – nejen těch firemních, ale překvapivě také rodinných. Ukazuje to změněná náplň práce právníků.


Hospodářská krize změnila firmám priority. Okolnosti je donutily věnovat více pozornosti spíše vlastním zaměstnancům než velkým investorům. Dobrý přehled o nastalých změnách mají advokáti a podnikoví právníci. Nejenže pomáhají řešit firemní i mezilidské problémy, ale neobejdou se bez nich ani větší transakce. A právě těch je dnes méně.

- Na české firmy začíná doléhat recese, obchodní partneři neplatí včas

- Krize nás učí lépe hospodařit s penězi

Méně nákupů, více sporů

Každý své finance pečlivě hlídá a nechce je investovat ani půjčovat, takže dochází k minimálnímu nárůstu počtu nových velkých projektů,“ konstatuje právník pražské pobočky advokátní kanceláře DLA Piper Zdeněk Tomíček. S opatrností těch, kdo mají peníze, souvisí i další jev, se kterým se právníci v praxi setkávají. „Zásadně ubylo tradičních transakcí – tedy prodejů podniků či převodů obchodních podílů,“ říká Martin Kubánek, partner advokátní kanceláře Schönherr. Jenže to stále není vše. „Zcela nepochybně nám ubylo i práce spojené se zahájením podnikání nebo s úvěrovou agendou, což je pochopitelným důsledkem situace panující na současném bankovním trhu,“ doplňuje advokát Radek Hudeček z ostravské kanceláře Enenkl Vyroubal Brudný.

Právníkům tak v popsaných oblastech práce ubylo. Na její nedostatek si však přesto příliš nestěžují. Právních problémů totiž přinesla hospodářská krize víc než dost.

Advokátní kanceláře se v současné době přizpůsobují trendům a potřebám klientů. Ty souvisejí především s oblastmi pracovního a insolvenčního práva. Zaznamenali jsme rovněž zvýšenou poptávku po právní pomoci při řešení sporů, a to ať soudní či mimosoudní cestou,“ popisuje Tomíček.

Kromě řešení konfliktních situací věnují firmy pozornost i sobě samým. Snaží se zefektivnit své fungování a optimalizovat provozní náklady. „Zaznamenali jsme nárůst případů v oblasti restrukturalizací a refinancování,“ potvrzuje Kubánek. Soukromý sektor se tedy zaměřuje na potíže, které byly v době ekonomického růstu upozaděny. Samo obchodování ale vázne – a advokáti jsou nuceni na tento fakt reagovat.

V době finanční krize se naše kancelář zaměřuje více na veřejný sektor. Stát se totiž jako jediný nebojí investovat,“ říká Tomíček.

Pozor na zhrzené zaměstnance

Firmy se snaží pokud možno nehýbat s počty svých zaměstnanců. Ne vždy se jim to ale daří. Lidé tak v dnešní době řeší častěji problémy spojené se změnami či ukončením pracovního poměru. Mnohé potíže vznikají i posléze – v souvislosti s neuspokojenými nároky zaměstnance vůči zaměstnavateli. „V praxi se lze poslední dobou často setkat s pohrůžkou podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení na zaměstnavatele,“ říká Hudeček.

Pro zaměstnance je to podle něj účinný prostředek k vymožení dlužených peněz. Údaj o insolvenčním řízení, které bývá v těchto případech zahajováno i pro relativně malou sumu, se okamžitě objeví na internetu – v insolvenčním rejstříku. „Pro zaměstnavatele to může mít fatální důsledky. Firmě nepůjčí žádná banka, obchodní partneři s ní odmítnou uzavírat smlouvy,“ uzavírá Hudeček.

Vlastní kradou, cizí neplatí

Změny v agendě nezaregistrovali pouze advokáti. Určité posuny zaznamenali i podnikoví právníci – tedy ti, kteří řeší spíše každodenní život svých firem. „Obecně lze říci, že klesl počet obchodních transakcí. Přiostřily se konflikty na pracovišti, takže je nutné věnovat větší pozornost interpersonálním vztahům,“ sděluje zkušenosti svých kolegů předsedkyně Unie podnikových právníků ČR a vedoucí právní sekce Pražské energetiky Marie Brejchová.

Podle informací z úřadů práce se výrazně zvýšila četnost rozhodování o takzvané částečné nezaměstnanosti. Nastavení tohoto režimu musí schválit buď odborová organizace, nebo právě úřad práce. Dochází k němu tehdy, když zaměstnavatel nemůže svým zaměstnancům přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby proto, že byl dočasně omezen odbyt jeho výrobků nebo poptávky po jím poskytovaných službách. A k takovému omezení dnes dochází ve vysoké míře.

Více čtěte na serveru Profit.cz.


Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,340
USD 23,310 23,410
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články