Firmy: Ženy na mateřské dovolené chtějí často pracovat

29. 6. 2009 – 4:42 | Firmy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Firmy: Ženy na mateřské dovolené chtějí často pracovat
Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Matky mají zájem harmonizovat práci s rodinou, mají zájem o alternativní pracovní úvazky převážně v období rodičovské dovolené a o využívání zařízení péče o děti. Matky také projevily zájem pracovat v období RD. Potvrdil to průzkum gender studies.


Cílem výzkumu bylo zjistit jejich vnímání a zkušenosti se sladěním práce a rodiny; zjistit zkušenosti s návratem z rodičovské a mateřské dovolené, zkušenosti s udržením kontaktu se zaměstnavatelem při MD/RD a zároveň identifikovat ideální možnosti v oblasti sladění práce a rodiny, tudíž zaměřit se na kroky, které by matky uvítaly ze strany zaměstnavatelů.

- CzechInvest nabídne práci maminkám na mateřské dovolené i důchodcům
- Mateřská dovolená: Evropský parlament chce sjednotit nárok na volno
- Mateřská dovolená - na co máte nárok?

Z výzkumu vyplývá, že zaměstnavatelé nemají příliš tendence být v průběhu mateřské a rodičovské dovolené iniciativní v kontaktu, zejména ne mimo nezbytný rámec.

46% respondentek bylo sice svým zaměstnavatelem kontaktováno v průběhu MD/RD, ale u 25% to bylo pouze jednou či dvakrát a z 54% bylo důvodem vyřízení praktických formalit. Třetině dotazovaných byla nabídnuta nějaká forma spolupráce. Největší procento nekontaktovaných bylo mezi pracovnicemi bez nutné kvalifikace a z řad nižšího managementu, nejčastěji kontaktované byly naopak pracovnice středního managementu a odborné pracovnice s VŠ vzdělání. Celkově větší procento kontaktů proběhlo mimo Prahu než v Praze.

Obecně se dá říci, že matky mají relativně velký zájem pracovat i při rodičovské dovolené.

62% respondentek nějakým způsobem pracovalo při RD, např. formou brigády (49% z nich). Největší motivací pro práci byly finanční důvody (78% respondentek) a potřeba nesoustředit svůj život jen kolem dětí, přemýšlet také o něčem jiném (50%). Třetina matek pracovala v průběhu RD pro jiného zaměstnavatele než od kterého na RD nastoupila, hlavním důvodem (60%) bylo, že práce se dala lépe skloubit s rodinou.

Matky, které v průběhu RD nepracovaly uvedly jako hlavní důvod „chtěla jsem si plně užít čas s dítětem“ (58%) a neměla jsem žádnou možnost hlídání (53%).

Největší zájem ze strany matek je o pracovní pozice nabízející flexibilní uzpůsobení náplně a pracovní doby jejich rodičovství.

43% respondentek by na RD chtělo využít poloviční pracovní úvazek, 24% méně než poloviční úvazek a 44% práci formou brigády.

Práce z domova mi nevadí...

V průběhu RD je velký zájem o práci z domova (46% by jí chtělo využívat, 29% mělo možnost jí využívat); práci z domova kombinovanou s prací v kanceláři (43% by jí chtělo využívat, 21% mělo možnost jí využít) a pružnou pracovní dobu (42% by jí chtělo využívat, 32% mělo možnost jí využít).

Po návratu z rodičovské dovolené 50% respondentek využívalo pevnou pracovní dobu, ale pouze 20% respondentek chtělo pevnou pracovní dobu využívat. Na druhou stranu např. pružnou pracovní dobu mělo možnost využít kolem 23%, ale zájem o ní by mělo kolem 54%.

Firemní školy by byly žádané...

S velmi pozitivní reakcí se setkává myšlenka firemního (nebo s firmou spolupracujícího) zařízení pro děti. O tuto zařízení by mělo zájem 60% respondentek.

Diskriminace matek...

K diskriminaci na základě rodičovství (nezřídka) dochází, a to v případě dotazovaných i jejich blízkého okolí. Potvrdilo to 54% respondentek . Měly pocit, že se osobně setkaly s diskriminací na základě rodičovství či mateřství. 70% respondentek zná někoho ve svém okolí, kdo se s diskriminací na základě rodičovství potýkal. Nejčastěji se ženy setkávají s otázkami ohledně počtu dětí a možností hlídání potencionálními zaměstnavateli při přijímacím pohovoru (63%), nepřijetí do zaměstnání (43%) a nepovolení nižšího než plného pracovního úvazku (35%).

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,720 24,840
USD 23,150 23,330
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články