Fortuna oznámila, že investiční fondy Altus TFI snížily svůj podíl ve společnosti na 1,44 % k 26. červnu. Dříve společnost držela 5,72 % akcií Fortuny. Zároveň Penta prostřednictvím dceřiné společnosti Forbet zvýšila svůj podíl k 27. červnu na 76,32 % (z 68,25 %). Ač to Penta specificky neuvedla, jedná se zřejmě o zvýšení podílu prostřednictvím dobrovolné nabídky, která měla vypořádání ke stejnému datu. K 90% hranici nutné k vytěsnění minorit má Penta ještě poměrně daleko a pokud bude chtít společnost skutečně 100% ovládnout, bude muset vzhledem k současné ceně akcií na trhu (139 Kč) přijít s výrazně atraktivnější nabídkou.

Zdroj: Atlantik FT