Společnost oznámila rozdíly mezi předběžnými výsledky a konečnými auditovanými čísly za rok 2016. Tento rozdíl se týká pouze čistého zisku, který byl v minulém roce 8,3 mil. EUR, oproti původně reportovaným 11,2 mil. EUR. Důvodem je úprava odložené daně, v souvislosti se změnou legislativy v Polsku. Z pohledu hospodaření společnosti se jedná o negativní zprávu, nicméně vzhledem k probíhající dobrovolné nabídce odkupu a plánu majoritního akcionáře na stažení akcií z burzy neočekáváme výraznější dopad na obchodování s akciemi.

Zdroj: Atlantik FT