Druhý největší akcionář Fortuny, fondy Templeton, prohlásil, že současná nabídka odkupu za cenu 182,5 Kč plně neodráží hodnotu společnosti. Fondy mají pod sebou investory, kteří drží 10,6 % akcií společnosti, a pokud nebudou tito investoři nabídku akceptovat, nebude Fortbet moci přistoupit k vytěsnění minoritních akcionářů. Současná nabídka odkupu končí 23. února. K vytěsnění minoritních akcionářů potřebuje získat Fortbet minimální 95% podíl podle holandského práva, v případě, že by přesáhl „jen“ 90 %, může společnost přesunout své sídlo do ČR a provést vytěsnění podle českého práva, kde je limit 90 %.

Zdroj: Atlantik FT