Investiční společnost Templeton, která zastupuje investory držící 10,5% podíl ve Fortuně, požádala soud o vydání soudního příkazu ohledně plánované akvizice společností v Rumunsku. Důvodem je nedostatek poskytnutých informací a možný střet zájmů majoritního akcionáře Fortuny, který je zároveň prodávajícím vlastníkem kupovaných rumunských společností. Templeton dále uvádí, že tyto rumunská aktiva jsou nadhodnocena vzhledem ke srovnatelným společnostem i vzhledem k předchozí akvizici Hattrick Sports Group. Dá se očekávat, že aktivní přístup druhého největšího akcionáře bude pokračovat i směrem k probíhající snaze majoritního akcionáře o získání všech akcií a plánu stažení z burzy, což je dobrou zprávou i pro ostatní minoritní akcionáře.

Zdroj: Atlantik FT