HDP už nestačí, EK hledá nový nástroj k měření hospodářských výsledků

11. 9. 2009 – 1:33 | Evropská unie | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

HDP už nestačí, EK hledá nový nástroj k měření hospodářských výsledků
Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Evropská komise (EK) dospěla k názoru, že hrubý domácí produkt (HDP) již zcela nevyhovuje stávajícím potřebám. Převládá názor, že HDP je vhodný k měření produkce, ale jako ukazatel blahobytu společnosti se projevu jako zcela nedostatečný.


Evropská unie v současné době hledá nové možnosti, jak měřit hospodářské výsledky takovým způsobem, aby se v hodnocení odrazily i sociální a ekologické aspekty.

HDP, jenž se objevil ve třicátých letech v době hospodářské krize, zahrnuje celkovou ekonomickou činnost, což obsahuje i takové aktivity, které mají negativní vliv na životní prostředí. Války a přírodní pohromy tak mohou být z hlediska HDP hodnoceny pozitivně, neboť následná obnova vytváří hospodářský růst.

- HDP eurozóny kleslo o 4,9%
- HDP: Česká ekonomika meziročně klesla již o rekordních 4,9 procenta

K dalším oblastem kritiky patří i to, že HDP také nijak neodráží rozdělení bohatství ve společnosti. V mnoha zemích, jejichž hrubý domácí produkt dosahuje poměrně vysoké úrovně, existují propastné rozdíly mezi bohatými a chudými.

Stále více lidí proto nabývá přesvědčení, že vedle tempa růstu je podstatná také jeho kvalita.

Záměrem Evropské komise je zavést souhrnný ekologický ukazatel, který bude brát v úvahu otázky spojené se změnou klimatu, s biologickou rozmanitostí, se znečištěním ovzduší, s hospodařením s vodou a s nakládáním s odpady.

Komise rovněž zdůrazňuje potřebu přesnějších údajů, pokud jde o ekonomickou nerovnost.

Následující kroky se budou zaměřovat na zajištění co nejaktuálnějších údajů a na stanovení mezních hodnot pro hlavní znečišťující látky a obnovitelné zdroje.

Kurzy

Kurzovní lístek: 8.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,270 24,390
USD 22,470 22,650
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články