HUB Ventures bude další společností, která bude usilovat o nové investory na trhu START. HUB Ventures je v ČR největším provozovatelem tzv. coworkingu (pronájem prostor) se zhruba 34% tržním podílem. Společnost registruje 1550 platících členů, pronajímá 74 kanceláří a dalších ploch o celkové rozloze 6600 m2. Coworkingová centra jsou v Praze, Brně a Ostravě. Od roku 2011 HUB Ventures vykázala 41% průměrný roční růst tržeb (CAGR) do roku 2017. Dosažená EBITDA 2017 odpovídala 7,6 mil. Kč. Pro rok 2018 se plánuje její zvýšení na 12,5 mil. Kč (+63 % r/r).

V úpisu hodlá umístit 24,8% podíl v zamýšlené hodnotě 63-90 mil. Kč při minimální hranici pro úspěšný vstup na burzu 11,5 % (25-35 mil. Kč). Získané prostředky společnost využije na investice a posílení finanční pozice.  Jen připomínáme, že další START den bude 26. 6. 2018, kdy bude i končit upisovací období. 

Zdroj: Atlantik FT