I z vás může být černý odběratel energie, dávejte si pozor

1. 9. 2015 – 0:02 | Energie | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

I z vás může být černý odběratel energie, dávejte si pozor
Co vše je neoprávněným odběrem energie (tj. elektřiny, plynu a tepla), vymezuje energetický zákon. V prvé řadě se jedná o odběr energie bez uzavřené smlouvy o dodávce energie nebo o odběr energie při opakovaném neplnění platebních povinností vyplývajících | zdroj: NašePeníze.cz

Když se řekne neoprávněný odběr energie, vybaví se vám možná nelegální dílny odebírající neoprávněně elektřinu ve velkém. Neoprávněným odběratelem se však neúmyslně můžete stát i vy.

Postačí zapomenout pohlídat si platby za energie nebo si nevšimnout, že vaše měřící zařízení je poškozené například porušením plomby či má jinou nenápadnou závadu, kterou nemusíte vůbec zaznamenat. Dodavatel po vás pak může požadovat i mnohonásobně vyšší částku, než je částka odpovídající skutečně odebrané energii.

Definice neoprávněného odběru

Co vše je neoprávněným odběrem energie (tj. elektřiny, plynu a tepla), vymezuje energetický zákon. V prvé řadě se jedná o odběr energie bez uzavřené smlouvy o dodávce energie nebo o odběr energie při opakovaném neplnění platebních povinností vyplývajících ze smlouvy či obchodních podmínek. Ostatní případy neoprávněného odběru souvisejí s odběrem energie bez měřícího zařízení nebo se závadou na měřícím zařízení.

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Neoprávněným odběratelem snadno a rychle

I když máte smlouvu řádně uzavřenou a za energii poctivě platíte, může se stát, že se nevědomě neoprávněného odběru dopustíte, pokud bude měřící zařízení poškozené, a to i bez vašeho zavinění. Za stav měřícího zařízení odpovídá totiž odběratel bez ohledu na skutečnost, jak k poškození došlo. Platí to i v situaci, kdy je měřící zařízení na veřejně přístupném místě a může jej poškodit kdokoli.

Následky neoprávněného odběru

V souvislosti s neoprávněným odběrem elektřiny a plynu se můžete dopustit i přestupku, za který se v praxi ukládají pokuty v řádech tisíců korun, je možné však uložit pokutu až do výše 100 000 korun. V krajním případě by mohl být neoprávněný odběr energie považován za krádež dle trestního zákoníku, za kterou hrozí v základní sazbě trest odnětí svobody až na dva roky. Následkem neoprávněného odběru energie může být také přerušení jejích dodávek. Dodavatel je ale především oprávněn požadovat peněžitou náhradu za neoprávněně odebranou energii a její výše vás může nemile překvapit.

Neoprávněný odběr může vyjít pěkně draho

Odběratel je dle zákona povinen nahradit škodu, tj. zaplatit dodavateli za neoprávněně odebrané množství energie a uhradit mu náklady spojené se zjišťováním neoprávněného odběru. V případě, že se nedá zjistit skutečná výše neoprávněného odběru a odběratel se s dodavatelem písemně na výši náhrady nedohodne, určuje se výše náhrady za odběr energie podle zvláštních vyhlášek. Dodavatel tak může při výpočtu náhrady vycházet ze spotřeby spotřebičů instalovaných v místě odběru, avšak vyhlášky umožňují dodavateli stanovit náhradu i na základě maximálně technicky možného odběru, který může být až jedenáctinásobně vyšší než běžná reálná spotřeba.

Energetický regulační úřad připouští, že dodavatelé někdy účelově využívají náhradní výpočet dle vyhlášek místo skutečného zjišťování výše odběru, aby náhradu maximalizovali. Ústavní soud nedávno v souvislosti s neoprávněným odběrem elektřiny, který se dá však vztáhnout i na odběr ostatních energií, uvedl, že je na soudu, zda a jak vyčíslí výši náhrady za neoprávněný odběr elektřiny v konkrétním případě. Soud tak nemusí pro výpočet náhrady vůbec použít vyhlášky, ale v úvahu může vzít například předchozí historii spotřeby energie. Dále Ústavní soud uvedl, že o výši náhrady má být rozhodnuto spravedlivě a s ohledem na existující okolnosti a důkazy. V současné době se plánuje změna právní úpravy ohledně výpočtu náhrady neoprávněného odběru energií ve prospěch spotřebitele, avšak stále platí, že je lepší se situacím, které by mohly vést k neoprávněnému odběru, vyhnout.

Jak neoprávněnému odběru předejít?

Předejít neoprávněnému odběru lze především hlídáním smluvních závazků vůči dodavateli. Kontrolujte tedy, zda včas a ve správné výši platíte zálohy a nedoplatky z vyúčtování. Sledovat byste měli i své měřící zařízení a o jeho poškození informovat dodavatele. Měřící zařízení by mělo být zabezpečeno proti poškození přiměřeně k místu, kde se nachází. Pokud je umístěné na chodbě domu či před domem, je možné jej zabezpečit skříňkou s průhledítkem. V případě, že pronajímáte byt či dům, převeďte raději energie na nájemníka, jinak následky za případný neoprávněný odběr energií ponesete vy.

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,120 25,200
USD 23,090 23,190
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články