ING ČR: Čistý zisk v roce 2010 byl 745 milionů korun

7. 3. 2011 – 10:24 | Tiskové zprávy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

ING ČR: Čistý zisk v roce 2010 byl 745 milionů korun
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

V roce 2010 pojišťovací část společnosti ING vykázala nárůst aktiv ve správě, jednoho z hlavních provozních ukazatelů.

Kvůli navýšení investičních nákladů ING Životní pojišťovny na dlouhodobé projekty, jejichž cílem je omezit administrativní náklady a zefektivnit chod společnosti, však přesto došlo k poklesu čistého zisku z 1,09 miliardy na 745 milionů korun. Důvodem byla dále skutečnost, že v roce 2009 zaznamenala společnost ING mimořádně příznivé výsledky: meziroční nárůst čistého zisku dosáhl 58 %, tedy historicky nejlepšího výsledku.

Pojišťovací část ING ČR (životní pojišťovna a penzijní fond) vykázala v loňském roce stabilní výsledky. Aktiva ve správě vzrostla o 4 %, celková částka tak přesahuje 58 miliard korun a společnost k 31. 12. 2010 evidovala více než 808 tisíc klientů. K výsledkům přispělo především zaměření se na oblast pravidelně placeného pojistného a dlouhodobé investice směřující k trvalému snížení nákladů společnosti.

Hospodářské výsledky společnosti v roce 2010 dále ovlivnily vyšší investiční náklady a mimořádná tvorba pojistně technických rezerv v ING Životní pojišťovně. Celkový dopad této mimořádné tvorby pojistně technických rezerv do hospodářského výsledku roku 2010 činí 41,3 milionu Kč.

 
Celkové výsledky pojišťovací části ING (podle mezinárodních účetních standardů)*

 
2009
2010
Meziroční změna
Aktiva ve správě
55 712
58 174
4%
Počet klientů
822 477
808 071
-2%
Čistý zisk
1 087
745
-32%
* v mil. Kč

„Loňský rok bychom pro pojišťovací část společnosti ING i přes nejrůznější finanční zátěže, s kterými jsme se museli vyrovnat, určitě zhodnotili jako úspěšný,“ okomentovala výsledky Alexis George, generální ředitelka ING Pojišťovny ČR/SR. „Dařilo se nám dosahovat stabilních výkonů a potvrdili jsme, že máme klientům co nabídnout,“ dodala.

ING Životní pojišťovna
Ke konci roku 2010 dosáhlo předepsané pojistné ING Životní pojišťovny 5,5 miliardy Kč reprezentující meziroční snížení o 8 %. Tento pokles z větší části kopíruje stagnaci pojistného trhu běžně placeného životního pojištění v České republice, kdy je růst segmentu životního pojištění tažen pouze jednorázově placeným životním pojištěním. Na jednorázových investičních smlouvách pojišťovna v roce 2010 získala vklady ve výšce 0,5 miliardy Kč.

Oproti roku 2009 došlo k růstu celkových aktiv ve správě o 2 % na 33,5 mld. Kč. A to navzdory mírnému 5% snížení celkového objemu uzavřených smluv, kterých ING Životní pojišťovna ke konci roku registrovala přes 400 tisíc.

Hospodářský výsledek ovlivnily především vyšší investiční náklady a mimořádná tvorba pojistně technické rezervy na administraci pojistných smluv a na vzniklé, do konce roku 2010 však nenahlášené pojistné události (viz. předchozí komentář). V budoucnu tyto mimořádné rezervy poslouží k úhradě očekávaných nákladů společnosti, budou tak stabilizovat její hospodaření.

 Výsledky ING Životní pojišťovny*

 
2009
2010
Meziroční změna
Předepsané pojistné
5 912
5 454
-8%
Aktiva ve správě
32 920
33 452
2%
Počet smluv
421 106
400 055
-5%
Čistý zisk
1 048
802
-23%
* v mil. Kč

ING Penzijní fond
Během roku 2010 vzrostla také aktiva ve správě ING Penzijního fondu, konkrétně o 8 % na 24,7 miliardy Kč. I přesto, že penzijní fond uzavřel v roce 2010 29,5 tisíc nových smluv, došlo k poklesu celkového počtu klientů o 4 %. To bylo způsobeno silnou konkurencí v oblasti získávání nových klientů a vysokými náklady spojenými s uzavíráním nových smluv. Vliv mělo také rozhodnutí posílit zhodnocení penzijního fondu ve prospěch klientů a připsat jim za rok 2010 vyšší zhodnocení.

Výsledky ING Penzijního fondu*

 
2009
2010
Meziroční změna
Aktiva ve správě
22 792
24 722
8%
Počet klientů
442 259
426 483
-4%
Čistý zisk
31
14
-55%
* v mil. Kč

I v roce 2010 retailová část ING přinesla zlepšení služeb pro zákazníky a rozšířila svou produktovou nabídku. Hitem roku se stalo rizikové životní pojištění ING ProAktiv s celkem 14 atraktivními připojištěními, a rodinné životní pojištění ING Smart. Zákazníci se také mohli zapojit již do šesté tranše investičního pojištění ING Garance Plus.

Kurzy

Kurzovní lístek: 9.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,400
USD 22,590 22,710
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články