Insolvenční zákon byl z části zrušen Ústavním soudem

4. 8. 2010 – 11:30 | Zákony | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Insolvenční zákon byl z části zrušen Ústavním soudem
Insolvenční zákon původně stanovil, že pokud se dlužník bez důvodné omluvy nedostaví na schůzi věřitelů, bere to soud jako zpětvzetí návrhu., Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Ústavní soud ve středu na návrh Vrchního soudu v Olomouci zrušil část insolvenčního zákona, která měla znevýhodňovat dlužníka. Soud o tom informoval na úřední desce.

Insolvenční zákon původně stanovil, že pokud se dlužník bez důvodné omluvy nedostaví na schůzi věřitelů, bere to soud jako zpětvzetí návrhu.

Na nedostatek v insolvenčním zákoně poukázal Vrchní soud v Olomouci. Ten řeší kauzu dlužníka, který společně s insolvenčním návrhem podal ke krajskému soudu návrh na oddlužení. Oddlužení prvoinstanční původně povolil. Dlužník se však nedostavil na schůzi věřitelů, kterou soud svolal. Soud proto na základě zákona vydal usnesení o zpětvzetí návrhu na oddlužení a na majetek dlužníka prohlásil konkurz.

Dlužník podal odvolání k olomouckému vrchnímu soudu, podle něj na schůzi věřitelů nepřišel kvůli špatnému zdravotnímu stavu. To statně doložil i potvrzením od praktického lékaře.

"Ústavní soud neměl žádný důvod se od výše uvedených závěrů odchýlit, proto konstatoval, že ustanovení, jež prostřednictvím fikce zpětvzetí návrhu na oddlužení odnímá účastníku konkurzního řízení možnost dispozice s řízením, je v rozporu Ústavou České republiky, pročež rozhodl, že se toto ustanovení ruší dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů," konstatoval soud v rozhodnutí.

Zrušená část říkala, že: "Dlužník je povinen zúčastnit se takové schůze osobně a zodpovědět dotazy přítomných věřitelů; jestliže se bez omluvy nedostaví nebo neshledá-li insolvenční soud jeho omluvu důvodnou, má se za to, že vzal návrh na oddlužení zpět."

-Libor Popela, Mediafax

Kam dál?

- Insolvenční rejstřík – zbraň v rukou věřitelů

- Nebezpečí Insolvenčních řízení: milionová minuta

- Máte nějaké dluhy nebo dluží někdo Vám? Insolvenční zákon si zaslouží Vaši pozornost

 

Zákony: Občanský zákoník 40/1964 Sb., Obchodní zákoník 513/1991 Sb., Zákon o rodině 94/1963 Sb., Zákoník práce 262/2006 Sb., Trestní zákoník 40/2009 Sb. , Živnostenský zákon


Kurzy

Kurzovní lístek: 17.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,700 24,820
USD 22,970 23,150
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články