Investiční životní pojištění

2. 12. 2012 – 19:54 | Životní pojištění | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Investiční životní pojištění
Investiční životní pojištění, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Investiční životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti s investováním pojistného do podílových fondů , kde je investiční riziko na straně klienta. Zhodnocení je závislé na zvolené investiční strategii.

Investiční životní pojištění přináší zpravidla vyšší zhodnocení finančních prostředků, které ale nebývá garantováno. Typickým znakem je možnost volby z nabídky několika investičních fondů lišících se předpokládaným zhodnocením finančních prostředků a podstupovanou mírou rizika. Standardem pojištění je možnost kdykoli změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného. Rozložení finančních prostředků mezi vybrané fondy (alokační poměr ) lze v průběhu doby trvání pojištění měnit.

Pro koho je investiční životní pojištění určeno?

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

chtějí zabezpečit své blízké v případě smrti
chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky
chtějí mít garantovánu zvolenou částku vyplácenou v případě úmrtí
akceptují míru rizika podle zvolené investiční strategie
chtějí volně nakládat s naspořenými finančními prostředky
chtějí aktivně ovlivňovat spořící složku pojištění různou volbou investiční strategie

Jaké výhody investiční životní pojištění přináší?

rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění
kdykoli měnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany
aktivně měnit investiční strategii během trvání pojištění
průběžně sledovat zhodnocení spořící složky pojištění
vkládat a čerpat finanční prostředky i během trvání pojištění
daňová uznatelnost zaplaceného pojistného

Nevýhody investičního pojištění

není garantována výše zhodnocení
není garantována pojistná částka při dožití

Jak investiční životní pojištění funguje?

Za zaplacené pojistné jsou nakoupeny podílové jednotky , které pojišťovna vloží na individuální účet klienta . Podílové jednotky určují hodnotu individuálního účtu klienta podle zvolené investiční strategie. Pojišťovna si strhává náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky .

V případě úmrtí klienta je dle individuálních podmínek pojišťoven vyplacena pojistná částka nebo aktuální hodnota individuálního účtu popřípadě obojí.
V případě dožití je vyplacena vždy aktuální hodnota individuálního účtu.
V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Na jakou dobu je investiční životní pojištění vhodné?

Pro maximalizaci zhodnocení a omezení investičního rizika je minimální doporučená doba trvání pojištění 10 let a více. Kratší doba pojištění může vzhledem ke kolísání kapitálového trhu negativně ovlivnit výši zhodnocení.

Je produkt investiční životní daňově uznatelný?

Daňová uznatelnost pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Produkt je daňově uznatelný, pokud splní všechny následující podmínky:

pojistník je shodný s pojištěným
doba trvání pojištění je minimálně 5 let
doba trvání pojištění je minimálně do roku, v kterém dosáhne pojištěný 60 let
sjednáno riziko pro případ smrti a dožití

Část pojistného připadající na krytí ostatních rizik není daňově uznatelná.

Kurzy

Kurzovní lístek: 23.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,320 25,440
USD 23,320 23,500
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články