J. Fischer: Krize na malé a střední firmy dopadá daleko tvrději než na ty velké

15. 5. 2009 – 1:32 | Evropská unie | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

J. Fischer: Krize na malé a střední firmy dopadá daleko tvrději než na ty velké
Jan Fischer, Foto: vlada.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Malé a střední podniky tvoří podstatnou část evropských firem, zaměstnávají 80 miliónů občanů EU, tvoří každé druhé nově vzniklé pracovní místo, generují téměř 60 % HDP Evropské unie. To je podle nového premiéra Fischera dobrým důvodem, proč věnovat malým a středním firmám náležitou pozornost a proč je důležité snažit se jim vytvořit co nejlepší podmínky pro fungování.


Malé a střední podniky patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím společnostem s velkým inovačním potenciálem. Mají zásadní význam pro růst konkurenceschopnosti Evropské unie co by integrace jako celku. Před nástupem hospodářské krize přispívaly 0,6 % k dynamice růstu HDP v Evropské unii. Udržení existence těchto firem má tak naprosto zásadní význam pro překonání dopadů krize. Jejich další rozvoj a posílení je tou nejlepší prevencí před budoucími otřesy.

- Firmy: S penězi zmizely i dobré vztahy
- Na české firmy začíná doléhat recese, obchodní partneři neplatí včas
- Méně práce nemusí znamenat méně zaměstnanců
- Jak založit s.r.o. - společnost s ručením omezeným
- Podnikání: Přístup k vývozním úvěrům se zjednoduší
- Na české podnikatele čeká dalších šest miliard korun na rozvoj a inovace
 
Dalším důvodem, proč se specificky zabývat tímto sektorem ekonomiky, je jeho zranitelnost. Krize na malé a střední firmy dopadá daleko tvrději než na ty velké, protože jsou daleko silněji ohroženy druhotnou platební neschopností a zdražením a snížením dostupnosti úvěrů. \"Proto je dobře, že se jak na evropské, tak na národní úrovni snažíme usnadnit přístup malých a středních firem ke kapitálu a k fondům EU. Je dobře, že jak Evropská komise, tak Evropská rada i národní vlády tahají za jeden provaz. České předsednictví bude samozřejmě i nadále pokračovat v této politice.\" Uvedl Jan Fischer.
 
Konečně význam malých a středních podniků pro evropskou ekonomiku podtrhuje fakt, že jde často o rodinné firmy, jejichž vlastníci do nich vložili vlastní kapitál, vlastní myšlenky a vlastní know how. Proto mají přirozeně velkou zodpovědnost za jejich budoucnost, mají velkou vůli je udržet i za nepříznivých podmínek.
 
Podpora a důvěra daná těmto podnikům tak přináší nejen vysokou hospodářskou dynamiku, ale také jistotu dlouhodobého udržení pracovních míst, stabilitu na trhu práce a efektivního využití vložených prostředků. To je opět zvlášť důležité v době krize a recese, kdy dramaticky rostou deficity a všichni musíme pečlivě vážit, kam směřovat veřejnou podporu. \"Malé a střední firmy si nepochybně zaslouží výjimku pro státní podpory, kterou Evropská komise schválila již v srpnu roku 2008. Zjednodušení pravidel a zvýšení míry investiční podpory malých a středních podniků se nám totiž všem vyplatí.\" Dodal Fischer.
 
\"K významným úspěchům českého předsednictví pak patří dohoda na směrnici o snížených sazbách daně z přidané hodnoty. Ta umožní uplatnit sníženou sazbu DPH hlavně u místně dodávaných služeb, které poskytují právě malé a střední podniky\" řekl na konferenci Jan Fischer.
 
Fischer v závěru řekl \"Nechci zapomenout ani na dlouhodobou snahu Evropské komise snižovat administrativní zátěž pro podnikatele a nepřijímat žádné zákony, které by tuto zátěž bezdůvodně zvyšovaly. České předsednictví se k tomuto cíli plně hlásí a dosavadní kroky předchozí vlády k naplnění toho cíle směřovaly a já vás chci ujistit, že moje vláda právě ve zvyšování komfortu podnikatelského prostředí bude energicky pokračovat. Myslím, že Česko v této oblasti má za sebou řadu velmi konkrétních a pozitivních kroků a patří tak na čelo pelotonu evropských zemí v této oblasti.\"
 
Podle Fischera má Evropa před sebou řadu nedokončených úkolů. Nařízení o evropské soukromé společnosti. Harmonizace pravidel a zjednodušení fakturace DPH. Změna směrnice o opožděných platbách, která má zajistit, aby malé a střední podniky dostávaly za veškeré obchodní transakce zaplaceno včas.

Kurzy

Kurzovní lístek: 18.5.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,730 24,830
USD 23,390 23,570
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články