Jak bezpečně koupit auto v autobazaru?

25. 7. 2007 – 8:00 | Auto-moto | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jak bezpečně koupit auto v autobazaru?
Jak bezpečně koupit auto v autobazaru? FOTO: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

O praktikách některých autobazarů nejen čteme v médiích, ale vídáme erportáže v publicistických pořadech. Přes to vše má špatné zkušenosti stále mnoho kupců. Sdružení na obranu spotřebitele je zavaleno mnoha stížnostmi. Proto SOS udělalo analýzu smluv uzavíraných za účelem koupě použitého automobilu ve 12 autobazarech České republiky.

Autobazary byly vybrány náhodným výběrem pomocí vyhledávače na internetu. Jedná se o známé autobazary umístěné ve větších městech České republiky.

Analýza se věnuje uzavírání smluv bez využití smlouvy o leasingu či smlouvy o spotřebitelském úvěru. Z uzavírání těchto smluv pro spotřebitele plynou další rizika a možné problémy, kterým je třeba při koupi věnovat pozornost.

Desatero kupujícího v Autobazaru


1. Dejte při nákupu použitých automobilů přednost autobazaru, který uzavírá smlouvy v režimu občanského zákoníku.

2. Je-li vaše smlouva uzavřena podle obchodního zákoníku, trvejte na svých právech vyplývajících z ustanovení o spotřebitelských smlouvách v občanském zákoníku, zákoně o ochraně spotřebitele a dalších předpisech, je-li to pro vás výhodnější.

3. Upřednostňujte autobazary, které při uzavírání smlouvy vstupují do vztahu jako prodávající.

4. Je-li autobazar zprostředkovatelem na základě smlouvy o obstarání prodeje věci, trvejte na případném uplatnění reklamace přímo v autobazaru.

5. Dbejte na to, aby smlouva obsahovala pro obě strany přiměřené smluvní podmínky. Nejste-li si jisti, nechte smlouvu před podpisem posoudit právníkem.

6. Neuzavírejte smlouvu , která omezuje či vylučuje vaše zákonná práva a to zejména práva vyplývající z odpovědnosti za vady. Nenechte si zkrátit zákonné lhůty k reklamaci ani svá práva omezit jinou podmínkou nad rámec zákona.

7. Pokud uzavřete smlouvu obsahující nepřiměřenou smluvní podmínku, co nejdříve uplatněte neplatnost dotčených ustanovení.

8. Neuzavírejte smlouvu s autobazarem, který se svým jednáním dopouští klamání spotřebitele.

9. Jestliže se domníváte, že autobazar klame spotřebitele, obraťte se na příslušné dozorové orgány (Česká obchodní inspekce ). Pokud se zdá, že se autobazar dopouští podvodného jednání, kontaktujte Policii ČR.

10. Nemůžete znát všechno. Proto k nákupu použitého automobilu přizvěte odborníky, kteří vám pomohou posoudit technický stav automobilu a soulad tohoto stavu s popisem uvedeným ve smlouvě. Poradou s právníkem zase předejdete podpisu nevýhodné či dokonce nezákonné smlouvy.

 

Průřezové problémy kupujících v autobazarech

 

1. Smlouvy uzavírané podle obchodního zákoníku Pět z dvanácti posuzovaných smluv je uzavíráno v režimu obchodního zákoníku.

2. Autobazar figuruje ve vztahu se spotřebitelem jako zprostředkovatel V devíti případech z dvanácti posuzovaných figuruje v právním vztahu se spotřebitelem autobazar jako zprostředkovatel. Je nutné rozlišit, zda autobazar zastupuje prodávajícího na základě plné moci nebo na základě smlouvy o obstarání prodeje věci podle občanského zákoníku.

3. Nepřiměřené smluvní podmínky, omezení odpovědnosti za vady Při analýze dvanácti smluv náhodně vybraných autobazarů jsme se setkali s několika smluvními ujednáními, které vylučují či omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady. Odpovědnost za vady byla v jednom případě zcela vyloučena, v několika dalších omezena nepřípustnou podmínkou nad rámec zákona (např. nutností uhradit nájem za dosavadní provoz vozidla apod.). Nepřípustným omezením je také případné zkrácení doby k uplatnění odpovědnosti za vady. Ta je v případě prodeje v obchodě určena zákonem na 24 měsíců, prodávající ji může zkrátit jen po dohodě se spotřebitelem (ne jednostranně), lhůta však nesmí být kratší než 12 měsíců. Podobná ustanovení jsou relativně neplatná a je třeba, aby se jejich neplatnosti spotřebitel dovolal. Vzhledem k předpokládaným problémům při uplatňování reklamace na základě smlouvy obsahující tato ustanovení lze však především doporučit do takto omezeného smluvního vztahu nevstupovat.

4. Klamání spotřebitele V jedné z posuzovaných smluv se prodávající zřejmě dopouští klamání spotřebitele podle zákona o ochraně spotřebitele. Tato smlouva obsahuje ustanovení, že slevy z promoakcí firmy jsou poskytnuty na žádost zákazníka a do vyprodání zásob.

Kurzy

Kurzovní lístek: 27.9.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,310 24,450
USD 23,110 23,290
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články