Jak klesá státní důchod?

22. 12. 2009 – 1:51 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jak klesá státní důchod?
Jak klesá státní důchod? Foto: NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Životní úroveň některých penzistů je ve vyspělých zemích vysoká. Jedná se však o občany, kteří se nespoléhají na státní penzi a finanční budoucnost vzali včas do svých rukou. V Česku klesla státní penze v porovnání s průměrnou čistou mzdou za deset let o 6 % a tento trend bude pokračovat.

Výše státní penze klesá ve všech vyspělých zemích světa. Vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji si jednotlivé státy nemohou dovolit současné nastavení penzijního systému. Všechny zprávy hovoří o tom, že státní penze bude v Česku v budoucnu klesat, ale státní penze již významně klesá nyní. Za posledních 10 let klesla stání penze v porovnání s průměrnou mzdou o 6 %.

Čtěte také:


- Nový rozpočet díky Paroubkovi sebere peníze důchodcům i nemocným
- O důchod se musíte postarat sami, na stát už nespoléhejte
- Důchodce už nebude možné v práci diskriminovat
- Důchod: I když vyděláváte hodně, s vyšším důchodem nepočítejte
- Některým důchodcům bez bankovního účtu důchody podraží 

Průměrný důchod = 52 % průměrné čisté mzdy

 

V roce 2008 činila Průměrná hrubá mzda 23 542 Kč. Po odvodu daně z příjmu fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění byla průměrná čistá mzda 17 912 Kč. Průměrný klasický starobní důchod v roce 2008 byl 9 347 Kč.
 
Průměrný důchod dosahuje 52,2 % průměrné čisté mzdy. Protože důchody jsou do částky 248 tis. Kč ročně vypláceny čisté (nepodléhají odvodu daně z příjmu fyzických osob ani pojištění), je zapotřebí porovnávat průměrnou čistou mzdu a průměrný důchod. Ještě v roce 1998 byl průměrný důchod 58,1 % průměrné čisté mzdy.
 
Nůžky mezi průměrným důchodem a průměrnou čistou mzdou se budou v budoucnosti ještě více rozevírat. Penzisté bez vlastního spoření tak budou v budoucnu mít příjem na hranici chudoby (tj. 60 % mediánu).
 
Tabulka 1: Poměr důchodu k průměrné mzdě
Rok
Průměrný důchod
(v Kč)
Relace důchodu ke mzdě (v %)
hrubá
čistá
hrubé
čisté
1998
5 367
11 801
9 228
45,4
58,1
1999
5 724
12 797
10 033
44,7
57,0
2000
5 962
13 614
10 660
43,7
55,9
2001
6 352
14 793
11 583
42,9
54,8
2002
6 830
15 866
12 432
43,0
54,9
2003
7 071
16 917
13 212
41,7
53,5
2004
7 256
18 041
14 036
40,2
51,7
2005
7 728
18 992
14 377
40,7
53,8
2006
8 173
20 219
15 620
40,4
52,3
2007
8 736
21 694
17 115
40,3
51,0
2008
9 347
23 542
17 912
39,7
52,2
Pramen: Český statistický úřad a MPSV

 

Česko - finanční zabezpečení na penzi je nedostatečné

 

Přestože se v Česku zvyšuje počet lidí spořících na stáří, jsou jejich pravidelné úložky nízké. Např. penzijní připojištění má uzavřeno cca. 4,4 mil. lidí, ale měsíční úložka průměrná výše úložky se pohybuje okolo 450 Kč. Na penzi je nutné myslet brzy, již ve třiceti letech.
 
Pravidelné měsíční úložky do zvolených finančních produktů by měly činit cca. 10 % čistého měsíčního příjmu. Problémem však v Česku zůstává vysoké sociální pojištění, kdy dnešní mladší generace odvede státu prostřednictvím sociálního pojištění vysoké odvody (vůbec nejvyšší ze zemí EU) a státní důchod bude nízký.
 
Snížení sociálního pojištění je jednou z cest, jak mít disponibilně každý měsíc více peněžních prostředků možných vhodně investovat pro zajištění na penzi. Největším motivací k vyššímu a dřívějšímu spoření či investování na penzi by však byla chybějící důchodová reforma.
 

Jak vysoká je státní penze v Německu?

 

Výše státních důchodů klesá i v Německu, které má stejně jako Česko zaveden průběžný způsob financování státních penzí. Mnoho důchodců je tak v Německu dle studie Německého institutu pro hospodářský výzkum ohroženo chudobou. Základní státní pojištění na důchod je nedostačující. Již nyní musí 62 % Němců vyjít se státním důchodem nižším než je tisíc euro. Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2008 byla 3 662 euro.
 
Situace je samozřejmě podstatně horší ve východoněmeckých spolkových zemích (např. v Durynksu má 82 % občanů nižší důchod než tisíc euro a v Meklenbursku 73 % občanů). Ve východoněmeckých spolkových zemích jsou penzisté více odkázáni pouze na státní důchody.
 
V Německu si 85 % mladých lidí ve věku 15 až 25 let myslí, že jejich generace bude mít výrazně snížený státní důchod. Zodpovědnost dnešních třicátníků k zabezpečení na penzi je tak v Německu podstatně větší než v Česku. Přitom obě země mají podobný způsob výplaty státní penze a výše státní penze je v současné době nastavená na podobné úrovni.
 
Tabulka 2: Jak vysoký státní důchod pobírají občané v Německu?
Příjem (v €)
Počet občanů (v %)
0 - 199
6
200 – 399
11
400 - 599
13
600 – 799
17
800 – 999
15
1 000 – 1 199
12
1 200 – 1 399
11
1 400 – 1 599
8
1 600 – 1 799
4
1 800 – 1 999
2
2 000 a více
1

Pramen: Statista DE und Sozio-oekonomisches Panel (SOEP)

 

Více na Investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články