Jak se (ne)stát úvěrovým podvodníkem

23. 11. 2015 – 13:30 | Půjčky | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jak se (ne)stát úvěrovým podvodníkem
zdroj: freeimages.com

Banky si žadatele o úvěr vždy řádně „proklepnou". Ve snaze získat půjčku si lidé často „přikrášlují" svou finanční situaci. Zatajit nebo zkreslit bance nějaké údaje vás může dovést až za mříže!

Banky a seriózní úvěrové organizace si vždy prověřují platební schopnost svých budoucích úvěrových klientů. Musí. Nařizuje jim to zákon. K tomu využívají nejen úvěrové registry, ale na řadu okolností se ptají i zájemců o úvěr. „Při sjednávání úvěrových smluv je nutné uvádět pravdivé a nezkreslené údaje a žádné podstatné údaje nezamlčet,“ uvádí Česká národní banka (ČNB) v Upozornění pro veřejnost.

Zejména lidé ve finančních potížích, ale nejen oni, ovšem mají tendenci si údaje při podání žádosti o úvěr přikrášlit. Nejčastěji „opomenout“ sdělit informace o některých svých předchozích úvěrech a půjčkách, ale mohou jít i dál. Podle průzkumu společnosti STEM/MARK pro sdružení SOLUS by 40 % dotázaných při žádosti o půjčku nepřiznalo, že u jiné úvěrové organizace mají nějaký dluh po splatnosti.

„Nejméně ochotní přiznat pravdu o existujícím dluhu po splatnosti jsou mladí občané ve věku 15 až 29 let – dluh by zde zamlčelo 51,4 % dotázaných. Ve věkové kategorii 45 až 59 let by naopak dluh po splatnosti zamlčelo pouze 25 % dotázaných občanů. Častěji by nevyrovnaný závazek zamlčeli muži (42 %) než ženy (38 %),“ uvádí sdružení SOLUS.

Nepřiznat své závazky při žádosti o půjčku může mít pro žadatele nemalé důsledky. „Poskytnutím nepravdivých či hrubě zkreslených údajů nebo zamlčením podstatných údajů při sjednávání úvěrové smlouvy může zájemce o poskytnutí úvěru naplnit skutkovou podstatu trestného činu úvěrového podvodu,“ varuje ČNB.

Spáchat úvěrový podvod je přitom podle ČNB poměrně jednoduché: „K naplnění skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu a tedy k jeho spáchání přitom postačí, uvede-li zájemce o poskytnutí úvěru nepravdivé údaje, např. údaj o výši příjmu, již v průběhu sjednávání úvěrové smlouvy například na některém z pomocných dokumentů (např. žádosti o úvěr). Stejně tak k naplnění skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu postačí zamlčení podstatných údajů, např. o dalších podstatných závazcích, jež nevyplynou z předložených výpisů z dlužnických registrů.“

U úvěrového podvodu není důležité, zda byl úvěr následně řádně splácen a nevznikla tak nikomu žádná škoda. Do vězení se tak žadatel o úvěr může dostat i v případě, kdy úvěrová společnost či banka na jeho podvodu vydělala.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 211

Úvěrový podvod

(1) Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Stejně bude potrestán, kdo bez souhlasu věřitele, v nikoli malém rozsahu, použije prostředky získané účelovým úvěrem na jiný než určený účel.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.

(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo

b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).

(7) Příprava je trestná.

Trestným činem tak může být i dohoda se zaměstnavatelem, kdy zaměstnanci („papírově“) zvýší mzdu na rozhodné období pro přiznání úvěru.

Úvěrovým podvodem je také následné využití finančních prostředků pro jiný účel, než který byl s finanční institucí dohodnut. Banky i úvěrové společnosti sice kontrolují účelovost využití poskytnutých peněz např. prostřednictvím faktur a jiných daňových dokladů, přesto lze i v této oblasti podvádět – a riskovat vězení.

Ani přijetím úvěru, jeho využitím pro sjednaný účel a řádným splácením veškeré povinnosti žadatele nestačí. O dalších povinnostech při splácení úvěru čtěte v článku „Jenom splácet úvěr nestačí“ na serveru Hypoindex.cz.

 

-Petr Zámečník | Hypoindex.cz

Zdroje:
Hypoindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,410
USD 23,330 23,510
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články