Jak si zajistit co nejvyšší státní důchod?

17. 10. 2010 – 20:40 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jak si zajistit co nejvyšší státní důchod?
Vypočtený důchod v prosinci tak bude mít jinou hodnotu než vypočtený důchod o měsíc později v lednu, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Státní důchod bude v poměru k průměrné mzdě v budoucnu neustále klesat, proto je třeba při plánovaném odchodu do důchodu dodržet několik pravidel, aby byl státní důchod co nejvyšší.

Nečinnost může znamenat zbytečně nižší penzi. Jaká pravidla je vhodné dodržet?

Výše státního důchodu závisí na výši osobního vyměřovacího základu a získaném počtu let pojištění. Zjednodušeně řečeno je osobním vyměřovacím základem průměrný měsíční příjem od roku 1986 až po současnost. Dřívější výdělky se přitom přepočítávají koeficientem zohledňujícím inflaci a vývoj průměrné mzdy v čase. Při výpočtu důchodu platí pravidlo: čím vyšší výdělky v produktivním životě a více let pojištění, tím vyšší důchod. Jak mít výpočet důchodu pod kontrolou?

 

TIP:  Co byste měli vědět o předčasném důchodu

 

1. Včas si zažádejte o IOLDZ

 

Každý občan má právo jednou ročně požádat Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) o zaslání Informativního osobního listu důchodového zabezpečení. V tomto tiskopise jsou uvedeny všechny údaje, které má ČSSZ ve své databázi pro výpočet důchodu.

Před odchodem do důchodu je dobré s dostatečným předstihem zažádat o tento tiskopis (lépe několikrát během produktivního života) a zkontrolovat, zdali má ČSSZ ve své databázi správné údaje. Někteří zaměstnavatelé totiž nemuseli splnit svoji oznamovací povinnost, nebo jsou údaje nepřesné. Když se na chybu přijde včas, je dostatek času to napravit a nesrovnalosti „vydokladovat“ (např. pracovní smlouvou, zápočtovým listem, maturitním vysvědčením).

 

---Spočítejte si:

---- - Starobní důchod od státu,

---- - Kolik si naspoříte na stáří: Penzijní připojištění

 

2. Neodcházejte do penze příliš brzy

 

Počet občanů odcházejících do předčasného důchodu rok od roku roste. Vzhledem k prodlužujícímu se důchodovému věku ve všech vyspělých zemí světa se jedná o světový trend.

 

TIP: Které vaše roky jsou pro výpočet důchodu nejdůležitější?

 

V současné době lze v Česku odejít do předčasné penze o 3 roky před dovršením důchodového věku. Čím dříve občan do penze odejde, tím více je jeho penze krácena. Důležité je si pamatovat, že každý den odchodu do penze může hrát roli. Krácení je prováděno za každých 90 dní předčasného odchodu do důchodu. Je tedy významný rozdíl, jestli občan odejde do důchodu dříve o 90 dní, nebo 91 dní. Do 720 dní je krácení 0,9 % za každých 90 dní, od 721 dne je krácení již 1,5 % za každých 90 dní.

 

Dřívejší odchod do penze

(ve dnech)

Krácení penze

(v %)

90 a méně

0,9

91 – 180

1,8

181 - 270

2,7

271 – 360

3,6

361 – 450

4,5

451 - 540

5,4

541 - 630

6,3

631 – 720

7,2

721 - 810

8,7

811 – 900

10,2

901 – 990

11,7

991 – 1 080

13,2

1 081 – 1 170

14,7

 

3. Odejít do penze v prosinci nebo lednu?

 

Parametry pro výpočet důchodu se každoročně mění. Vypočtený důchod v prosinci tak bude mít jinou hodnotu než vypočtený důchod o měsíc později v lednu.

Např. pro příští rok dojde ke změně koeficientů i k posunutí redukčních hranic. Proto se podmínky pro přiznání důchodu v jednotlivých letech mění. Většinou platí, že nejvýhodnější je odcházet do důchodu začátkem roku, kdy je již započítán příjem za celý uplynulý rok. Nemusí to však být pravidlem. V prosinci jsou již známy parametry pro výpočet důchodu v následujícím roce, a proto není od věci si důchod vypočítat v obou variantách a zvolit tu výhodnější.

 

4. Pro výpočet důchodu se počítají příjmy za 30 let

 

V současné době se pro výpočet důchodu započítávají příjmy od roku 1986 až po současnost. V budoucnu se budou počítat příjmy za poslecních 30 let před odchodem do důchodu. S touto skutečností musí počítat především OSVČ. Někteří živnostníci si chybně myslí, že budou platit minimální pojistné a až třeba v posledních 10 letech budou platit vyšší důchodové pojistné a jejich důchod bude dostatečně vysoký.

 

5. Doba pojištění je důležitá

 

Počet získaných let pojištění značně ovlivňuje celkovou výši důchodu. Již během produktivního života je nutné s touto skutečností počítat. Jaké mohou např. nastat situace?

- Při ztrátě zaměstnání je důležité se ihned registrovat na úřadu práce, protože doba v evidenci úřadu práce je náhradní dobou pojištění (započítává se však v omezené míře, max. 3 roky).
- Při práci pouze na dohodu o provedení práce je nutné počítat s tím, že tato práce nezakládá účast na důchodovém pojištění a tato doba není zhodnocena pro výpočet důchodu.
- Když OSVČ neplatí sociální pojištění, tak jim není tato doba zhodnocena pro výpočet důchodu. Když OSVČ neplatí sociální pojištění dlouhodobě, tak nemusí mít v budoucnu nárok na starobní důchod (nesplní podmínku 35 let pojištění).

 

6. Osobní návštěva OSSZ se vyplatí

 

Před plánovaným odchodem do důchodu je vhodné se průběžně informovat na místně příslušné OSSZ na podmínky pro přiznání důchodu. Nesouhlasí-li údaje v databázi se skutečností, tak pracovníci OSSZ pomohou s řešením tohoto problému. Dobré je však mít dostatek času. Stejně tak pracovníci OSSZ poradí, který termín je pro odchod do penze výhodnější.

Vlastní připravenost je však důležitá a snižuje riziko bezdůvodně nižší penze. Státní penze bude již tak klesat

-Petr Gola, více k penzím najdete na Investujeme.cz

K tématu:

- Důchodcům se vyplatí pracovat, radí ČSSZ

- Drábek: Méně chudých důchodců než v Česku je v Lucembursku

- Stát ani penzijní fondy nám důchod nezajistí, co nám zbývá?

- Analytik: 94 procent příjmu důchodce pochází od státu, což je šílené

 

Kurzy

Kurzovní lístek: 16.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,240 25,360
USD 23,250 23,430
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články