Jak snížit penzistům důchod? Rychlé zdanění!

23. 6. 2013 – 19:15 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jak snížit penzistům důchod? Rychlé zdanění!
V Česku jsou v současné době téměř všechny důchody vypláceny čisté. To znamená, že penzisté ze svoji penze neodvádí sociální ani zdravotní pojištění ani daň z příjmu fyzických osob. Tato situace není přitom v členských zemích OECD běžná. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Přestože proběhla důchodová reforma, z důvodu nepříznivé demografického vývoje bude muset státní důchod v budoucnu klesnout. Opatření, kterými toho dosáhnout, je hned několik. Zdaněním důchodů by mohl klesnout důchod všem a citelně.

Čím jsme mladší, tím vyšší odpovědnost za svoji životní úroveň v penzi bychom měli mít. Státní důchod bude muset klesat možná více, než si řada občanů připouští, neboť se bude výrazně snižovat poměr pracujících občanů platících důchodové pojištění vůči občanům pobírající důchod. Dobrá rodinná investiční strategie k zajištění na penzi je tedy velmi důležitá.

Důchody jsou vypláceny čisté

V Česku jsou v současné době téměř všechny důchody vypláceny čisté. To znamená, že penzisté ze svoji penze neodvádí sociální ani zdravotní pojištění ani daň z příjmu fyzických osob. Tato situace není přitom v členských zemích OECD běžná. V mnoha vyspělých zemích OECD se důchody daní. V případě, že by důchody podléhaly v Česku dani, potom by došlo k velmi rychlému poklesu hodnoty důchodu.

Možností pro zdanění by bylo samozřejmě více. Pravděpodobně by však penzisté ze svého důchodu neodváděli důchodové pojištění, protože již důchod mají. I kdyby mohli důchodci uplatnit základní slevu na poplatníka (nyní 2 070 Kč), tak by se důchod snížil o stokoruny.

Např. u důchodu 10 000 Kč by se srazilo zdravotní pojištění 450 Kč (4,5 % z 10 000 Kč), daň z příjmu fyzických osob by byla nulová. Důchod by se z tohoto důvodu snížil o 4,5 %.

Možností by byla např. i srážková daň z příjmu fyzických osob, v tomto případě by se neplatilo zdravotní pojištění.

Protože jsou v Česku důchody vypláceny čisté, tak je při porovnávání úrovně důchodu vhodné srovnávat důchod a čistou mzdu, tedy částku, kterou obdrží zaměstnanec od svého zaměstnavatele na účet.

Kdy se daní důchod?

V roce 2013 podléhá dani z příjmu fyzických osob částka důchodu nad 36násobek minimální mzdy, dani z příjmu fyzických osob podléhá tedy část důchodu nad 288 tisíc Kč. Aby penzista, který pobírá pouze starobní důchod, musel podávat daňové přiznání, jeho měsíční důchod by musel být vyšší než 24 tisíc Kč.

Vzhledem ke značné redukci při výpočtu důchodu má měsíční důchod vyšší než 24 tisíc Kč opravdu jen hrstka penzistů. Při získání 40 let pojištění je nutné mít průměrnou měsíční mzdu v současné hodnotě přes 200 tisíc Kč, aby byla měsíční penze vyšší než 24 tisíc Kč.

Od roku 2011 se rovněž daňové osvobození netýká důchodců, u kterých byl součet příjmů ze zaměstnání a základů daně (příjem – výdaj) z podnikání a pronájmu přesáhne za celý rok částku 840 tisíc Kč. Při překročení této hranice je následně nutné do daňového přiznání celý vyplacený důchod a dani z příjmu fyzických osob bude podléhat celý důchod, i když za rok činí důchod třeba 160 tisíc Kč.

Omezení náhradních dob pojištění

Zavedení zdanění důchodu by snížilo výdaje na důchodech velmi rychle. Další legislativní změny rovněž budou postupně snižovat výši důchodu.

Omezení náhradních dob pojištění, zhoršení výpočtu důchodu nebo nižší valorizace důchodů – to jsou kroky, které již proběhly a ještě se mohou v budoucnu rozšířit.

Dalšími zatím nevyužitými legislativními možnostmi jsou: snížení zápočtu za každý rok pojištění nebo zmíněné zdanění důchodů.

-Petr Gola | Investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 6.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,290 24,410
USD 22,450 22,630
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články