Jak velký bude příští rok maximální státní důchod?

20. 11. 2019 – 0:05 | Penze | red | Diskuze:

Jak velký bude příští rok maximální státní důchod?
Ilustrační foto | zdroj: freeimages.com

Způsobem výpočtu starobního důchodu je nepřímo stanovena maximální výše státního důchodu. Jak vysoký bude maximální důchod 2020?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši rozhodných příjmů a získané době pojištění. Z rozhodných příjmů od roku 1986 se vypočítá osobní vyměřovací základ, což je průměrná měsíční hrubá mzda v současné hodnotě za odpracované roky.

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2020 se osobní vyměřovací základ započítává do částky 139 340 Kč. Redukcí osobního vyměřovacího základu se vypočítá výpočtový základ. V první redukční hranici do 15 328 Kč se osobní vyměřovací základ v příštím roce započítává ze 100 %, v druhé redukční hranici (od 15 328 Kč do 139 340 Kč) z 26 %.

Osobní vyměřovací základ jen do částky 139 340 Kč

Paní Dana má průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 145 000 Kč a paní Johana má průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 210 000 Kč. Výpočtový základ dle výpočtové formule důchodu roku 2020 budou obě paní mít 47 572 Kč. Příjmy nad 139 340 Kč již výši výpočtového základu příští rok neovlivní.

Každý rok pojištění ovlivňuje výši důchodu

Mimo příjmy v produktivním věku ovlivňuje výši státního důchodu výrazným způsobem i získaná doba pojištění. Každý rok pojištění znamená zápočet výpočtového základu ve výši 1,5 %, čímž se získá procentní výměra důchodu. Základní výměra důchodu je vždy stejná a v roce 2020 činí 3 490 Kč.

Jak bude vysoký starobní důchod v roce 2020

V přiložené tabulce máme vypočtenu měsíční částku starobního důchodu v roce 2020 u výpočtového základu v částce 47 572 Kč v závislosti na získané době pojištění. Maximální výše státního důchodu se tedy liší v závislosti na získané době pojištění, např. u doby pojištění 37 let činí 29 893 Kč a u doby pojištění v rozsahu 45 let potom 35 602 Kč. Výpočtový základ mají stejně vysoký všichni občané s osobním vyměřovacím základ vyšším než 139 340 Kč.

Maximální starobní důchod přiznaný v roce 2020 dle doby pojištění

Výpočtový základ

Doba pojištěna

Měsíční starobní důchod

47 572 Kč

37 let

29 893 Kč

47 572 Kč

39 let

31 320 Kč

47 572 Kč

41 let

32 747 Kč

47 572 Kč

43 let

34 174 Kč

47 572 Kč

45 let

35 602 Kč

47 572 Kč

47 let

37 029 Kč

vlastní výpočet autora

Jak je z tabulky vidět, tak na měsíční důchod nad 35 tisíc Kč dosáhnou i příští rok pouze občané s nadstandardními příjmy během produktivního života, kteří současně získali velmi vysokou dobu pojištění.

Valorizují se i nadstandardní důchody

Od lednové splátky důchodu se všechny penze přiznané do konce letošního roku valorizují. Nárok na valorizaci důchodu mají tedy i občané mající měsíční důchod nad 29 tisíc Kč. Základní výměra důchodu se zvyšuje o 220 Kč, procentní výměra důchodu potom ještě o 151 Kč a o 5,2 %.

-Petr Gola | Více na Investujeme.cz

Zdroje:
investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 15.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,720 24,800
USD 23,050 23,150
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články