Jak vysoký budete mít státní důchod?

22. 1. 2010 – 13:30 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jak vysoký budete mít státní důchod?
Jak bysoký důchod vyplatí stát? Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Podmínky pro výpočet státního starobního důchodu se každý rok mění. Jak vysoký důchod budou mít žadatelé o důchod v letošním roce? O kolik klesne životní úroveň občanovi s podprůměrnou, průměrnou a nadprůměrnou mzdou? Proč se na státní důchod nespoléhat?

 

Při výpočtu státního důchodu v Česku platí několik pravidel:
 • Čím vyšší máte příjem, tím nižší je poměr výsledného důchodu k vaší čisté mzdě dosahované před odchodem do důchodu.
 • Počet let pojištění hraje při výpočtu důchodu velkou váhu. Nižší počet let pojištění značně snižuje výslednou penzi.
 • Občanům s průměrnou a nadprůměrnou mzdou odchodem do důchodu značně klesá jejich životní standard.
 •  

Proč se zvyšuje úloha vlastního spoření?

 

Být důchodcem a žít pouze za státní penzi bude v budoucnu výrazně těžší než dnes. Zahrnout finanční zabezpečení na penzi by měl v Česku každý třicátník. Tak je to alespoň běžné ve vyspělých zemích světa. Měsíční úložka ve výši 500 Kč na penzijní připojištění však rozhodně nestačí. Proč myslet na penzi již ve třiceti?
 • Státní penze bude neustále klesat. Současný stav je finančně neudržitelný. Žadatel o důchod v letošním roce s příjmem 28 tisíc Kč měsíčně a 38 roky pojištění bude mít důchod přibližně ve výši 11 033  Kč. Jeho čistá mzda před odchodem do důchodu byla 21 350 Kč. Životní úroveň tak klesá o polovinu. V budoucnu bude tento rozdíl ještě větší. Jedním z důvodů pro zvětšování rozdílu je i nezapočítání doby studia jako náhradní doby pojištění. Např. letošní 18letý středoškolák, který ukončí studium na vysoké škole ve 24 letech, bude mít dobu pojištění nižší o 6 let než jeho o šest let starší bratr. V budoucnu se okruh náhradních doba pojištění ještě sníží (např. nebude se pravděpodobně započítávat doba v evidenci na úřadu práce). 
 • Dostatečné finanční zabezpečení nám umožní nesnižovat příliš svůj životní standard. Tj. nemuset se např. stěhovat do menšího bytu s nižšími náklady na bydlení, prodat auto… Ale naopak moci v prvních letech důchodu cestovat a věnovat se koníčkům, na které jsme neměli dříve čas.
 • Důchodový věk je již nyní pro dnešní čtyřicátníky 65 let. Stejně jako v západní Evropě. Mnoho občanů však v tomto věku nebude moci pracovat (nenajdou práci, zdravotní stav jim to nedovolí…). V západní Evropě odchází řada penzistů do důchodu těsně po šedesátce, protože mají vlastní úspory. Penzisté, kteří ve světě  odchází do důchodu v šedesáti, se v průměru dožívají o několik let vyššího věku než občané, kteří odejdou do důchodu v 65 letech.
 • Výdaje na zdravotní péči na jednoho Čecha neustále rostou. Rychleji než se reálně zvyšuje průměrná mzda. V budoucnu se bude zvyšovat míra spoluúčasti na úroveň běžnou v západní Evropě. Finance tak budou často rozhodovat, jaké léky či lékařskou péči si budeme moci dovolit.

 

Postup výpočtu důchodu v roce 2010

 

Ukázkově si vypočítáme penzi žadatele o důchod, který pobíral ve všech letech průměrnou mzdu. Průměrná mzda za rok 2009 bude cca 23 000 Kč. V předcházejících letech až do roku 1986 průměrnou měsíční mzdu žadatele přepočítáme tak, aby při vynásobení příslušným koeficientem (stanovených zákonem)  byl přepočtený roční příjem stejný jako v roce 2009, tj. 276 tisíc Kč (23 000 * 12 měsíců). Pro zjednodušení budeme počítat, že občan neměl za celou roky žádné vyloučené doby (např. nebyl nemocný). Nemocnost nemá na výpočet důchodu vliv, protože nemocenská se nepočítá do ročního příjmu pro výpočet důchodu a současně se o dobu nemoci krátí počet dní. Tím dochází k eliminaci doby nemoci na výši důchodu.

Počet let pojištění budeme počítat 45 (sazba 1,5 % za každý rok).
Rok
Průměrný měsíční příjem
Koeficient
Přepočtený roční příjem
1986
2 875 Kč
7,9988
276 000 Kč
1987
2 936 Kč
7,8349
276 000 Kč
1988
3 003 Kč
7,6602
276 000 Kč
1989
3 075 Kč
7,4790
276 000 Kč
1990
3 188 Kč
7,2150
276 000 Kč
1991
3 679 Kč
6,2522
276 000 Kč
1992
4 505 Kč
5,1052
276 000 Kč
1993
5 643 Kč
4,0757
276 000 Kč
1994
6 690 Kč
3,4380
276 000 Kč
1995
7 928 Kč
2,9012
276 000 Kč
1996
9 387 Kč
2,4502
276 000 Kč
1997
10 376 Kč
2,2166
276 000 Kč
1998
11 343 Kč
2,0276
276 000 Kč
1999
12 277 Kč
1,8734
276 000 Kč
2000
13 087 Kč
1,7575
276 000 Kč
2001
14 203 Kč
1,6194
276 000 Kč
2002
15 242 Kč
1,5090
276 000 Kč
2003
16 268 Kč
1,4138
276 000 Kč
2004
17 348 Kč
1,3258
276 000 Kč
2005
18 247 Kč
1,2605
276 000 Kč
2006
19 450 Kč
1,1825
276 000 Kč
2007
20 884 Kč
1,1013
276 000 Kč
2008
22 584 Kč
1,0184
276 000 Kč
2009
23 000 Kč
1,0000
276 000 Kč
celkem
x
x
6 624 000 Kč
 • Osobní vyměřovací základ = (6 624 000 Kč / 8 766) * 30,4167 = 22 984 Kč
 • Redukce do 10 500 Kč (100 %) = 10 500 Kč
 • Redukce od 10 501 Kč do 27 000 Kč (30 %) = 3 745 Kč
 • Redukce nad 27 000 Kč (10 %) = 0 Kč
 • Redukovaný osobní vyměřovací základ = 14 246 Kč (10 500 Kč + 3 745 Kč + 0 Kč)
 • Základní výměra důchodu = 2 170 Kč
 • Procentní výměra za odpracované roky = 45 let * 1,5 % = 68 %
 • Procentní výměra důchodu = 9 617 Kč (14 246 Kč ∙ 68 %)
 • Měsíční důchod celkem = 11 787 Kč (2 170 Kč + 9 617 Kč)
Měsíční státní penze žadatele o důchod v letošním roce, který celý život pobíral přibližně průměrnou mzdu, bude činit 11 787 Kč.
 

Státní penze u jednotlivých příjmů

 

Stejným způsobem a za stejných podmínek si nyní vypočítáme přibližnou výši státní měsíční penze u občanů s různě vysokým příjmem a různou dobou pojištění. Průměrnou měsíční mzdu v roce 2009 přepočítáme v předcházejících letech tak, aby roční přepočtený příjem byl v letech 1989 až 2009 stejný (viz. ukázkový příklad). Pro zjednodušení počítáme, že od roku 1986 do roku 2009 ve všech případech žadatelé o důchod pracovali bez jakéhokoliv výpadku.

Státní penze u jednotlivých příjmů
Průměrný měsíční  příjem v roce 2009
Doba pojištění
35 let
38 let
42 let
45 let
14 000 Kč
8 233 Kč
8 753 Kč
9 446 Kč
9 965 Kč
18 000 Kč
8 863 Kč
9 436 Kč
10 201 Kč
10 775 Kč
23 000 Kč
9 650 Kč
10 291 Kč
11 145 Kč
11 787 Kč
28 000 Kč
10 334 Kč
11 033 Kč
11 966 Kč
12 666 Kč
35 000 Kč
10 701 Kč
11 432 Kč
12 407 Kč
13 138 Kč
50 000 Kč
11 488 Kč
12 286 Kč
13 351 Kč
14 150 Kč
100 000 Kč
14 111 Kč
15 135 Kč
16 499 Kč
17 523 Kč
Pramen: vlastní výpočty

Kam dál?
- Důchod v roce 2010: Jak o něj žádat?
- Na důchody bylo vyplaceno o 30 miliard více, než bylo vybráno
- Jak klesá státní důchod?
- O důchod se musíte postarat sami, na stát už nespoléhejte
- důchod: I když vyděláváte hodně, s vyšším důchodem nepočítejte
- Některým důchodcům bez bankovního účtu důchody podraží
- Invalidní důchod je od roku 2010 s jinými podmínkami

Více o penzích na Investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 1.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,380
USD 23,380 23,560
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články