Jak vysoký je skutečně český důchod?

17. 11. 2010 – 21:05 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jak vysoký je skutečně český důchod?
Průměrný důchod 10 101 Kč tedy dosahuje 50,7 % průměrné čisté mzdy občana se dvěmi dětmi (19 928 Kč), Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Průměrný důchod v Česku byl k 30. září 10 101 Kč, průměrná mzda za první pololetí letošního roku je 23 135 Kč. Je průměrný český důchod vysoký nebo nízký? Jak se zdaňují důchody a jak mzda?

Jak porovnávat průměrný důchod a průměrnou mzdu? Nejobjektivnější je samozřejmě porovnávat čistý důchod a čistou mzdu, protože rozhodující je částka, která přijde občanovi na jeho bankovní účet a nikoliv hrubé údaje. Mzda i důchod totiž podléhají jinému zdanění.

 

TIP: Průměrná mzda podle čtenářů NašePeníze.cz

 

Zdanění průměrné mzdy

 

Zaměstnanec pobírající průměrnou hrubou mzdu 23 135 Kč musí odvést ze své výplaty zálohu na daň z příjmu fyzických osob, sociální a zdravotní pojištění. V našem případě budeme počítat, že má zaměstnanec dvě děti, protože většina dnešních penzistů má dvě a více dětí.

 

Částka  (v Kč)

Hrubá mzda

23 135

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (4,5 % z 23 135 Kč)

1 042

Sociální pojištění placené zaměstnancem(6,5 % z 23 135 Kč)

1 504

Daň z příjmu fyzických osob ((23 135 Kč ∙ 1,34) ∙ 15%)

4 665

Daňová sleva na poplatníka

2 070

Daňové zvýhodnění (2 děti ∙ 967 Kč)

1 934

Záloha na dan z příjmu(4 665 Kč – 2 070 Kč – 1 934 Kč)

661

Čistá mzda

19 928

Čistá mzda zaměstnance s hrubou měsíční mzdou 23 135 Kč uplatňujícího daňové zvýhodnění na dvě děti činí 19 928 Kč. Tato částka je zaměstnanci vyplacena jeho zaměstnavatelem na jeho bankovní účet.

 

__________________________________________________________

Spočítejte si:

- Starobní důchod od státu (podle současných pravidel)

- Kolik si naspoříte na stáří: Penzijní připojištění

___________________________________________________________

 

Zdanění důchodu

 

Naprostá většina důchodu je vyplácena „čistých“. To znamená, že důchodce nemá žádnou starost s platbou daně, sociálního nebo zdravotního pojištění. Pouze penzisté s nadstandardně vysokou penzí musí podat daňové přiznání a eventuelně odvést finančnímu úřadu daň z příjmu. Sociální a zdravotní pojištění nikoliv.

Ze zákona nepodléhají dani z přijmů fyzických osob důchody až do částky 198 000 Kč za rok (§ 4 zákona o dani z příjmu). Daňové přiznání tak musí podat až penzisté s měsíční penzí nad 16 500 Kč. Tak vysokou státní penzi vlivem značné redukce při výpočtu penze však pobírá velmi málé procentů důchodců.

Navíc daň z příjmu ve skutečnosti zaplatí až penzisté s měsíčním důchodem nad 30 300 Kč. Každý důchodce totiž může v daňovém přiznání uplatnit základní slevu na dani z příjmu na poplatníka, která za rok 2010 činí 24 840 Kč. Penzisté s měsíční penzí od 16 500 Kč do 30 300 Kč daňové přiznání podají, ale jejich daňová povinnost bude nulová.

Průměrný důchod ve výši 10 101 Kč (k 30. 9. 2010) je tak vyplácen čistý a právě tuto hodnotu porovnáme s průměrnou mzdou. Muži mají dle sdělení České správy sociálního zabezpečení vyšší důchod (11 216 Kč) než ženy (9 178 Kč).

 

Průměrný důchod je polovina průměrné mzdy

 

Průměrný důchod 10 101 Kč tedy dosahuje 50,7 % průměrné čisté mzdy občana se dvěmi dětmi (19 928 Kč). V případě, že bychom porovnávali čistou mzdu občana se třemi a více dětmi, tak by hodnota průměrného důchodu byla nižší. Čistá mzda zaměstnance pobírajícího průměrnou mzdu je díky daňovému zvýhodnění 20 895 Kč. Navíc za celý rok bude tento poměr ještě nižší. Průměrná mzda za celý rok je totiž vždy vyšší než za první pololetí. Na konci roku dostávají zaměstnanci odměny či 13 plat.

V roce 2009 byla průměrná mzda za 1. pololetí 22 605 Kč a za celý rok 2009 byla průměrná mzda nakonec 23 598 Kč (nárůst o 4,4 %). Naproti tomu průměrný důchod příliš nestoupne. Můžeme tedy říci, že průměrný důchod nedosahuje ani poloviny průměrné mzdy. V budoucnosti se bude tento poměr ještě snižovat.

 

Vydělávejte v Praze, důchod prožijte v Olomouci

 

Nejvyšší průměrná mzda je samozřejmě v Praze a Středočeském kraji. Naproti tomu nejnižší průměrná mzda je na Vysočině či Olomouckém kraji. Pražené tedy mají nejvyšší průměrný důchod, ve výši 10 794 Kč, nejnižší průměrný důchod mají občané v Olomouckém kraji 9 813 Kč.

Životní náklady penzistů v Praze jsou však podstatně vyšší, především měsíční výdaje za bydlení jsou vyšší než v ostatních krajích. Nejvyšší životní úroveň tedy mají občané, kteří pracovali celý život v Praze a penzi utrácí např. v Olomouckém kraji, kde jsou nižší životní náklady.

-Petr Gola, Více o vašich důchodech najdete na Investujeme.cz

Kam dál?

- Bydlení překonalo v Česku náklady na jídlo i alkohol

- Většinu lidí nad padesát čeká nižší důchod, komu klesne, komu poroste?

- Jak si zajistit co nejvyšší státní důchod?

- Drábek: Méně chudých důchodců než v Česku je v Lucembursku

- Stát ani penzijní fondy nám důchod nezajistí, co nám zbývá?

- Analytik: 94 procent příjmu důchodce pochází od státu, což je šílené

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články