Jak vzrostou náklady na bydlení plánovaným zvýšením DPH?

23. 1. 2011 – 21:14 | Bydlení | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jak vzrostou náklady na bydlení plánovaným zvýšením DPH?
V souvislosti se sjednocením (tzn. navýšením nižší sazby DPH) se nejčastěji hovoří o hrozícím riziku růstu cen potravin, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Po časové odmlce opět oživly debaty ohledně sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty. Kromě potravin by tento krok znamenal také zdražení služeb souvisejících s bydlením. Kterých?

Stávající zákon o dani z přidané hodnoty (DPH) jednoznačně rozlišuje, které výrobky a služby podléhají snížené 10% sazbě daně z přidané hodnoty. Na všechny ostatní produkty a služby se vztahuje základní sazba DPH, která pro rok 2011 činí 20 %.

Česká vláda však hledá způsob, jak profinancovat reformu penzí a čím dál častěji se hovoří o možnosti sjednocení obou sazeb daně z přidané hodnoty. Naposledy o této možnosti zauvažoval v rozhovoru pro Hospodářské noviny premiér Petr Nečas. I přesto, že se zatím nejednalo o vyjádření závazného stanoviska či konkrétního plánu, reakce na sebe nenechala dlouho čekat.

 

HN: Ministr financí už řekl, že podle jeho představy by bylo nejlepší DPH sjednotit na úrovni 19 procent. Co tomu říkáte? Odpověď premiéra Petra Nečase: Bylo by to systémové a nejčistší řešení. Koneckonců rovná daň v pojetí ODS v sobě zahrnovala ve své čisté variantě i sjednocení sazeb DPH. (Zdroj: Hospodářské noviny 17. ledna 2011)

 

V souvislosti se sjednocením (tzn. navýšením nižší sazby DPH) se nejčastěji hovoří o hrozícím riziku růstu cen potravin . Ale potraviny nejsou zdaleka jedinou běžně nakupovanou komoditou, které by se případné navýšení sazby dotklo. Snížená sazba daně je dosud uplatňována také u řady služeb souvisejících s bydlením a i v tomto případě by se jednalo o velmi citelný zásah do rodinných rozpočtů českých domácností.

 

Teplárny protestují

 

Prvním, kdo zareagoval na znovu oživené úvahy o sjednocení sazeb DPH bylo Teplárenské sdružení ČR, jehož představitelé upozorňují, že tento krok by znamenal zdražení tepla a tím pádem zvýšení nákladů na bydlení o několik tisícikorun. Nižší sazba se totiž vztahuje i na "prodej tepla a chladu". (Čtěte: Sjednocení DPH na 19 procent zvýší cenu tepla o 1200 až 2100 korun ročně navíc )

"Modelový odběratel v panelákovém bytě se spotřebou 35 GJ by tak ročně zaplatil za teplo přibližně o 1200 až 2100 korun ročně navíc. Celkem by stát od domácností vybral navíc přibližně 2,5 miliardy korun. Zejména pro sociálně slabé občany by šlo o výrazný nárůst životních nákladů srovnatelný s dopadem růstu ceny elektřiny, kterému se vláda nedávno rozhodla zabránit dotacemi ze státního rozpočtu. Současně by došlo ke snížení ekonomické motivace využívat dálkové zásobování teplem s potenciálně negativními dopady na kvalitu ovzduší zejména v ekologicky nejzatíženějších městských aglomeracích,"nprohlásil Martin Hájek z Teplárenského sdružení ČR. Přitom v České republice je podle sdružení dálkově zásobováno teplem zhruba 1,6 milionů domácností.

 

Zdražila by nejspíš i voda, svoz odpadu, MHD

 

Sjednocení DPH by se však v oblasti bydlení zdaleka nedotklo pouze distribuce tepla. S velkou pravděpodobností by tento krok totiž znamenal také také zvýšení cen vodného a stočného a nákladů na likvidaci komunálního odpadu. Nižší sazba DPH se totiž vztahuje také služby v oblasti distribuce vody, čištění odpadních vod a svoz komunálního odpadu.

Výběr ze seznamu služeb podléhajících snížené sazbě DPH:

 • Shromažďování, úprava a rozvod vody
 • Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel; doprava visutými lanovkami a lyžařskými vleky
 • Služby mytí oken prováděné v domácnostech.
 • Služby tradičního čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.
 • Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi.
 • Sběr, svoz a zpracování komunálního odpadu.

  Zdroj: zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, příloha 2

Jaký velký by mohlo mít případné sjednocení sazeb DPH na rodinný rozpočet běžné české domácnosti se jen těžko odhaduje? V případě komunálního odpadu by například záleželo na tom, jaké ceny si vyjedná obec, která zajišťuje svoz a likvidaci komunálního odpadu s konkrétní firmou. V kompetenci obce. A teprve potom tuto cenu může promítnout v poplatcích za svoz odpadu. Podobně je tomu u distribuce vody a sběru odpadní vody, ale také MHD, čímž by lidem výrazně vzrostly náklady na dojíždění za prací. Ačkoliv přesnou částku nelze jednoduše určit, řádově by se však určitě jednalo minimálně o stovky či spíše tisíce korun ročně navíc. 

Tip: Od letošního roku vzrostly ceny vodného a stočného. O kolik? Více se dočtete v článku "V příštím roce zdraží i voda, o 15 procent".

 

Nižší sazba DPH u stavebních prací

 

Samotnou kapitolou je potom celý soubor stavebních prací, u nichž je dosud rovněž uplatňována snížená sazba daně. Po sjednocení je téměř jisté, že by došlo rovněž k nárůstu cen stavebních prací, což by se samozřejmě následně promítlo v cenách nově dokončovaných staveb a tím pádem i k nárůstu cen bytů a domů.

 

Snížená sazba daně se uplatňuje:

 • Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství, vymezenou stavebním zákonem, nebo v souvislosti s opravou těchto staveb. Jsou-li tyto práce prováděny na jiné stavbě, jejíž část je určena pro bydlení, uplatní se snížená sazba daně jen u těch prací, které jsou poskytnuty výlučně pro část stavby určenou pro bydlení.
 • Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální bydlení vymezenou stavebním zákonem, včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s opravou této stavby. Snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se bytový dům, rodinný dům, byt nebo prostor, který byl určen k jiným účelům než k bydlení, mění na stavbu pro sociální bydlení.
 • U převodu staveb pro sociální bydlení a jejich příslušenství, pokud tento zákon nestanoví jinak;
 • U převodu bytového domu, rodinného domu a bytu, včetně nedokončeného bytového domu, rodinného domu a bytu, pokud zákon nestanoví jinak.
Pozn.: Bytem pro sociální bydlení se rozumí byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m

Zdroj: zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

 

Diskuzí o navyšování nižší sazby DPH se v současnosti nadšeně chytají developerské společnosti, realitní kanceláře a částečně i banky poskytující hypoteční úvěry, všichni tito účastníci trhu se snaží upozorňováním na riziko možného nárůstu cen stavebních prací, povzbudit aktuální poptávku po novém bydlení. Podle názoru mého názoru je to předčasné, ale rozhodně není na škodu, diskuze a návrhy z této oblasti pravidelně sledovat a jejich možné dopady analyzovat.

-Luboš Svačina | více o bydlení na Hypoindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,790 24,910
USD 23,140 23,320
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články