Jak zaplatit dětem školu? Přestaňte se bát slov investice a investovat

26. 4. 2011 – 20:54 | Investice | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jak zaplatit dětem školu? Přestaňte se bát slov investice a investovat
Pomalu ale nastává doba, kdy by se lidé měli přestat bát slov investovat a investice, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Plánujete pro vaše děti to nejlepší a počítáte, že půjde studovat? Připravte se na pořádné výdaje. Ačkoli je prezenční studium na státních školách stále ještě zdarma, dá se předpokládat, že ne navždy.

Navíc existuje řada soukromých škol, kde je třeba platit školné, a třeba si váš potomek vybere právě takovou školu.

Navíc výdaje spojené se studiem i bez školného rozhodně nejsou nízké. Finance na studia dětí můžete získat různě. Pomiňme dědictví po bohatém příbuzném a soustřeďme se na běžnější způsoby založené na zhodnocování vložených finančních prostředků.

Asi nejdůležitější rada: Začněte včas!

Rodiče, kteří si včas uvědomí finanční náročnosti studia dětí a rozhodnou se odkládat stranou určitou finanční částku, mají několik možností jak vytvoři t odpovídající finanční rezervu , ze které mohou potom studenti i rodiče čerpat. M ohou si vybírat mezi celou řadou finanční ch produkt ů, ale k těm nejobvyklejším patří spořicí produkty (spořicí účty, termínované vklady apod.) a produkty investičního bankovnictví (podílové fondy, fondy životního cyklu, dluhopisové fondy a řada dalších). Zvolená forma vždy záleží na rizikovém profilu rodiče a také, v případě investic, na jeho předchozí zkušenosti s investováním na finančních trzích.

Mohlo by se vám hodit - Investiční zpravodajství

 U všech ale bez výjimky platí, že základem je začít včas, tedy stanovit si dostatečně dlouhý horizont k bezproblémovému vybudování finančního „polštáře“.

Jak na to…

Češi jsou obecně spíše konzervativní investoři, a ačkoli se finanční gramotnost obyvatel zlepšuje, stále mají lidé z investováním celkem zbytečný respekt a pravděpodobně i strach z neznámého.

<%Anketa154%>

Pokud tedy rodič chce spořit pro své dítě, nechce riskovat ztrátu a zároveň chce mít uložené finance rychle k dispozici bez sankcí, je pro něho vhodný spořicí účet. Je si ale nutno uvědomit, že jeho výnos není vysoký. Obliba spořicích účtů prudce vzrostla zejména v roce 2009, kdy byly jejich úrokové sazby velmi zajímavé. Dnes je situace jiná, úrokové sazby na spořicích účtech klesají a nedosahují obvykle hranice inflace, která se v letošním roce očekává kolem 2,5 %. Hlavní výhodou tohoto produktu je možnost vkladů v libovolné výši a výběrů bez sankcí a výpovědní lhůty. Tato výhoda se však pro méně disciplinované vkladatele může lehce stát nevýhodou, protože jednoduchý výběr bez omezení může svádět k častému odčerpávání vložených prostředků a naspoření částky potřebné pro studia se tak může zkomplikovat.

Nabízí se zde proto další varianta, kdy klient své prostředky vloží na termínovaný vklad. Opět jde o velmi konzervativní produkt s pevně danou úrokovou sazbou, která je obdobná jako u spořicích účtů, ale oproti nim nelze vložené prostředky libovolně vybírat. U termínovaných vkladů uzavřených na určitou dobu trvání (obvykle od jednoho do pěti let) je předčasný výběr sankcionován, případně vyplacena pouze vložená jistina (původní vklad) bez zhodnocení. S termínovaným vkladem lze tedy s minimálním rizikem spořit ve středně až dlouhodobém horizontu a možností předčasného ukončení v případě potřeby ovšem za cenu sankce.

Investování je pro všechny!

Pomalu ale nastává doba, kdy by se lidé měli přestat bát slov „investovat, investice“. Konec konců aktuálně připravované návrhy důchodové reformy naznačují, že se budeme muset o své peníze do budoucna aktivně starat tak jako tak a určitou formu investování zvolit.

Jak investovat? Desatero pro drobné investory

 

Investice roku: Kam se vyplatilo investovat své úspory v loňském roce?

 

Obecně je termín investování spojen s obavami z možné ztráty vložených peněz. Řada lidí nemá s investováním zkušenosti, bojí se možných špatných rozhodnutí a obávají se velkého množství času, které je s investováním spojeno. Dnes ale existuje celá řada velmi konzervativních investičních produktů, které riziko ztráty silně eliminují a nevyžadují aktivní účast klienta. Vše obstará manažer nebo správce. Dále se toto riziko rapidně snižuje při diverzifikovaném portfoliu a zejména při pravidelném investování formou měsíčních vkladů ve středně a dlouhodobém horizontu, což je právě případ získání finančních prostředků na studia.

Rodiče si například mohou zvolit takzvané fondy životního cyklu. Ty jsou založené na dlouhodobém pravidelném ukládání finančních prostředků a jejich aktivním zhodnocování. Rodiče, resp. kdokoli (například i prarodiče, pravidelně či jednorázově), vkládají do fondu peníze (ideálně pravidelně jednou měsíčně apod.) a správce fondu podle zvoleného horizontu vložené prostředky nejprve investuje do dynamických, akciových fondů a postupně s přibližujícím se koncem zvoleného období je převádí do konzervativních produktů typu fondů peněžního trhu, dluhopisů apod. Jejich výnos je tak maximálně ochráněn. Zvolí-li klient střednědobý horizont 5 let a chce pro své dítě naspořit přibližně 100 000 Kč, je potřeba počítat s měsíčním vkladem přibližně 1500 Kč při uvažovaném 5% zhodnocení. V případě potřeby lze vložené prostředky vybrat kdykoli, i před koncem předem stanoveného horizontu, s aktuálním zhodnocením. Na trhu tyto produkty nabízí jak banky, tak další finanční instituce a jde často o fondy, jejichž názvy naznačují jejich podstatu: Horizont Invest, Rytmus, Plan Target Click Funds, Rentier Invest apod.

Pokud se však rodič rozhodne nevyužít fondů životního cyklu, má samozřejmě řadu dalších možností. Pro střednědobého investora (investice v horizontu cca 5 let) spíše konzervativního typu jsou vhodné například dluhopisové fondy, zajištěné fondy, garantované fondy, dluhopisy a diskontní nebo bonusové certifikáty. Možné jsou také balancované fondy s akciovým podílem kolem 30 % či click fondy, které klientům nabízejí zachování chráněné hodnoty portfolia, většinou na úrovni 90 %.

Delší horizont zde hraje pozitivní roli – snižuje riziko ztráty, protože investice je rozložena v delším časovém úseku a při případném poklesu je delší čas na opětovný růst. Riziko ztráty se navíc dá eliminovat diverzifikací portfolia, tj. rozložením investic do většího množství produktů, a také lze opět u všech fondových produktů doporučit, podobně jako u fondů životního cyklu, pravidelné investování.

Pak záleží velmi na investorově odolnosti vůči volatilitě trhu a dodržení zvolené strategie. Pokud investor při poklesu nepanikaří a impulsivně neprodává a pokračuje v pravidelném investování, může naopak získat výhodu nákupu za nízkou cenu při propadu a zajímavého zhodnocení, jakmile trhy opět rostou.

Ve střednědobém a zejména dlouhodobém horizontu například 10 – 15 let se tedy volatilita trhu výrazněji neprojevuje, a je proto možné i konzervativnímu klientovi navrhnout rizikovější investice například do balancovaných fondů, akcií a akciových fondů či outperformance certifikátů apod.

V praxi

Chce-li tedy konzervativní klient získat oněch 100 000 ve střednědobém horizontu 5 let, lze doporučit dluhopisový nebo balancovaný fond. U dluhopisového fondu při průměrném zhodnocení 3,75 % p.a. na 5 let je měsíční investice cca 1 515 Kč. Balancovaný fond při průměrném zhodnocení 5 % p.a. na 5 let vyžaduje měsíční investici cca 1 470 Kč. Pro striktně konzervativního klienta v tomto horizontu pak lze využít fond peněžního trhu, kde při zhodnocení 3 % p.a. bude investovat měsíčně částku 1 545 Kč.

Pro stejného klienta v horizontu 10 let je možné doporučit akciový nebo balancovaný fond. Při průměrném zhodnocení 7 % p.a. se jedná o měsíční investici cca 590 Kč a u konzervativní investice do fondů peněžního trhu při průměrném zhodnocení 3 % p.a. je měsíční investice cca 725 Kč. Pokud by klient začal s částkami pro pětiletý horizont a rozhodl se stejnými vklady pokračovat 10 let, získá daleko vyšší celkové částky než prostý dvojnásobek. U akciového či balancovaného fondu by to bylo cca 254 000 Kč a u konzervativní investice 205 000 Kč. Na příkladu je tak dobře patrný efekt složeného úročení, kdy při dvojnásobném nárůstu času naroste výnos 2,5 krát.

Na uvedených příkladech je dobře vidět, jak velkou roli hraje čas, tedy odborněji investiční horizont. Proto zejména rodiče menších dětí by si měli uvědomit, že menší měsíční částky vkládané po delší dobu do vybraného produktu jdou realizovat mnohem jednodušeji a mnohem méně zatěžují rodinný rozpočet než velké jednorázové investice na poslední chvíli.

A pokud vaše dítě nakonec nepůjde na studia? Uspořená částka se mu bude určitě hodit jako základ na samostatné bydlení nebo vám na rekonstrukci chalupy či na cestu po exotických zemích. A nebo, když vytrváte, může v budoucnu posloužit jako základ vaší penze nebo jako její významné vylepšení.

Autor je ředitel oddělení Securities Trading LBBW Bank | Více rad a tipů najdete na Investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 27.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,670 24,790
USD 22,710 22,890
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články