Jak získat byt od města?

19. 11. 2018 – 8:51 | Bydlení | red | Diskuze:

Jak získat byt od města?
Ilustrační foto | zdroj: freeimages.com

Výstavba nových obecních bytů v současné době takřka neprobíhá. Přesto i dnes nabízejí některé obce byty k pronájmu. Jedná se však povětšinou o byty po neplatičích zabavené v exekuci, nebo byty uvolněné po zesnulých. Jejich získání není jednoduchým procesem. Jak získat obecní byt v Praze?  

Zejména v Praze, Brně a dalších velkých městech se zvyšují nejen ceny nemovitostí, ale stoupá i nájemné. Jednou z možností, jak ulevit rodinnému rozpočtu, je získání nájmu v obecním bytě. Pokud není zájemce přímo dědic nebo mu jeho zaměstnání nedává možnost dostat služební bydlení, existuje i několik dalších způsobů, jak může získat nájem v obecním bytě.

Každé město, obec a městská část má své vlastní podmínky, jak lze nabýt nájemních či vlastnických práv k obecnímu bytovému fondu. V  Praze se toto řídí zásadami a podmínkami pro nakládání s byty v majetku hlavního města Prahy svěřenými jednotlivým městským částem a konkrétními usneseními rady městské části, o nichž informují většinou vývěsky nebo webové stránky radnice a úřadů.

Obecní byt v Praze

Mezi základní předpoklady k získání obecních bytů patří zpravidla trvalé bydliště v daném místě s trváním v horizontu měsíců, ale třeba i několika let. Takovým příkladem je pronájem bytů sociálně slabším občanům na Praze 6, kteří musí být v době podání žádosti hlášeni k trvalému pobytu na adrese na území městské části minimálně po dobu tří let. Podané žádosti jsou poté vyhodnocovány Komisí pro sociálně bytové otázky.

Nejčastějšími metodami nabývání nájemních práv k obecním bytům jsou pořadníky se stálým seznamem zájemců o bydlení a výběrová řízení o konkrétní byty. Každé řízení se řídí pevně stanovenými kritérii, přičemž cena nájemného může být předem daná, nebo je zájemce vyzván k nabídnutí měsíční nájemné částky, či částky prvního nájemného. K soutěžení ceny může dojít formou tzv. obálkové metody. Byt v tomto případě získá ten, kdo nabídne největší částku.

Tzv. startovací byty jsou další možností, jak mohou mladí manželé, nesezdané páry s dítětem a rodiče samoživitelé splňující věkové kritérium 18 až 35 let získat roční nájemní smlouvu s možností opakovaného prodloužení maximálně na čtyři roky např. v městské části Praha 4. Ceny nájemného začínající na 50 Kč/m2 za měsíc se v zde s každým rokem o 10 Kč/m2 za měsíc zvyšují.

Obecní byty mohou být nabízeny i formou veřejného losování. Městská část Praha 10 v červnu letošního roku touto cestou nabídla uzavření nájemních smluv k 48 bytovým jednotkám. Nabízené byty rozdělila do pěti skupin dle věku a druhu partnerských vztahů žadatelů a určila jednotlivé podmínky a kritéria k zapojení se do losování.

-Zuzana Novopacká | Více na Hypoindex.cz
Zdroje:
Hypoindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.9.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,280 24,400
USD 22,850 23,030
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články