Jak zrušit zálohy na daň z příjmů v roce 2009?

12. 3. 2009 – 10:32 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jak zrušit zálohy na daň z příjmů v roce 2009?
Foto: sxc.hu | zdroj: NašePeníze.cz

Podívejte se na zodpovězené dotazy daňových poplatníků ke zrušení povinnosti platit zálohy v roce 2009 na daních z příjmů.- Ministerstvo financí ruší zálohy na daň z příjmů
-
Podnikatelé, platíte od ledna zálohy na zdravotní pojištění ve správné výši?


 1. Dotaz: 
  Jsou zrušeny zálohy na daních z příjmů u finančního úřadu automaticky,
  a nebo musí poplatník požádat?


  Odpověď: 
  Poplatník nemusí žádat o zrušení záloh, zálohy jsou zrušeny automaticky.

 2. Dotaz: 
  Kterých záloh se rozhodnutí o zrušení povinnosti platit zálohy týká?


  Odpověď: Jedná se o zálohy na daních z příjmů fyzických a právnických osob splatných v období od 1. 1. do 31. 12. 2009.

  V roce 2009 jsou zálohy na daň z příjmů fyzických osob splatné:
  • do pondělí 16. března 2009 (první čtvrtletní záloha),
  • do pondělí 15. června 2009 (druhá čtvrtletní nebo první pololetní záloha),
  • do úterý 15. září 2009 (třetí čtvrtletní záloha),
  • do úterý 15. prosince 2009 (čtvrtá čtvrtletní nebo druhá pololetní záloha).

  V roce 2009 jsou zálohy na daň z příjmů právnických osob splatné:
  1. pokud je zdaňovacím obdobím kalendářní rok
   • do pondělí 16. března 2009 (první čtvrtletní záloha),
   • do pondělí 15. června 2009 (druhá čtvrtletní nebo první pololetní záloha),
   • do úterý 15. září 2009 (třetí čtvrtletní záloha),
   • do úterý 15. prosince 2009 (čtvrtá čtvrtletní nebo druhá pololetní záloha),
  2. pokud je zdaňovacím obdobím hospodářský rok nebo jinak vymezené zdaňovací období mohou být zálohy splatné též takto:


   v 1. pololetí 2009
   • do čtvrtka 15. ledna 2009,
   • do pondělí 16. února 2009,
   • do středy 15. dubna 2009, 
   • do pátku 15. května 2009,
   ve  2. pololetí 2009
   • do středy 15. července 2009,
   • do pondělí 17. srpna 2009,
   • do čtvrtka 15. října 2009,
   • do pondělí 16. listopadu 2009,

 3. Dotaz:  Lze zálohy platit, i když byly rozhodnutím zrušeny?

  Odpověď: Zálohy lze platit i nadále, platba však bude evidována na osobním daňovém účtu poplatníka buď jako přeplatek, nebo platba zálohy v případě, kdy poplatník o to správce daně požádá.

 4. Dotaz:  Jsou zálohy na daň z příjmů fyzických osob zrušeny i u poplatníka, který má příjmy ze závislé činnosti a příjmy z pronájmu?


  Odpověď: Nejsou, rozhodnutí o zrušení záloh se týká pouze poplatníků, kteří mají vždy  příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Současně však mohou  mít
  i jiné druhy příjmů např. příjmy ze závislé činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy.

 5. Dotaz: Jaká výše záloh bude zrušena, má-li poplatník více druhů příjmů např.
  z podnikání a z jiné samostatné  výdělečné činnosti, ze závislé činnosti a z funkčních požitků a z pronájmu?


  Odpověď: Splní-li poplatník podmínky uvedené v rozhodnutí, budou mu zrušeny zálohy v takové výši, ve které jsou stanoveny na základě poslední známé daňové povinnosti podle § 38a zákona o daních z příjmů bez ohledu na druh příjmu.

 6. Dotaz: Budou zálohy zrušeny také zahraničním osobám (daňovým nerezidentům)?


  Odpověď: Ano, pokud splní podmínky stanovené rozhodnutím, budou zálohy zrušeny
  i těmto zahraničním osobám.

 7. Dotaz:  Budou zálohy zrušeny také stálým provozovnám daňových nerezidentů se sídlem na území ČR?


  Odpověď:  Ano, pokud splní podmínky stanovené rozhodnutím budou zálohy zrušeny také stálým provozovnám za stejných podmínek jako u daňových rezidentů ČR.

 8. Dotaz:   Budou zálohy zrušeny také společníkům veřejných obchodních společností, kterým plynou  pouze příjmy z podílů na zisku na v.o.s.?


  Odpověď:   Ano, pokud splní podmínky stanovené rozhodnutím, budou zálohy zrušeny
  i společníkům veřejné obchodní společnosti. Splnění podmínek  rozhodnutí se posuzuje pro každého společníka (fyzickou nebo právnickou osobu) samostatně. Obdobně se postupuje u příjmů z podílů komplementářů na zisku  komanditní společnosti.

 9. Dotaz: Budou zálohy zrušeny i poplatníkům, kteří nebyli založeni za účelem podnikání (neziskovým organizacím) ?


  Odpověď: Ano, pokud splní podmínky stanovené rozhodnutím, budou zálohy zrušeny
  i neziskovým organizacím.

 10. Dotaz:    Jak bude zjišťován počet zaměstnanců?


  Odpověď:  Při zrušení  záloh bude finanční úřad vycházet z údajů z  povinné přílohy
  č. 1 (Počet zaměstnanců ke dni  1. 12. 2008) Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků podávaného ke dni 20. 2. 2009.

 11. Dotaz:    Týká se posuzování počtu zaměstnanců  i plátcových pokladen?


  Odpověď:  Ano, do celkového počtu zaměstnanců se u daňových subjektů zahrnou
  i zaměstnanci evidovaní u plátcových pokladen.

Kurzy

Kurzovní lístek: 12.8.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,310 24,430
USD 23,620 23,800
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články