Jaké energie budou "dotovány"? Nově také Biometan

26. 12. 2012 – 11:23 | Energie | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jaké energie budou "dotovány"? Nově také Biometan
Biometan bude od ledna noým podporovaným zdrojem energie, Foto:Radka Malcová | zdroj: NašePeníze.cz

Od ledna začne jako celek účinkovat zákon o podporovaných zdrojích energie, který sjednocuje podporu pro obnovitelné zdroje, druhotné zdroje a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů. Mezi podporované zdroje zákon nově zahrnuje také biometan.

Pro rok 2013 tak podle normy zůstává zachována takzvaná solární daň, tedy odvod ve výši 26 procent výkupní ceny elektřiny ze slunečního záření či 28 procent zeleného bonusu u elektráren, které nejsou připojeny do sítě. Norma též ponechává povinnost vykoupit elektřinu z OZE i u těch provozovatelů, kterým do konce roku vyprší smlouvy.

Kromě jiného mění i zákon o odpadech a zajišťuje způsob nakládání se starými solárními panely. Likvidaci solárních panelů, které byly zakoupeny nejpozději do konce roku 2012, musí uhradit provozovatel, u těch zakoupených od ledna však už bude za likvidaci platit jejich výrobce.

Zákon také stanovuje právní závaznost Národního akčního plánu ČR pro energii z obnovitelných zdrojů. V něm Česko Evropské unii slíbilo, že v roce 2020 se bude v zemi spotřebovávat 13 procent energie z obnovitelných zdrojů a ve všech druzích dopravy bude podíl této energie desetiprocentní.

<%Anketa127%>

Cesta ke schválení tohoto zákona však nebyla lehká. Původní návrh prodělal řadu změn v obou komorách parlamentu a poslanci nakonec museli i přehlasovat veto prezidenta Václava Klause. Ten zákon vetoval s tím, že je nekvalitně zpracovaný, povede ke zdražení cen energií a zahrnutí biometanu mezi podporované zdroje může vážně zhoršit životní prostředí.

"Zákon nepřináší úspory, ale naopak navýšení nesystémových podpor vybraných zdrojů energie z veřejných prostředků, a to v době, kdy po úsporách voláme. Přinese nejen nové náklady pro veřejné rozpočty, ale také zvýšení cen energií, které platí občané a podniky, a to způsobem, který nyní nikdo není schopen ani odhadnout," zdůvodnil tehdy svůj krok prezident.

Podle Klause norma ještě více rozšiřuje okruh podporovaných zdrojů energie v situaci, kdy je už teď podpora vybraných zdrojů "neúnosně vysoká" a "zcela kontraproduktivní".

Miroslav Kynčl | MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.1.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,760 23,860
USD 21,900 22,000
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články