Jakou práci nesmí zaměstnavatel přidělit, ženám, dětem, nebo mladistvým?

15. 3. 2010 – 0:01 | Práce | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jakou práci nesmí zaměstnavatel přidělit, ženám, dětem, nebo mladistvým?
Ženy, mládež, nebo děti není možné zaměstnávat jakkoliv, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Jsou práce, které zaměstnavatel nemůže přidělovat komukoliv. Jedná se především o namáhavé činnosti, které nesmějí vykonávat ženy, nebo existuje omezení práce pro děti, i mladistvé.

 

Práce pro ženy

 

Ženy nesmějí být zaměstnávány pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, s výjimkou žen, které vykonávají:

* řídící funkce a nekonají přitom manuální práci
* zdravotnické a sociální služby
* provozní praxi při studiu
* práce nikoli manuální, které je nutno občas konat pod zemí, zejména práce spojené s dozorčí, kontrolní nebo studijní činností

Ženy nesmějí být též zaměstnávány pracemi, které ohrožují jejich mateřství. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo vyhláškou č. 288/2003 Sb. práce a pracoviště, které jsou zakázány ženám, které kojí, těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu.

Těhotná žena nesmí být zaměstnávána též pracemi, které podle lékařského posudku ohrožují její těhotenství ze zdravotních příčin tkvících v její osobě. To platí obdobně o ženě, která kojí, a matce do konce devátého měsíce po porodu.

Více informací: § 238 až 242 zákoníku práce.

 

<%Anketa58%>


Práce pro mládež

 

Mladistvými jsou zaměstnanci do dosažení 18 let věku.

Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců též zvláštní úpravou jejich pracovních podmínek.

Stanovená týdenní pracovní doba zaměstnanců mladších 18 let může činit ve všech pracovněprávních vztazích maximálně 30 hodin týdně a délka směny nesmí přesáhnout 6 hodin.

Práce a pracoviště zakázané mladistvým jsou stanoveny ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 288/2003 Sb.

Více informací: § 79 odst. 2 písm. d), § 243 až 247 zákoníku práce.
 

 

Práce pro děti

 


Dětská práce je zakázána.

Práce dětí do 15 let věku nebo starších 15 let do skončení povinné školní docházky je v ustanovení § 2 odst. 6 zákoníku práce zakázána. Od ustanovení § 2 odst. 6 zákoníku práce se nelze odchýlit ani je-li to ve prospěch dítěte.

Dítě může vykonávat pouze uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní činnost pro provozovatele činnosti, kterým je právnická nebo fyzická osoba. Povolení k výkonu činnosti dítěte vydává příslušný úřad práce.

Povolení se nevyžaduje pouze v případě zájmové kulturní činnosti dítěte v amatérských souborech, základních uměleckých školách, při vystupování na uměleckých a kulturních akcích pořádaných školou, školským zařízením nebo ústavem sociální péče nebo na akcích, na kterých se škola, školské zařízení nebo ústav sociální péče organizačně podílí.

Činnosti konané v rámci výchovy a vzdělávání ve školách a školských zařízeních v souladu se vzdělávacími programy, účasti na uměleckých a sportovních soutěžích, pokud nejde o činnost za odměnu, nebo činnosti konané v rámci mimoškolní výchovy a při ostatních nekomerčních zájmových aktivitách, která není vykonávána za odměnu. Občerstvení podávaná dětem zdarma při těchto vystoupeních nelze považovat za odměnu.

 

Kam dál?

- Žena si na stejné pozici vydělá o 18 procent méně než muž - to se má změnit

- Práce je málo, cizinci mimo EU nedostanou v Česku pracovní povolení

- Odbory: Do konce roku bude bez práce v Česku 12 procent lidí

- Zákoník práce: Bude novela návodem na zneužití krize?

- Práce: Mladí lidé hledají profesní rozvoj a možnost kariérního růstu

Kurzy

Kurzovní lístek: 29.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,240 25,360
USD 23,270 23,450
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články