Jakou provizi zaplatíte realitní kanceláři za prodej vaší nemovitosti?

31. 10. 2010 – 20:55 | Bydlení | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jakou provizi zaplatíte realitní kanceláři za prodej vaší nemovitosti?
Jednotný sazeník služeb je pro realitní kanceláře pouze doporučený, Foto: NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Česká komora realitních kanceláří (ČKRK) uveřejnila jednotný doporučený Sazebník služeb realitní kanceláře. Smyslem je dle ČKRK sjednocování podmínek poskytování realitních služeb. Na kolik vás vyjde prodej bytu, domu, nebo pozemku?
 

"Mnoho objednatelů služeb realitní kanceláře (prodávajících) si neuvědomuje, že pokud realitní makléř (resp. realitní kancelář) nabízí své služby za cenu (provizi) výrazně nižší, než je obvykle realizována většinou realitních kanceláří, musí realitní /kancelář někde ušetřit. A při realizaci realitní transakce může kancelář ušetřit zejména na marketingu zakázky, může ušetřit na nepoužití právníka při listinné stránce transakce, může ušetřit na advokátní úschově kupní ceny atp." Uvedl Petr Pavlíček, výkonný ředitel komory.

 

Psali jsme: Realitní kanceláře v Česku si účtují nadprůměrné provize

 

Komora obhajuje výši provizí tím, že realitka s nízkou provizí nemůže při realizaci transakce spolupracovat s jinou kanceláří, přestože by tato měla na zakázku klienta - není totiž co dělit. Provizi si realitní kanceláře dle kodexu dělí 50/50.

Jednotný sazeník služeb realitních kanceláří je pouze určitým vodítkem pro realitní kanceláře, jelikož tento sazebník vychází z obvyklých výší
provizí realizovaných jak významnými realitními hráči na českém trhu, tak i méně viditelnými, ale i tak profesionálními a profitabilními kancelářemi s menším týmem prodejců.

 

Doporučený „Sazebník služeb“ realitní kanceláře

Doporučený sazebník (provize) za služby realitní kanceláře

* odměny za služby jsou bez DPH, Pramen: Česká komora realitních kanceláří (ČKRK)

 

Jaké máte zkušenosti s realitními kancelářemi a výší provizí vy? Podělte se o své zkušenosti v diskusi pod článkem.

 

Kam dál: Realitní makléře bude certifikovat pražská VŠE, chtějte kvalitu

 

Etický kodex České komory realitních kanceláří
 

Zásady poskytování Služeb

Realitní kancelář spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci úmyslně nepoškozuje spolupracujícího realitního makléře, respektuje zásady rovné spolupráce, zdvořilosti a kolegiality; při realizaci spolupráce je provize dělena mezi spolupracujícími kancelářemi v poměru 50/50, pokud se strany nedohodnou jinak.

Realitní kancelář vykonává svoji činnost s odbornou péčí, v souladu s dobrými mravy, právním řádem a obchodní etikou tak, aby klienti Realitní kanceláře nebyli uvedeni v omyl a neutrpěli jakoukoli majetkovou či nemajetkovou újmu.

Realitní kancelář hájí zájmy svých klientů a současně se chová spravedlivě ve vztahu ke všem účastníkům obchodu. Realitní kancelář nezneužívá svého postavení v neprospěch klienta.

Realitní kancelář uvádí při prezentaci svých Služeb a při nabídce nemovitostí pravdivé a úplné informace. Vědomé uvádění zavádějících informací, vynechání závažných skutečností nebo nepravdivých tvrzení je zakázáno.

Realitní kancelář se vždy zavazuje uvádět pravdivé údaje o ceně nabízené nemovitosti. V případě, že provize Realitní kanceláře v ceně není obsažena, je Realitní kancelář povinna zájemce o nemovitost o výši provize pravdivě informovat.

Realitní kancelář nesmí nabízet nemovitosti, aniž by předem obdržela souhlas od jejich vlastníků či osob oprávněných k jejich prodeji. Realitní kancelář při poskytování svých Služeb vždy informuje všechny zúčastněné strany daného realitního obchodu, kterou stranu zastupuje. Za účelem ochrany práv zúčastněných stran realitního obchodu a z důvodu právní jistoty stran uzavírá Realitní kancelář se svými klienty smlouvu, aby nebylo pochyb ohledně vzájemných práv a povinností souvisejících s realitním obchodem.

Realitní kancelář nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit či poskytnout jakékoliv třetí osobě důvěrné, běžně nedostupné informace poskytnuté klientem, a to ani po ukončení spolupráce, vyjma případů, kdy je takové poskytnutí vyžadováno zákonem nebo příslušnými orgány jednajícími na základě právních předpisů a v souladu s nimi.

Realitní kancelář průběžně školí své zaměstnance a zástupce tak, aby se zdokonalovali ve všech oblastech realitní činnosti a zvyšovala se jejich odbornost a kvalifikace.

Česká komora Realitních kanceláří
Bedřich Skalický, prezident

Kurzy

Kurzovní lístek: 12.8.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,440
USD 23,570 23,750
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články