Jaký důchod dostane podnikatel s minimálním důchodovým pojištěním?

6. 11. 2011 – 21:45 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jaký důchod dostane podnikatel s minimálním důchodovým pojištěním?
platba minimálních záloh znamená velmi nízký důchod, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Řada osob samostatně výdělečně činných odvádí důchodové pojištění v minimální výši, jedná se především o OSVČ stanovující výdaje paušálem. Nízké odvody na důchodovém pojištění však znamenají nízký důchod. Jak vysoký?

Všechny OSVČ vykonávající hlavní výdělečnou činnost musí odvádět každý měsíc na účet místně příslušné OSSZ důchodové pojištění. Během roku tedy odvádí zálohy a po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok se spočítá skutečná částka důchodového pojištění. Při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích tak vznikne buď přeplatek, nebo nedoplatek.

Kolik činí důchodové pojištění?

OSVČ odvedou za celý rok na důchodovém pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem pro výpočet důchodového pojištění si přitom OSVČ sami určují. Určený vyměřovací základ však nesmí být nižší než 50 % z dosaženého zisku a zároveň nesmí být nižší minimální vyměřovací základ stanovený zákonem. Dále nesmí být vyměřovací základ vyšší než maximální vyměřovací základ.

Pro rok 2011 činí minimální vyměřovací základ 74 220 Kč. Minimálně tedy odvedou na důchodovém pojištění všechny OSVČ za rok 2011 částku 21 673 Kč (74 220 Kč x 29,2 %). Tuto částku musí zaplatit všechny OSVČ, i když jsou ve ztrátě.

Maximální vyměřovací základ 1 781 280 Kč. Maximálně tedy mohou OSVČ odvést na důchodovém pojištění za rok 2011 částku 520 134 Kč (1 781 280 Kč x 29,2 %).

Důchod závisí na zaplaceném pojistném

Právě na výši odvodů na důchodovém pojištění závisí, jak vysoký důchod OSVČ budou mít. Rozhodující je nikoliv zisk, ale vyměřovací základ. Do ročního příjmu OSVČ se tedy pro důchodové účely zhodnocuje vyměřovací základ v daném roce. OSVČ tedy musí počítat s nižším důchodem než zaměstnanci.

Zisk 371 100 Kč a nízký důchod

Počet OSVČ, které využívají možnost stanovit výdaje paušálem, každoročně stoupá. Mnohé OSVČ (např. IT odborníci, tlumočníci, sportovci) mají skutečné výdaje minimální. Někdy se stavá, že veškerý příjem je roven zisku.

Praktický příklad

OSVČ pan Modrý může uplatnit výdaje 60% paušálem. Za rok 2011 dosáhnou jeho příjmy 371 100 Kč a výdaje má minimální. Jeho daňový základ je 148 440 Kč (371 100 Kč x 40 %). Vyměřovací základ pro výpočet důchodového pojištění je 74 220 Kč (148 440 Kč x 50 %). Na důchodovém pojištění odvede pan Modrý za rok 2011 pouze 21 673 Kč (29,2 % ze 74 220 Kč). Přestože je skutečný měsíční zisk pana Modrý téměř 31 tisíc Kč, tak se mu pro důchodové účely bude za rok 2011 započítávat 74 220 Kč, což je méně než u zaměstnance pobírajícího minimální mzdu. Pan Modrý tedy musí počítat s nízkým důchodem a přizpůsobit tomu svoje vlastní investice a úspory na penzi.

Důchod při minimálních platbách a maximálních platbách

Pro názornost, jak vysoký důchod mají OSVČ platící minimální důchodové pojištění a OSVČ platící maximální důchodové pojištění, si vypočítáme důchod pana Modrého a pana Zeleného.

Příklad

Osobní vyměřovací základ pana Modrého bude 6 185 Kč (74 220 Kč : 12), což odpovídá platbám minimálního důchodového pojištění. Naproti tomu vyměřovací základ pana Zeleného bude 148 440 Kč (1 781 280 Kč : 12), což odpovídá platbám maximálního důchodového pojištění. Oba pánové získají 42 let pojištění. Důchod vypočítáme dle legislativy platné od 30. září do 31. prosince 2011. 

Výpočet penze (dle legislativy od 30. 9. 2011 do 31. 12. 2011)

Text

Pan Modrý

Text

Pan Zelený

Osobní vyměřovací základ

6 185 Kč

Osobní vyměřovací základ

148 440Kč

Redukce do 10 886 Kč (ze 100 %)

6 185 Kč

Redukce do 10 886 Kč (ze 100 %)

10 886 Kč

Redukce od 10 886 Kč do 28 699 Kč

(z 29 %)

0 Kč

Redukce od 10 886 Kč do 28 699 Kč

(z 29 %)

5 166 Kč

Redukce nad 28 699 Kč do 98 960 Kč

(z 13 %)

0 Kč

Redukce nad 28 699 Kč do 98 960 Kč

(z 13 %)

9 134 Kč

Redukce nad 98 960 Kč (z 10 %)

0 Kč

Redukce nad 98 960 Kč (z 10 %)

4 948 Kč

Redukovaný osobní vyměřovací základ

(6 185 Kč)

6 185 Kč

Redukovaný osobní vyměřovací základ

(10 886 Kč + 5 166 Kč + 9 134 Kč + 4 948 Kč)

30 134 Kč

Základní výměra důchodu

2 230 Kč

Základní výměra důchodu

2 230 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(42 let x 1,5 %)

63

Procentní výměra za odpracované roky (42 let x 1,5 %)

63

Procentní výměra důchodu

(6 185 Kč x 63 %)

3 897 Kč

Procentní výměra důchodu

(30 134Kč x 63 %)

18 985 Kč

Měsíční důchod celkem

(2 230 Kč + 3 897 Kč)

6 127 Kč

Měsíční důchod celkem

(2 230 Kč + 18 985 Kč)

21 215 Kč

Jak vidíme na vypočítaném příkladu, tak platba minimálních záloh znamená velmi nízký důchod. Současně se však rozhodně nevyplatí platit dobrovolně podstatně vyšší důchodové pojištění. Vždyť při roční platbě důchodového pojištění 520 134 Kč by měl pan Zelený roční důchod 254 580 Kč. Než si dobrovolně platit více na důchodovém pojištění je výhodnější zvýšit vlastní zabezpečení na penzi investicemi, spořením, nákupem nemovitosti nebo jinou alternativou.

Autor: Petr Gola | Více tipů na ČeskéReformy.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,350
USD 23,320 23,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články