Jaký je rozdíl mezi advokátem a právníkem? Podstatný!

20. 10. 2015 – 12:27 | Zákony | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jaký je rozdíl mezi advokátem a právníkem? Podstatný!
Právník, nebo advokát? Koho vlastně potřebujete? | zdroj: Mgr. Olga Růžičková

Velmi často se mě lidé mimo obor ptají, jaký je vlastně rozdíl mezi právníkem a advokátem, a jestli se jedná o rozdíl podstatný.

Stručná definice by zněla, že právníkem je každý, kdo dosáhne vysokoškolského vzdělání v oboru právo a svědčí mu vysokoškolský titulu Mgr., případně JUDr. Právníkem je tedy např. i soudce, státní zástupce, notář, podnikový právník, exekutor, advokát, atd. Advokátem je pak pouze a jen ten právník, který je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory, který je mimochodem zveřejněn i na webu www.cak.cz.

Taková je teorie, pokud Vás zajímá praktický rozdíl, pak advokát musí složit advokátní zkoušku, což je oborová profesní zkouška v zásadě z celé oblasti platného práva ČR. Advokát musí být ze zákona profesně pojištěn na možné škody způsobené klientovi při poskytování právní služby, minimální pojistný limit činí 3.000.000,- Kč.

Dále pouze tehdy, pokud Vás v civilním řízení soudním zastupuje advokát, bude Vám v případě úspěchu ve věci přiznána náhrada nákladů soudního řízení (odměna advokáta). Pouze advokát může vykonávat obhajobu, tedy hájit zájmy klientů, kteří byli obviněni nebo obžalováni z trestného činu a zastupovat je před soudem či vyšetřujícím orgánem.Advokát má dále zákonem uloženou povinnost mlčenlivosti, což znamená, že bez souhlasu klienta nemůže o jeho kauze, problémech a vůbec o všem, co mu klient sdělil, uvádět ničeho třetím osobám. To platí i za situace, kdy by měl advokát vypovídat z pozice svědka.

Advokát může úředně ověřit Váš podpis, jak na listinách vlastních, tak na listinách cizích. Pouze advokát pak může podat ústavní stížnost a zastupovat klienty v řízení před ústavním soudem, jen advokát může podat dovolání ve věcech trestních a vyjma několika zákonných výjimek i dovolání ve věcech civilního práva.

 advokátprávník
zákonná povinnost být pojištěn ano ne
právo na přiznání náhrady nákladů řízení proti protistraně ano ne
obhajoba v trestním řízení ano ne
zákonná povinnost mlčenlivosti ano ne
právo ověřit podpisy ano ne
může podat ústavní stížnost ano ne
může podat dovolání ve věcech trestních ano ne
Zdroje:

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.10.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,440
USD 23,170 23,350
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články