Jan Fischer představil členy nové vlády

6. 5. 2009 – 8:56 | Politika | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jan Fischer představil členy nové vlády
Jan Fischer, Foto: vlada.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Na dnešní tiskové konferenci seznámil veřejnost s obsazením ministerských postů. Letní překlenovací vládu bude tvořit 16 členů. Podívejte se na jednotlivé životopisy nových ministrů.


„Předpokládám, že prezident republiky bude jmenovat vládu v pátek v odpoledních hodinách. Jsem rád, že končíme období poměrně dlouhé sestavování vlády, přípravy kabinetu a že počínaje pátečním jmenováním se nový kabinet bude moct ujmout plnohodnotně svých funkcí,“ řekl designovaný premiér Jan Fischer na tiskové konferenci.

- Ministr financí bude Eduard Janota

- NERV: Národní ekonomická rada bude dále pokračovat bez Jahna

- Novým předsedou vlády je Jan Fischer


Složení nové vlády

Vicepremiérem a ministrem zahraničí bude jmenován Jan Kohout, na post vicepremiéra a ministra obrany nastoupí Martin Barták, ministrem financí bude jmenován Eduard Janota. Štefan Füle se stane ministrem pro evropské záležitosti, ministerstvo vnitra povede Martin Pecina, ministryní spravedlnosti se stane Daniela Kovářová.

Dana Jurásková je budoucí ministryní zdravotnictví, ministerstvo školství povede Miroslava Kopcová, ministrem pro lidská práva zůstává Michael Kocáb. Ladislav Miko bude v pátek jmenován ministrem životního prostředí, Gustáv Slamečka povede ministerstvo dopravy, Petr Šimečka nastupuje na post ministra práce a sociálních věcí. Ministrem průmyslu a obchodu bude jmenován Vladimír Tošovský, ministerstvo zemědělství povede Jakub Šebesta a na post ministra kultury byl určen Václav Riedlbauch.

Vládu jmenuje prezident republiky v pátek 8. května.


Životopisy budoucích členů letní překlenovací vlády


Jan Fischer, předseda vlády

Osobní údaje:

nar. 2. ledna 1951 v Praze, kde také trvale žije; je podruhé ženatý a má tři děti.

Vzdělání:

1974 – VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta, obor Statistika a ekonometrie,

1985 – VŠE v Praze, externí studium vědecké aspirantury, obor Ekonomická statistika (CSc.),

angličtina aktivně; němčina, ruština a francouzština pasivně.

Zaměstnání:

1974-1982 – Výzkumný ústav sociálně ekonomických informací (tehdy součást statistického úřadu), výzkumný pracovník,

1982-1992 – Federální statistický úřad, od roku 1990 místopředseda,

1993-2000 – Český statistický úřad, místopředseda, 1. místopředseda,

2000-2002 – Taylor Nelson Sofres Faktum Praha, ředitel oddělení produkce,

2002-2003 – VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky; vedoucí výzkumných pracovišť fakulty,

24. dubna 2003 – prezidentem republiky jmenován předsedou Českého statistického úřadu.

Zahraniční aktivity:

2001 – mise Mezinárodního měnového fondu ve Východním Timoru.

Člen řady prestižních domácích a mezinárodních institucí: místopředseda výboru České statistické společnosti, člen Mezinárodního statistického institutu (ISI), Vědecké rady VŠE v Praze, Správní rady VŠE v Praze, Vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze, Vědecké rady Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Výboru pro statistické programy Evropské komise (SPC), Evropského statistického poradního výboru Evropské komise (ESAC), Statistické komise OSN, Konference evropských statistiků (KES) – Evropské hospodářské komise OSN (EHK) a Výboru pro statistiku OECD.


Martin Barták, navrhovaný ministr obrany a místopředseda vlády

Osobní údaje:

narozen14. února 1967 v Praze

ženatý

Vzdělání:

1989 – 2004 odborné postgraduální stáže – Harvard University, Oxford University, Hannover University

2001 II. atestace z neurochirurgie

1995 I. atestace z chirurgie

1986 – 1992 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

1982 – 1986 Gymnázium Voděradská, Praha

Profesní a veřejná činnost:

2006 – současnost první náměstek ministra obrany

2002 – 2006 poradce předsedy Výboru pro obranu a bezpečnost PSP ČR

2000 – 2006 poradce místopředsedy ODS Petra Nečase pro otázky bezpečnostní a obranné politiky

1996 – 2006 nemocnice Na Homolce, Praha, neurochirurgie

1996 Radclife Infirmary, Oxford, Velká Británie

1992 – 1996 nemocnice Na Homolce, neurochirurgie


Jan Kohout, navrhovaný ministr zahraničních věcí a místopředseda vlády

Osobní údaje:

narozen 29. března 1961 v Plzni

rozvedený, syn Martin a dcera Barbora

Vzdělání:

1984 dokončil studia na Filozofické fakultě UK

Profesní a veřejná činnost:

2008 – současnost náměstek ministra zahraničních věcí

2004 – současnost velvyslanec, stálý představitel ČR při EU

2000 – 2001 Evropský korespondent, zástupce ředitele odboru EU a západní Evropy

1995 – 2000 zástupce vedoucí Stálé mise ČR při OSN, OBSE a dalších mezinárodních organizací se sídlem ve Vídni

1993 – 1995 ředitel odboru Organizace spojených národů MZV

1990 – 1992 referent v odboru mezinárodních organizací MZV

1985 – 1990 výzkumný pracovník v Ústavu mezinárodních vztahů, Praha

Politické funkce:

1995 – současnost člen ČSSD


Dana Jurásková, navrhovaná ministryně zdravotnictví

Osobní údaje:

narozena 21. září 1961 v Uherském Hradišti

vdaná, 2 děti

Vzdělání:

2005 – 2011 Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu

2003 – 2007 Doktorandské studium Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc v oboru sociální lékařství

2001 – 2004 Prague International Business School

2001 Registrovaná sestra Česká asociace sester

1997 – 1998 Dlouhodobý kurz „Řízení českého zdravotnictví“, projekt HOPE

1986 – 1992 pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor pedagogika ošetřovatelství

1985 – 1986  IDVZP Brno – atestace ARIP

1976 – 1980 SZŠ Uherské Hradiště – zdravotní sestra

Profesní a veřejná činnost:

2009 – současnost ředitelka VFN Praha

2009 – současnost projektová manažerka

2007 – 2009 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou – náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči, statutární zástupce ředitele

2007 pověřená řízením FTNsP

2006 – 2007 FTNsP – náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči, statutární zástupce ředitele

2005 – 2006 zástupce ředitele pro provoz FTNsP

1996 – 2005 FTNsP – náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči, statutární zástupce ředitele

1992 – 1996 FTNsP – vrchní sestra Neurologická klinika

1987 – 1992 FTNsP – staniční sestra JIP, I. interní klinika

1980 Institut klinické a experimentální medicíny, Praha – sestra u lůžka, sestra JIP

Odborná činnost:

2009 – současnost členka Kolegia děkana 1. LF UK

2008 – současnost místopředsedkyně oborové komise č. 12 IGA MZ ČR

2008 – současnost členka odborného kolegia MZ ČR

2008 – současnost členka správní rady Spojené akreditační komise ČR

2007 – současnost Soudní znalec v oboru zdravotnictví, specializace ošetřovatelství

2007 – současnost členka Rady poskytovatelů MZ ČR

2007 – současnost prezidentka České asociace sester

2005 – současnost předsedkyně redakční rady časopisu Florence

2005 – současnost členka redakční rady časopisu Medical Tribune

2004 – současnost členka rady České společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví

2003 – 2007 vědecký sekretář a tisková mluvčí České asociace sester

2002 – 2008 členka představenstva Spojené akreditační komise ČR

2003 – 2005 předsedkyně redakční rady časopisu Sestra

1999 – současnost místopředsedkyně Nadačního fondu FTNsP


Daniela Kovářová, navrhovaná ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Osobní údaje:

narozena 17. listopadu 1964 v Ostravě

vdaná, 2 děti

Vzdělání:

1983 – 1987 Právnická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně

1979 – 1983 Gymnázium Jízdárenská, Ostrava

Profesní a veřejná činnost:

2009 – současnost členka Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Palackého

2008 – současnost ředitelka Justiční akademie

2005 – současnost vedoucí odboru výchovy a vzdělávání České advokátní komory

2005 – 2008 předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ČAK

2005 – 2008 členka Výboru pro vnější vztahy ČAK

2005 – současnost členka Jednoty českých právníků, městské sdružení Praha

2005 – 2007 členka Výboru městského sdružení Jednoty českých právníků

2002 – současnost zkušební komisař pro advokátní zkoušky, obor trestní právo

1999 – 2005 předsedkyně Sekce pro trestní právo a obhajobu ČAK

1999 – 2002 představenstvo České advokátní komory

1998 – současnost členka Mensy ČR

1997 – současnost členka Sekce pro advokátní tarif ČAK

Publikační činnost:

Rétorika aneb Jak dobře mluvit, jednat a komunikovat, spoluautor s Alenou Špačkovou, Raabe Praha 2008

Předpisy o odměňování advokátů (spoluautor), zvláštní číslo Bulletinu advokacie, ČAK Praha 2006

Právní předpisy o advokacii, stavovské předpisy a usnesení 3. sněmu ČAK (sestavování a redigování), zvláštní číslo Bulletinu advokacie, ČAK Praha 2003

Otázky advokátních tarifů a předpisy s nimi související (spoluautor), zvláštní číslo Bulletinu advokacie, ČAK Praha 2003

Otázky advokátního tarifu (spoluautor), zvláštní číslo Bulletinu advokacie, ČAK Praha 2000

Advokátní tarif, text s odkazy na literaturu, judikaturu a stanoviska orgánů ČAK (spoluautor), zvláštní číslo Bulletinu advokacie, ČAK Praha 1999

spousta odborných článků a fejetonů


Miroslava Kopicová, navrhovaná ministryně školství

Osobní údaje:

narozena 3. října 1951

Vzdělání:

2003 European Centre for Public Affairs – intenzivní kurz o EU politikách a institucích

1998 SPP – intenzivní studium o Evropském sociálním fondu (Francie, Holandsko, Německo)

1997 program vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (ETF Turín)

1994 efektivní top management (Henley, Velká Británie)

1993 stáž v OECD (Paříž)

1993 studijní cesta – řízení politiky zaměstnanosti (Dánsko, Irsko)

1992 OECD a Evropské komise rozvoj regionální politiky zaměstnanosti

1991 stáž EK – programy Phare (Brusel)

1991 stáž EK – finanční kontrola (Brusel)

1990 UNDP kurz – projektové řízení (Praha)

1971 – 1976 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Profesní a veřejná činnost:

1994 – současnost ředitelka Národního vzdělávacího fondu, o.p.s.

1994 – 1996 ředitelka Agentury pro trh práce a sociální politiku

1992 – 1994 ředitelka Asociace pro trh práce a sociální politiku

1989 – 1992 koordinátor zahraniční pomoci v oblasti zaměstnávání a školení pracovních sil, Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

1986 – 1989 Státní komise pro vědu a technický rozvoj

1978 – 1986 výzkumný asistent, Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

Publikační činnost:

řada odborných článků

zadala mnoho studií a strategických dokumentů

spoluautorka 10ti-dílného TV scénáře pro středoškolské vzdělávání – Vesmír

spoluautorka 6ti-dílného TV seriálu pro základní školy – Estetika

Členství:

členka správní rady VŠE

členka Akademické rady VŠFS

iniciovala zřízení Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů

NLO (národní úředník) pro Study visits Programme EU – CEDEFOP

česká zástupkyně v LEED commitee OECD

členka Poradního fóra Evropské vzdělávací nadace

vedoucí pracovní skupiny RLZ a vzdělávání v rámci  Středoevropské iniciativy (CEI)

členka Evropské nadace pro rozvoj managementu

členka Národního monitorovacího výboru pro OP RLZ, JPD 3, EQUAL

externí hodnotitelka pro MBA – Sheffield Hallam University


Štefan Füle – navrhovaný ministr pro evropské záležitosti

Osobní údaje:

narozen 24. května 1962 v Sokolově

ženatý, dcery Eliška a Veronika, syn Michael

Vzdělání:

1988 studijní program pro odzbrojení Organizace spojených národů

1981 – 1986 Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě

1980 – 1981 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Profesní a veřejná činnost:

2005 – současnost velvyslanec a vedoucí stálé mise ČR při NATO

2003 – 2005 mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska

2001 – 2002 první náměstek ministra obrany ČR

1998 – 2001 mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR v Litevské republice (2000 – 2001 velvyslanec kontaktní ambasády NATO v Litvě)

1996 – 1998 ředitel odboru bezpečnostní politiky Ministerstva zahraničních věcí ČR

1995 – 1996 ředitel odboru OSN Ministerstva zahraničních věcí ČR

1994 – 1995 člen delegace a zastupující představitel ČR v Radě bezpečnosti OSN

1990 – 1995 první tajemník Stálé zastoupení ČSFR při OSN v New Yorku

1987 – 1990 referent odboru OSN Ministerstva zahraničních věcí

Držitel:

řádu velkovévody litevského Gediminase 3. třídy

záslužného kříže ministra obrany ČR I. stupně


Eduard Janota, navrhovaný ministr financí

Osobní údaje:

narozen 13. 3. 1952, ženatý, 2 synové

hovoří anglicky a německy

Vzdělání:

1970 – 1975  Vysoká škola ekonomická, Praha, fakulta výrobně-ekonomická

1976 – 1979  postgraduální studium VŠE Praha, pojišťovnictví a bankovnictví

Profesní a veřejná činnost:

2007 – současnost      1. náměstek ministra financí

2001 – 2006    1. náměstek ministra financí

1991 – 2001    Náměstek ministra financí

1992 – 1999    ředitel odboru státního rozpočtu Ministerstva financí ČR

1990 – 1992    zástupce ředitele odboru státního rozpočtu Ministerstva financí ČR

1979 – 1990    Ministerstvo financí ČR – odbor státního rozpočtu

1975 – 1979    GŘ České státní pojištovny, Praha - ekonomický úsek


Michael Kocáb, navrhovaný ministr pro lidská práva a menšiny

Osobní údaje:

narozen v Praze 28. července 1954

Vzdělání:

1973 - maturoval na Gymnáziu v Mladé Boleslavi

1979 - absolvoval Konzervatoře v Praze obor skladba (prof.Ilja Hurník) a varhany (prof.Jiří Ropek)

Zaměstnání

1977 - založil skupinu Pražský Výběr

začátek 1989 - natáčení filmu „Pražákům, těm je tu hej“

jaro 1989 - zakládá iniciativu „Most“ s Michalem Horáčkem

od 17.11.1989 - stává se zakládajícím členem OF

- členem krizového štábu koordinačního centra OF

- iniciuje s M. Horáčkem kroky k ukončení okupace Československa sovětskou armádou

- navrhuje Václava Havla na funkci prezidenta republiky

prosinec 1989 - poslanec a Federálního Shromáždění ČR a člen meziparlamentní komise EU (zahraniční výbor)

- iniciuje vznik komise FSČR pro odsun sovětské armády

1990 - zvolen opět poslancem FSČR

- předsedou obnovené komise pro odsun SA z Československa

- člen parlamentní komise, která prověřuje generály Čs.armády

- člen parlamentní komise pro kontrolu BIS

1991 - členem „mise dobré vůle“ do Iráku k propuštění česko-slovenských „lidských štítů“ před „konfliktem v zálivu“

- odchází z FSČR

1992 - sbírá s P. Tigridem podpisy na podporu referenda k rozdělení ČSFR (cca 2 250 000 podpisů)

1995-1997 - organizuje rozsáhlou akci na záchranu DIK IF Trend, zakládá Nadaci M.Kocába na podporu literatury

2001 - Nadace M.Kocába podporuje od svého založení Literární noviny

1993-2003 - externí poradce prezidenta V. Havla

- organizuje a moderuje více než 80 „Amálií“ (schůzky prezidenta republiky se zástupci politického a veřejného života)

2003-2008 - pokračuje spolupráce s V.Havlem organizuje další Amálie

- přispívá Nadací VIZE na obnovu kostela sv. Anny

- spoluorganizuje Havlovy sedmdesátiny

- uvádí otevření Expozice knihovny V. Havla

2003-2005 - plně obnovuje hudební činnost

- další comeback Pražského Výběru v klasické sestavě

2006-2008 - rekonstrukce kapely na Pražský Výběr II

2008 - kandidoval za Stranu zelených do senátu (cca 15% - 3. místo)

2009 – ministr pro lidská práva a menšiny ve vládě Mirka Topolánka


Ladislav Miko, navrhovaný ministr životního prostředí

Osobní údaje:

narozen 9. dubna 1961 v Košicích na Slovensku

ženatý, dcera Barbora a syn David

Vzdělání:

1996 Universita Karlova, obor systematická zoologie a ekologie

1984 Universita Karlova, obor obecná biologie

Profesní a veřejná činnost:

2005 – současnost Ředitelství ochrany přírodních zdrojů Evropské komise

2002 – 2005 Ministerstvo životního prostředí

1992 – 2001 Česká inspekce životního prostředí

1984 – 1992 Ústav krajinné ekologie Slovenské akademie věd

Politické funkce:

současnost – nestraník

zakladatel Strany zelených na Slovensku


Martin Pecina, navrhovaný ministr vnitra

Osobní údaje:

narozen 9. července 1968

ženatý, dvě děti

Vzdělání:

1998 – 2000 kvalifikace MBA, Masarykův ústav vyšších studií Praha, Sheffield Business School

19987 – 1998 kvalifikace CIME, Masarykův ústav vyšších studií Praha, Sheffield Business School

1986 – 1991 strojní fakulta Vysoké školy báňské v Ostravě

1982 – 1986 střední průmyslová škola strojnická v Karviné

Profesní a veřejná činnost:

2005 – současnost předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

2003 – 2005 náměstek ministra průmyslu a obchodu

1999 – 2003 generální ředitel akciové společnosti Hutní projekt Frýdek-Místek

1996 – 1999 zaměstnanec společnosti Hutní projekt Frýdek-Místek

1992 – 1996 obchodní ředitel soukromé firmy

Politické funkce:

2001 – 2005 člen ČSSD

do roku 1997 člen ODS


Václav Riedlbauch, navrhovaný ministr kultury

Osobní údaje:

narozen 1. dubna 1947 v Dýšině u Plzně

Vzdělání:

1973 Akademie múzických umění, studium skladby u Václava Dobiáše

1968 Pražská konzervatoř, hra na akordeon u Josefa Smetany, skladba u Zdeňka Hůly

Profesní a veřejná činnost:

2001 – současnost generální ředitel České filharmonie

1993 – 1996 ředitel nakladatelství Panton

1990 – 2004 vedoucí katedry skladby na Hudební fakultě HAMU

1990 – 1993 ředitel skupiny programu Paláce kultury

1987 – 1989 umělecký šéf opery Národního divadla

Držitel:

několika cen v soutěžích – Soutěž mladých skladatelů MK, soutěž ČHF k Mezinárodnímu roku ženy

cen institucí – cena SČSKU, cena ministra kultury

Ostatní:

autorem 12 orchestrálních skladeb, varhanního koncertu, řady komorních a vokálních skladeb, skladeb pro děti a pedagogické literatury


Gustáv Slamečka, navrhovaný ministr dopravy

Osobní údaje:

narozen 5. června 1959

svobodný, bezdětný

Vzdělání:

1997 University of Pittsburgh, USA, Master of Business Administration, zaměření na finanční management a účetnictví

1996 Czech Management Center Čelákovice, Master of Business Administration

1978 – 1982 Fakulta ekonomiky služeb a cestovního ruchu Vysoké školy ekonomické, Banská Bystrica, Slovensko

Profesní a veřejná činnost:

2009 – současnost náměstek ministra dopravy ČR

2007 – 2009 ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury

2002 ABN-AMRO Bank, transakční bankovnictví, Senior Sales Consultant pro produkty Cash managementu

2001 ABN-AMRO Bank, globální transakční služby, Portfolio Manager, ředitel složky

1999 ABN-AMRO Bank, globální transakční služby, ředitel oddělení marketingu, prodeje a služeb

1997 – 1999 ABN-AMRO Bank, Relationship Manager pro globální klienty

1996 – 1997 ABN-AMRO Bank, kreditní analytik

1995 Institut aproximace práva, Ministerstvo spravedlnosti SR

1992 – 1994 ředitel Intergames, s.r.o., Nevada, s.r.o., Bratislava

1987 – 1992 regionální vedoucí Slovenské obchodní inspekce, Nitra

1986 vedoucí sekce Institutu obchodu, Nitra

1984 – 1986 vedoucí odboru Jednoty Nitra


Jakub Šebesta, navrhovaný ministr zemědělství

Osobní údaje:

narozen 16. listopadu 1948 v Krumvíři

rozvedený, tři děti

Vzdělání:

Vysoká škola zemědělská (dnešní MZLU) v Brně – zahradnická fakulta se zaměřením na vinařstí

Střední technická škola v Modré – vinohradství a vinařství

Profesní a veřejná činnost:

1992 – současnost ústřední ředitel SZPI

1990 – 1992 ředitel krajského inspektorátu ČZPI (dnes SZPI) v Brně

1981 – 1990 inspektor kontroly vína ČZPI pro ČR

1976 – 1981 řidič vzorkař na Státní inspekci jakosti (dnes SZPI)

1972 – 1976 vedoucí vinařské skupiny ZD Krumvíř

Členství:

člen správní a vědecké rady Mendelovy Univerzity

člen vědecké rady Veterinární a farmaceutické Univerzity

člen dozorčí rady Výzkumného ústavu veterinárního lékařství

člen dozorčí rady Vinařského fondu ČR

člen společnosti VINEXPO


Petr Šimerka – navrhovaný ministr průmyslu a obchodu

Osobní údaje:

narozen 22. listopadu 1948 v Praze

ženatý, dvě děti

Vzdělání:

1972 absolvování právnické fakulty Univerzity Karlovy

Profesní a veřejná činnost:

2006 – současnost státní tajemník – náměstek ministra práce a sociálních věcí pro oblast legislativní, pracovněprávní, mzdovou a bezpečnosti práce

1998 – 2006 náměstek ministra práce a sociálních věcí pro úsek legislativní, mzdový a bezpečnost práce a současně místopředsedou Rady vlády pro BOZP, vedoucím Pracovního týmu RHSD ČR pro mzdy, platy a související otázky, členem Státní volební komise

1990 – 1998 členem předsednictva Českomoravské konfederace odborových svazů – ČMKOS (1997 – 1998 členem delegace ČMKOS v Radě hospodářské a sociální dohody ČR, 1995 – 1998 zástupcem českých odborových svazů v mezinárodní odborové centrále veřejných služeb - EPSU

od 1973 zaměstnán v odborovém svazu civilních pracovníků armády


Vladimír Tošovský, navrhovaný ministr průmyslu a obchodu

Osobní údaje:

narozen 17. října 1961 v Praze

ženatý, 3 děti

Vzdělání:

ČVUT Praha fakulta elektrotechnická zaměření na přenos a rozvod elektřiny

Postgraduální studium ČVUT, fakulta strojní a elektrotechnická v Plzni, obor elektroenergetika specializace na přenos a rozvod elektrické energie

dvousemestrální studium na právnické fakultě podnikání a obchodů Univerzity Karlovy

Profesní a veřejná činnost:

2006 – současnost generální ředitel a předseda představenstva ČEPS, a.s.

od 2005 člen představenstva ČEPS, a.s.

od 2005 výkonný ředitel pro obchod

2005 ředitel úseku trading ČEPS, a.s.

2001 ředitel OJ ČEZTrade ČEZ, a.s.

2001 vedoucí sekce obchodování STE, a.s.

1995 – 2001 vedoucí odboru nákupu a prodeje STE, a.s.

1986 vedoucí referátu odboru řídící techniky Středočeská energetická, a.s.

Členství:

2007 člen burzovního výboru PXE (energetická burza Praha)

od 2006 předseda dozorčí rady Svazu zaměstnavatelů v energetice

2006 předseda správní rady Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností

2003 – 2005 člen dozorčí rady Středočeské energetické, a.s.


Rostislav Vondruška – navrhovaný ministr pro místní rozvoj

Osobní údaje:

narozen 24. března 1961 v Kladně

ženatý, dvě děti

Vzdělání:

2000 Sales and Marketing Specialist certified by Marriott

1995 Certifikát profesionálního organizátora kongresů (PCO)

Dale Carnagie Course (Consulting Education Units)

Certifikát absolventa letní školy Federace kongresových měst (Brusel, Belgie)

1980 – 1984 Vysoká škola ekonomická, fakulta ekonomiky služeb a cestovního ruchu Bratislava

1976 – 1980 Hotelová škola v Poděbradech

Profesní a veřejná činnost:

2004 – současnost ředitel CzechTourism – česká centrála cestovního ruchu

2002 – 2004 ředitel prodeje a marketingu společnosti G. Benedikt Karlovy Vary

2000 – 2002 jednatel a majitel Performax, s.r.o.

1999 – 2000 ředitel prodeje a marketingů hotelů Marriott, Renaissance Praha a Marriott Executive Aparments

1996 – 1999 generální ředitel společnosti Kongresové centrum Praha, a.s.

1995 – 1996 provozní/noční ředitel hotelu Hilton Praha a vedoucí ubytovacího úseku a recepce hotelu Palace Praha

1987 – 1989 asistent provozního náměstka Interhotel Praha

1985 – 1987 číšník v hotelu International Praha

Kurzy

Kurzovní lístek: 26.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,440
USD 23,300 23,480
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články