Jazykové kurzy pro zaměstnance zdarma? Ano i to jde v době krize!

3. 4. 2009 – 9:25 | Firmy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jazykové kurzy pro zaměstnance zdarma? Ano i to jde v době krize!
Foto:sxc | zdroj: NašePeníze.cz

Jazyková gramotnost zaměstnanců hraje čím dál větší roli. Problémem někdy může být finanční náročnost ať pro zaměstnance, nebo zaměstnavatele. Od 23. března 2009 však můžete získat finanční prostředky na výuku zaměstnanců a náhrady jejich mzdových nákladů po dobu výuky až do výše 100% celkových nákladů. Jak na to?


- Ušetřete náklady ve firmě díky dohodám mimo pracovní poměr
- Firmy nevyužívají všech možných úspor na daních
- Odpočet DPH u aut pro podnikatele byl schválen
- Krize na český trh práce přichází později, ale o to má silnější dopad
- Vláda schválila snížení sazby DPH na některé služby
- Lidé by řešili hospodářskou krizi udržením a tvorbou nových pracovních míst

Projekt je zaměřen na zaměstnavatele, kteří v důsledku celosvětové finanční krize a hospodářské recese museli nebo budou muset omezit výrobu ve svých provozech, a jejich zaměstnance. V rámci projektu mohou zaměstnavatelé získat finanční prostředky na realizaci vzdělávacích kurzů pro své zaměstnance, kteří jsou ohroženi negativními důsledky organizačních změn podniku v důsledku krize. Zaměstnancům se tak dostane možnosti účastnit se dalšího vzdělávání, zdokonalit si své odborné znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti tzv. obecného vzdělávání  a zaměstnavatelé získají prostor pro efektivnější řešení personální situace podniku v období krize.

Zaměstnavatelé budou žádat na úřadu práce podle místa výkonu práce (pracoviště, provozovny), nikoli podle sídla zaměstnavatele. Vztahuje se na území celé ČR, s výjimkou hlavního města Prahy.

Zaměstnavatelé podají vyplněnou žádost o zapojení do projektu (včetně prohlášení)  na příslušném úřadu práce, který jejich žádost posoudí a schválí. Žádost bude obsahovat relevantní důvody o zapojení se zaměstnavatele do projektu, seznam zaměstnanců účastnících se odborného rozvoje, vzdělávací kurzy a vybrané vzdělávací instituce, které budou odborný rozvoj zajišťovat. Součástí bude i kalkulace nákladů na vzdělávání (jednotlivé kurzy). Cena vzdělávání nesmí přesáhnout cenu v daném regionu obvyklou a kalkulované ceny uvedené zaměstnavatelem v žádosti budou cenou maximální.

Zaměstnavatelé dostanou příspěvek na úhradu nákladů na vzdělávání zaměstnanců a na náhradu mzdy, včetně sociálního a zdravotního pojištění a cestovních náhrad, a to po dobu, kdy se jejich zaměstnanci účastní vzdělávání.

Tab.: Maximální intenzita veřejné podpory dle blokové výjimky na vzdělávání

Subjekty

Obecné vzdělávání

Velké podniky v ČR

60%

Střední podniky

70%

Malé podniky (včetně mikropodniků)

80%

Tab.: Maximální intenzita veřejné podpory dle blokové výjimky na vzdělávání zdravotně postižených a znevýhodněných pracovníků

Subjekty

Obecné vzdělávání

Velké podniky v ČR

70%

Střední podniky

80%

Malé podniky (včetně mikropodniků)

80%


Projekt bude realizován ve dvou fázích. Přednostně budou čerpány prostředky Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů - výzva bude vyhlášena na částku 500 mil. Kč (uznatelnost výdajů končí 30. 6. 2009). Ve druhé fázi bude projekt realizován v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost - vyčleněna částka 1 mld. Kč.

Předpokládaná doba trvání do 30. června 2011. Druhá fáze by měla plynule navázat na fázi první.

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.5.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,640 24,740
USD 23,270 23,450
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články