Je možné s mateřskou žádat o hypotéku?

28. 4. 2010 – 0:02 | Hypotéky | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Je možné s mateřskou žádat o hypotéku?
Klient žádající o hypotéku musí ve většině případů bance doložit své příjmy, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Plánujete pořízení bydlení na hypotéku? Dobře zvažte, zda budete schopni úvěr splácet i v době, kdy jeden z vás bude muset pečovat o nový přírůstek do rodiny. Kolik v současnosti činí mateřská?

S jak velkou částkou můžete počítat po jejím skončení? A jak na příspěvky nahlížejí banky při posuzování žádosti o hypotéku?

Klient žádající o hypotéku musí ve většině případů bance doložit své příjmy. Banka na základě tohoto dokladu a dalších informací o finanční situaci žadatele vyhodnotí rizikovost poskytnutí úvěru a nabídne klientovi úvěrový rámec úměrný jeho disponibilnímu příjmu. Vedle standardních příjmů ze zaměstnání či podnikání banky do příjmů domácnosti zahrnují také některé sociální dávky. Patří mezi uznatelné příjmy také příspěvky spojené s mateřstvím?

 

TIP: Hypoteční kalkulačka

 

Za předpokladu splnění předem daných podmínek mohou čerství rodiče počítat s přímou finanční pomocí státu maximálně do 4 let věku dítěte. V první fázi se jedná o peněžitou pomoc v mateřství, která je přímo závislá na výši předchozích příjmů. V druhé fázi se jedná o rodičovský příspěvek, který je již stanoven paušálně.

 

Peněžitá pomoc v mateřství

 

Jedná se o peněžitou dávku nahrazující příjem, která je po splnění předem daných podmínek poskytnuta ženě, která porodila dítě, po dobu 28 týdnů mateřské dovolené (cca 7 měsíců), a to od počátku 8. až 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Ženě, která porodila dvě nebo více dětí, se poskytuje nejdéle po dobu 37 týdnů. Poskytování PPM ženě, která dítě porodila, nemůže být kratší než 14 týdnů a nemůže skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. Výše PPM se vypočítává procentem z vyměřovacího základu, který se stanovuje na základě průměrného příjmu v uplynulých měsících před nástupem na mateřskou dovolenou.

Pro letošní rok došlo k několika změnám ve výpočtu výše mateřské, v důsledku čehož došlo ke snížení výše dávky zhruba o 20 %.

Tabulka 1: Změna mateřské u jednotlivých druhů příjmu

Měsíční příjem
Měsíční mateřská 2010
Měsíční mateřská 2009
Rozdíl
16 000
8 550
11 070
- 2 520
20 000
10 680
13 800
- 3 120
24 000
12 810
16 560
- 3 750
40 000
17 790
22 350
- 4 560
Zdroj: FinExpert.cz, MPSV

Výši PPM si můžete spočítat na
webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí  (MPSV) ( http://www.mpsv.cz/cs/4215 ).

 

Rodičovský příspěvek

 

Po ukončení mateřské se mohou rodiče rozhodnout, který z nich bude o dítě dále pečovat, nicméně výše rodičovského příspěvku je již stanovena paušálně a předchozí příjmy na jeho výši nemají žádný vliv. Od 1. 1. 2008 došlo ke změnám v určování výše rodičovského příspěvku. Od tohoto data částka měsíčního příspěvku závisí na rychlosti (době) čerpání příspěvku.

* ve zvýšené míře - 11 400 Kč (při čerpání příspěvku do 2 let věku dítěte)
* v základní míře - 7 600 Kč (při čerpání příspěvku do 3 let věku dítěte)
* ve snížené míře - 3 800 Kč (při čerpání příspěvku do 4 let věku dítěte)

Příklad: ve zrychlené variantě příspěvku do 2 let věku dítěte, ženě náleží po porodu peněžitá pomoc v mateřství přibližně za 5 měsíců (22 týdnů) a dále může jeden z rodičů pobírat rodičovský příspěvek po dobu zbývajících 19 měsíců ve výši 11 400 Kč za měsíc.

 

Mateřská ne. Rodičovská ano

 

Skutečnost, zda banka příspěvky k mateřství započítává a v jaké výši do bonity klienta je důležité nejen z pohledu prvožadatele o úvěr, ale také pro klienty zvažující přechod ke konkurenci. Refinancující banka bude totiž znovu prověřovat bonitu klientů, přičemž ve propočtu navíc zohlední také vyšší výdaje domácnosti související s novým přírůstkem do rodiny. Pokud si klienti žádali o úvěr ve chvíli, kdy měli oba pravidelný příjem ze zaměstnání či podnikání, rodičovství bude mít téměr jistě negativní vliv na jejich aktuální bonitu.

Vzhledem k tomu, že mateřská dovolená a na ní navázaný peněžitý příspěvek v mateřství je poskytován pouze na maximálně 28 týdnů, banky z velké části tento příjem nepovažují za plně uznatelný zdroj příjmů, jak naznačuje následující anketa. Pokud dochází ke schvalování úvěru v době, kdy se žadatelka pobírá mateřskou, banka do skoringu započte pouze částku odpovídající průměrné výši následného rodičovského příspěvku – tedy 7 600 Kč.

„Příspěvky, které jsou vypláceny rodičům, kteří jsou doma s dětmi, tzn. rodičovský příspěvek, započítáváme v plné výši, dle zvolené varianty (zrychlené, klasické a pomalé čerpání). Příjem, který je rodičům vyplácen před rodičovským, tzv. mateřskou, do příjmů neakceptujeme, protože v následujících letech tento příjem v rodině chybí,“ říká Markéta Dvořáčková, GE Money Bank.

 

Anketa mezi bankami

 

Jakým způsobem a v jaké výši zohledňují hypoteční banky tento typ příjmů při posuzování žadatelů o úvěr se dozvíte v odpovědích na následující otázky. Započítává vaše banka do bonity klienta rodičovský, příp. mateřský příspěvek? V jaké výši?

Vendula Voláková, tiskové centrum České spořitelny
Mateřské a rodičovské příspěvky započítáváme do celkových příjmů žadatelů. Detaily hodnotícího procesu do detailu nerozkrýváme, ale rodičovský příspěvek se započítává v plné výši. Klient dokládá rodičovský příspěvek na základě Oznámení o přiznání dávky státní sociální podpory – rodičovského příspěvku.

Michal Teubner, tiskový mluvčí Komerční banky
Rodičovské příspěvky při posouzení bonity započítáváme pro všechny zájemce o úvěr v plné výši, nesmí však tvořit více jak 50% standardních příjmů domácnosti.

Martina Lambert, tisková mluvčí LBBW Bank
Mateřskou započítáváme v reálné výši – klientka doloží oznámení o přidělení dávky a poslední doklad o doručení. Při refinancování nepožadujeme doložit příjmy, pokud jsou splněny podmínky banky.

Pavla Renčínová, tisková mluvčí mBAnk
Mateřskou, respektive rodičovskou posuzujeme jako součást příjmů, takže ano, započítáváme to do bonity klientů. Jen potřebujeme doklad z úřadu, která příspěvek vyplácí, a výpis z účtu, kam tento příspěvek chodí.

Michaela Pokorná, tisková mluvčí Oberbank AG
Tyto příjmy jsou při posouzení bonity klienta zohledňovány jako alternativní zdroj příjmů, v úvahu se bere časová omezenost těchto příjmů, proto ke každému klientovi přistupujeme individuálně.

Tomáš Kofroň, tiskový mluvčí Raiffeisenbank
Rodičovský příspěvek započítává RB do příjmů žadatelů v prokázané výši - u žen, kterým ještě nebyl přiznán, ale je nepochybné, že ho budou v krátké obě pobírat uznává banka do příjmů uznává banka částku 7600 Kč. (vyšší peněžitá pomoc v mateřství je totiž jen na 28 týdnů)

Irena Zatloukalová, tisková mluvčí Hypoteční banky
Hypoteční banka akceptuje rodičovský příspěvek jako příjem pro splácení úvěru. Klient je povinen doložit potvrzení od příslušného úřadu státní sociální podpory na předepsaném formuláři, kde bude aktuální příspěvek ČSSZ. Není rozdíl mezi provožadatelem a refinancovánímí. Jediným momentem, kdy by banka mohla přistoupit k individuálnímu posuzování započítávání rodičovské dávky, by byla situace, pokud by se termín žádosti již hodně blížil termínu zániku nároku na její čerpání.

Jiří Škrob, produkt manažer Volksbank CZ
Rodičovské příspěvky započítáváme v aktuální výši, které klientka dostává dle správy sociálního zabezpečení.

Helena Dušková, tisková mluvčí Wüstenrot
Wüstenrot hypoteční banka (i Wüstenrot - stavební spořitelna) započítávají při posuzování bonity klienta rodičovský příspěvek do příjmů žadatele. Žadatel dokládá výši tohoto příspěvku potvrzením od správy sociálního zabezpečení. U hypotéky na refinacování v případě, že klient min. 1 rok řádně a včas refinancovaný úvěr (a také případné jiné úvěry) splácí a splnění dalších podmínek (např. výše splátky úvěru nepřevýší 1,2 násobek úvěru původního) klient příjmy nedokládá. Postačuje čestné prohlášení, že je schopen úvěr splácet.

(Luboš Svačina, Hypoindex.cz)

Kam dál?

- Mateřská bude stejná jako v roce 2009, maminky si polepší

- Hypotéka pro podnikatele: Žádost o hypotéku dobře načasujte

- Mateřská dovolená - na co máte nárok?

- Hypotéka bez doložení příjmu se nevyplatí

- Neplaťte za hypotéku víc než musíte

- Hypotéka bez poplatku je nové lákadlo bank

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články