Jedete autem do zahraničí? Podívejte se jaké nástrahy vás čekají

24. 6. 2009 – 10:12 | Auto-moto | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jedete autem do zahraničí? Podívejte se jaké nástrahy vás čekají
Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Pokud se letos rozhodnete jet na dovolenou vlastním vozem, měli byste mít na paměti některá pravidla, která se od tuzemských liší. Hlavní výčet speciálních předpisů v hlavních turistických cílech a postup u případné dopravní nehody přináší náš souhrn.


Ve Francii se lékařské ošetření platí rovnou lékaři, který vystaví potvrzení o ošetření,  tzv. \"Feuille de Soins\".

Řidiči, kteří nemají řidičský průkaz déle než dva roky, musí dodržovat následující limity: 80 km/h na silnicích, 100 km/h na dálnicích ve městě, 110 km/h na dálnicích. Dále musí mít na zadní části vozidla disk s červeným písmenem A. Tento disk se nevyžaduje u zahraničních turistů, zmíněné rychlostní limity však mají dodržovat také a při nedodržení mohou být pokutováni.

Používání antiradaru (zařízení na zjištění policejního radaru) je ve Francii zakázáno a trestáno vysokou pokutou až 1500 EUR.

U dětí a mládeže do 18 let cestujících bez doprovodu dospělé osoby mohou vyžadovat francouzské úřady písemný souhlas rodičů s cestou do zahraničí.

Majitelé zahraničních vozů by měli být opatrnější v Calais a na Korsice, kde jsou časté jejich krádeže.

Účastníci dopravní nehody jsou povinni prokázat vzájemně svoji totožnost. V případě, že dojde ke zranění, musí být k nehodě zavolána policie. Záznam o dopravní nehodě musí být kompletní a podepsán všemi stranami, které se nehody přímo účastnily.

- Autem na dovolenou: Jaké pokuty hrozí v zahraničí?
-
Pojištění: Podcenění cestovního pojištění může stát miliony
-
Chorvatsko: Ceny potravin 2009 - Dovézt můžete až 10 kg vlastního jídla
-
Chorvatsko: autovlak na Jadran, jízdenky je možné rezervovat už teď

Při placení mýtného v Chorvatsku se nebojte vjet do pruhů s elektronickými terminály. Nejsou totiž určeny pouze pro držitele elektronických čteček, ale je možné v nich platit i standardní platební kartou. To vám může uspořit mnoho minut času stráveného ve frontách před mýtnicemi.

Při nehodě nebo poruše je řidič (nebo kdokoli, kdo vystoupí z auta) povinen mít výstražnou vestu ihned při vystoupení z vozu. Při jízdě s vlekem je povinnost mít dva výstražné trojúhelníky. Všechny nehody musí být hlášeny policii (tel. 92).

Letos v březnu nakonec chorvatský parlament schválil změnu cizineckého zákona, čímž došlo ke zrušení povinnosti souhlasu zákonných zástupců pro vstup nezletilých osob do Chorvatska bez jejich doprovodu. Nový zákon nabyl účinnosti 1. dubna 2009, svoje děti tedy můžete nově pustit do Chorvatska i bez složitého papírování.

Itálie

Doprava je omezena a zakázána v určité doby v historických centrech některých měst v závislosti na stavu ovzduší a hustoty provozu.

Povinností mít oblečenu reflexní vestu vždy již při vystupování z vozu na silnici mimo obec. Reflexní vesta by měla být oranžová, žlutá nebo červená.

Řidiči mající řidičský průkaz kratší dobu než 3 roky musí na dálnici dodržovat max. rychlost 110 km/h a na rychlostních a hlavních silnicích 90 km/h.

Policie může vymáhat pokutu od řidiče vozidla registrovaného v zahraničí čtvrtinu maximální výše pokuty. Řidič, který neuzná svoji vinu při dopravním přestupku je nucen zaplatit vyšší částku /dvojnásobnou/ zvanou \"deposit\", pokud možno v hotovosti (je přijímána i zahraniční měna nebo v podobě záruky). Pokud řidič odmítne zaplatit deposit může mu být odebrán řidičský průkaz, jestliže nepředloží řidičský průkaz bude jeho vozidlo zadrženo do zaplacení pokuty.

Pravidelně v měsíci srpnu, obzvláště z důvodu tzv. „čerpání celostátní dovolené“, bývají uzavřenyúřady, obchodní domy, různé služby občanům. V mnohých soukromých podnicích a menších obchodech je otevírací doba omezená.

Ohlášení dopravní nehody je povinné pokud došlo ke ztrátám na životech nebo k vážnému zranění.

Německo

Řidič, který použije hanlivá slova nebo hrubá gesta, může být pokutován od 200 až do 6 000 EUR.

Už čtyři desítky německým měst rozestavěly před vjezdem do svých centrálních částí novou značku \"Umwelt ZONE\", pod ní je dodatková tabulka s barevnými kroužky. Pro řidiče to znamená, že za ni nemohou vjet bez speciální nálepky se zobrazenou barvou. Jinak jim hrozí pokuta od 40 eur. Nálepku přiděluji v Německu na počkání a po zaplacení pěti eur (asi 140 korun) například stanice technické kontroly Dekra nebo TÜV. V Česku začínají plakety vydávat také pracoviště STK za 300 korun, na základě velkého technického průkazu.

Pokud při dopravní nehodě nedojde ke zranění osob a příčina nehody je zcela jasná, není povinné volat policii, pouze se to doporučuje.

Maďarsko

V Maďarsku platí absolutní zákaz řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu. Jestliže je řidič přistižen s obsahem alkoholu v krvi do 0.08% bude pokutován

Bez platné dálniční známky jsou řidiči vystaveni pokutě až 100 000 HUF /= asi 400 Euro/.

V restauracích a barech doporučujeme turistům kontrolovat účtované ceny. Vzhledem
k častému výskytu falešných kreditních karet jsou cizinci vyzýváni k platbám hotovostí.

Nehody při kterých dojde ke zranění osob musí být hlášeny policii.

Španělsko

Řidič, který řídí s brýlemi, musí být vybaven náhradními brýlemi. Řidiči a/nebo spolujezdci jsou povinni nosit reflexní vestu, pokud vystoupí z vozidla na vozovku.

Vozidla musí v tunelu dodržovat bezpečnostní odstupy od osobních vozidel je to 100m a od vozidel nad 3,5t 150m, vždy rozsvícená světla.

Policie může uložit pokutu na místě. V případě menšího přestupku může být snížena
o 30% jestliže motorista zaplatí pokutu ihned.


Všechny nehody je třeba hlásit policii...

Kvůli pojištění by měl být sepsán formulář o nehodě a podepsán všemi stranami. Podél dálnic a některých silnic jsou rozmístěny SOS telefony ze kterých lze volat pomoc při nehodě.

Rakousko

Reflexní vesty jsou povinné pro řidiče všech dvoustopých vozidel. Řidič ji musí mít v kabině vozidla a obléká si ji v případě, že opouští vozidlo (nehoda, oprava apod.) na dálnicích, rychlostních silnicích a na silnici mimo obec a při umisťování výstražného trojúhelníku po nehodě. Reflexní vesty musejí odpovídat EU normě 471, to znamená, že jsou vyrobeny z barevného, fluorescenčního materiálu (barva oranžová, červená nebo žlutá) se 2 nebo více reflexními pruhy. Toto opatření se netýká spolujezdců, řidičů mopedů a motocyklů, ale i jim se vesta doporučuje. Pokuta za porušení - od 14 do 36 Euro

Při nehodě, při které dojde k věcnému poškození se volá policie pouze v případě, že by identita druhého účastníka nemohla být následně zjištěna. Doporučuje se vyplnit tzv. evropský protokol o nehodě, který musí být podepsán oběma účastníky nehody. Dojde-li při nehodě ke zranění, je bezpodmínečně nutné volat policii.

Způsob postupu u dopravní nehody v Evropě se téměř neliší od našeho systému. Ve většině případů není nutné volat k dopravní nehodě s menší škodou (pokud nedošlo ke zranění osob či poškození veřejného majetku) policii. To však neplatí například v Chorvatsku nebo Španělsku, kde musí být policie volána ke každé nehodě.

Desatero správného postupu při dopravní nehodě (DN):

 1. Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný trojúhelník. Při výstupu z vozidla vždy používejte bezpečnostní reflexní vestu.
 1. Zjistěte, zda při dopravní nehodě nedošlo ke zranění některé ze zúčastněných osob. Pokud ano poskytněte v rámci svých možností adekvátní pomoc (poskytnutí první pomoci, přivolání Záchranné služby).
 1. V rámci svých možností a znalostí vyhodnoťte vzniklou škodu a další okolnosti dopravní nehody a případně nehodu oznamte na policii (Pozor povinnost přivolat policii se vždy řídí právním předpisem země, ve které k dopravní nehodě došlo).
 1. Pokud došlo ke škodě na zdraví a nebo k poškození obecně prospěšné věci (např. veřejné osvětlení, komunikace) a nebo nelze zabezpečit plynulý provoz na komunikaci, vždy je nutné přivolat policii
 1. V případě, že je nutné zabezpečit obnovení provozu na komunikaci, můžete vozidla odstranit pokud:
  • je nehoda nahlášena policii a vy jste řádně vyznačili konečné postavení vozidel
  • shodli jste se na odstranění s dalšími účastníky DN a toto nebude na škodu sepsání společného záznamu
 1. Pokud na místě nehody není přítomna Policie, společně s dalším účastníkem DN sepište společný záznam o dopravní nehodě. Pro tento účel nejlépe použijte tiskopis „Evropský záznam o nehodě“. Tento dokument obsahuje všechny údaje, které jsou nutná pro řádné zdokumentování nehodového děje. Vzhledem k tomu, že dokument je stejný ve všech evropských jazycích, můžete s pomocí tohoto dokumentu vyplnit dokument i v případě, že dalším účastníkem bude osoba jiné národnosti. Nemáte-li tento tiskopis u sebe, můžete záznam provést na jakýkoliv jiný papír, ovšem nezapomeňte na podpisy všech účastníků nehody!

Ale pozor! Nepodepisujte to, čemu nerozumíte. Vždy platí pravidlo, že by člověk neměl jiným účastníkům provozu (resp. nehody) ani policistům podepisovat nic, čemu nerozumí. Při případném výslechu u policie má cizinec vždy právo na tlumočníka. Pomoci mohou také ambasády. Je proto vhodné mít v telefonu číslo českého velvyslanectví či konzulátu.

 1. Doporučujeme také kontaktovat z místa nehody klientské centrum pojišťovny viníka (jste-li na zavinění nehody dohodnuti). Pokud je následkem dopravní nehody vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte asistenční linku Vaší pojišťovny (ČSOB Pojišťovna Assistance +420 272 101 077), za účelem zajištění odtahu havarovaného vozidla. Mějte na paměti, že v rámci svého pojištění máte již hrazeny asistenční služby! Asistenční linku své pojišťovny volejte i v případě, kdy si nebudete jisti dalším postupem.
 1. Nezapomeňte, že pro lepší prokázání vzniku dopravní nehody je vhodné zajistit na místě nehody případné svědky, fotodokumentaci apod.
 1. Před opuštěním místa nehody se přesvědčte, že máte všechny potřebné údaje o druhém účastníkovi DN. Jedná se zejména o: Jméno a příjmení druhého účastníka, údaje o vozidle (registrační značka, VIN, typ vozidla), údaje o vlastníku vozidla (jméno, bydliště – sídlo), údaje o pojištění druhého vozidla (číslo zelené karty, číslo PS, název pojistitele, platnosti ZK).
 1. Zajistěte neprodlené předání sepsaného záznamu o dopravní nehodě své odpovědnostní pojišťovně.

Kurzy

Kurzovní lístek: 1.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,300 24,420
USD 22,210 22,390
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články