Kapitálové životní pojištění

2. 12. 2012 – 19:58 | Životní pojištění | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Kapitálové životní pojištění
Kapitálové životní pojištění, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Kapitálového životního pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití. Pojistná částka může být pro obě rizika stejná nebo si klient volí zvlášť pojistnou částku pro případ smrti a zvlášť pojistnou částku pro případ dožití. Sjednaná pojistná částka pro případ dožití je včetně garantovaného zhodnocení (TÚM ).

Pro koho je Kapitálové životní pojištění určeno?

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

chtějí zabezpečit své blízké pro případ smrti
chtějí mít garantovánu částku pro případ dožití
chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky

Jaké výhody kapitálové životní pojištění přináší?

garantovaná pojistná částka pro případ smrti
garantovaná pojistná částka pro případ dožití
garantované minimální zhodnocení finančních prostředků (TÚM)
rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění
daňová uznatelnost zaplaceného pojistného

Nevýhody kapitálového životního pojištění

nelze libovolně měnit nastavení pojištění
nelze aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění

Jak kapitálové životní pojištění funguje

Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky . Zbývající část pojistného je použita na tvorbu rezervy pojištění. 

V případě úmrtí klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka.
V případě dožití je vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílů na výnosech .
V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Na jakou dobu je kapitálové životní pojištění pojištění vhodné?

Pro maximalizaci zhodnocení je doporučená doba trvání pojištění 10 let a více. Kratší doba pojištění nezaručí vytvoření kapitálové hodnoty v dostatečné výši.

Je produkt kapitálové životní pojištění daňově uznatelný?

Daňová uznatelnost pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Produkt je daňově uznatelný pokud jsou splněny následující podmínky:

pojistník je shodný s pojištěným
doba trvání pojištění je minimálně 5 let
doba trvání pojištění je minimálně do roku, v kterém dosáhne pojištěný 60 let
sjednáno riziko pro případ smrti a dožití

Část pojistného připadající na krytí ostatních rizik není daňově uznatelná.

Kurzy

Kurzovní lístek: 6.2.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,780 23,860
USD 22,030 22,150
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články