Každý rok se důchod vypočítává jinak, co je nového letos?

3. 6. 2015 – 0:25 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Každý rok se důchod vypočítává jinak, co je nového letos?
Výpočet státního důchodu závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech a průměrné měsíční mzdě za odpracované roky (neboli osobním vyměřovacím základu). Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Každoroční formule výpočtu důchodu se mění. Od roku 2011 se výrazným způsobem měnily jednotlivé parametry, v mnohem větším rozsahu než v minulosti. Jedním z důvodů bylo i posílení prvku zásluhovosti při výpočtu důchodu.

Vypočítejme si důchod v jednotlivých letech u nadprůměrné mzdy (1,67násobku průměrné mzdy v daném roce).

Výpočet státního důchodu závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech a průměrné měsíční mzdě za odpracované roky (neboli osobním vyměřovacím základu). Při výpočtu průměrné měsíční mzdy za odpracované roky se dřívější výdělky přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů.

Např. při výpočtu důchodu v roce 2008 se hodnotily příjmy, ze kterých bylo odvedeno sociální (důchodové) pojištění, v letech 1986 až 2007 a při výpočtu důchod v roce 2014 se hodnotily příjmy v letech 1986 až 2013.

Čím delší doba pojištění a vyšší průměrná mzda za odpracované roky (osobní vyměřovací základ), tím vyšší státní důchod. Z důvodu uplatněné redukce při výpočtu státního důchodu však při vyšších příjmech stoupá státní důchod méně než při nižších příjmech. Náhradový poměr mají občané s nižšími příjmy při odchodu do důchodu vyšší než občané s vyššími příjmy.

Posílení principu zásluhovosti

Při výpočtu státního důchodu je uplatněn nejenom prvek zásluhovosti, ale i solidarity, aby se občané s nižšími příjmy, kteří po celý život pracovali, nepropadli při odchodu do důchodu do „chudoby“.

Od roku 2011 každoročně nepatrně docházelo k posílení prvku zásluhovosti při výpočtu státního důchodu. Jak si ukážeme na praktickém příkladu, tak se jedná pro občany s vyššími příjmy o zanedbatelné zvýšení důchodu. Vlastní úspory a investice jsou pro občany s vyššími příjmy naprostou nutností. Bez vlastního zajištění na penzi klesá životní úroveň nejvíce občanům s vyššími příjmy.

Praktický příklad

V Tabulce 1 je vypočítán státní důchod v letech 2008 až 2014 u občana majícího v roce přiznání státního důchodu průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky na úrovni 1,67násobku průměrné mzdy v národním hospodářství v daném roce. Ve všech případech počítáme se získanou dobou pojištění v rozsahu 40 let.

Následně je vypočítán hrubý náhradový poměr, což je poměr vypočteného státního důchodu vůči průměrné hrubé mzdě za odpracované roky (osobnímu vyměřovacímu základu). Jak je vidět z tabulky, náhradový poměr u nadprůměrné mzdy postupem let stoupá, jedná se však pouze o drobnou změnu.

Tabulka 1: Náhradový poměr při nadprůměrné mzdě

Rok

Průměrná

mzda

Doba

pojištění

Osobní

vyměřovací

základ

Státní

důchod

Náhradový

poměr

2008

23 542 Kč

40 let

39 315 Kč

11 706 Kč

29,8 %

2010

23 951 Kč

40 let

39 998 Kč

12 220 Kč

30,6 %

2012

25 101 Kč

40 let

41 919 Kč

13 173 Kč

31,4 %

2014

25 686 Kč

40 let

42 896 Kč

13 793 Kč

32,2 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

-Petr Gola | Více na Investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 1.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,300 24,420
USD 22,210 22,390
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články