Kde dostanete vyšší plat a kde se bude naopak propouštět?

11. 9. 2013 – 12:02 | Práce | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Kde dostanete vyšší plat a kde se bude naopak propouštět?
Zaměstnavatelé v České republice očekávají pro poslední letošní čtvrtletí stagnující náborové aktivity. Tři procenta z nich očekávají nárůst počtu pracovních sil, další tři procenta předpovídají snížení počtu pracovních sil a 91 procent zaměstnavatelů nep | zdroj: NašePeníze.cz

Mezi lidmi stále panuje značná obava ze ztráty zaměstnání, podle některých průzkumů se jedná dokonce o jednu z největších životních obav Čechů vůbec. Nabízíme proto přehled oborů, který prozradí, v jakých oblastech se zaměstnavatelé chystají nabírat, kde propouštět, ale také v jakém odvětví a v jakém kraji jsou nejvyšší platy a komu rostou nebo klesají nejrychleji.

"Zaměstnavatelé v České republice očekávají pro poslední letošní čtvrtletí stagnující náborové aktivity. Tři procenta z nich očekávají nárůst počtu pracovních sil, další tři procenta předpovídají snížení počtu pracovních sil a 91 procent zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Ostatní nedokázali odpovědět," uvádí výroční zpráva společnosti Manpower. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro čtvrté čtvrtletí 2013 hodnotu 0 procent. 

V jakých odvětvích se chystají zaměstnavatelé propouštět nejvíc? 

Výsledky šetření Indexu trhu práce společnosti Manpower ukazují, že zaměstnavatelé v pěti z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející tři měsíce pokles počtu pracovních sil. Nejhorší situace na trhu práce hlásí odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody. Útlum náborových aktivit však hlásí také Doprava, skladování a komunikace nebo segment Ubytování a stravování.

Odvětví

Kolik zaměstnavatelů chystá propouštění (v %)

Tabulka odvětví, v kterých se zaměstnavatelé chystají propouštět

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody

-11

Doprava, skladování a komunikace

-5

Ubytování a stravování

-4

Zpracovatelský průmysl

-2

Stavebnictví

-1

Zdroj: Manpower Index trhu práce

Kde se naopak chystají nabírat více pracovníků?

Proti tomu pozitivní náborové prostředí hlásí například Velkoobchod a maloobchod, oblast Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov, ale překvapivě také odvětví Těžba nerostných surovin. „To však může být zapříčiněno i tím, že sběr dat pro šetření probíhal zhruba před měsícem, kdy ještě nebyla nelehká situace v některých českých dolech tolik mediálně propírána,“ upřesnila Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka Manpower Česká a Slovenská republika.

Odvětví

Kolik zaměstnavatelů se chystá nabírat (v %)

Tabulka odvětví, v kterých se chystá nábor

Těžba nerostných surovin

+4

Finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům

+2

Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov

+2

Velkoobchod a maloobchod

+1

Státní správa, zdravotnictví, vzdělání a kultura

+0

Zdroj: Manpower Index trhu práce

V rámci průzkumu Indexu trhu práce pro čtvrté čtvrtletí 2013 bylo osloveno 750 českých zaměstnavatelů.

V počtu zaměstnanců se žádná revoluce zřejmě konat nabude, jak jsou na tom platy?

Během druhého čtvrtletí letošního roku vzrostla průměrná měsíční mzda v Česku o necelých 300 korun na 24 953. Pokud se zaměříme na jednotlivé obory, můžeme mezi odvětvími vidět značné rozdíly. Zatímco někde si lidé polepšili i o dvojnásobek průměru, jinde přišli o tisíce korun měsíčně.

Obor

Průměrný plat / Změna (v Kč)

Tabulka vývoje platů v ČR podle oboru za posledních 12 měsíců

Zemědělství, lesnictví a rybářství

19 833 Kč / +718

Průmysl celkem

25 473 Kč / +411

Těžba a dobývání

30 317 Kč / -2 291

Zpracovatelský průmysl

25 040 Kč / +504

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

38 920 Kč / +400

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

23 537 Kč / +351

Stavebnictví

22 183 Kč / +147

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

22 979 Kč / +279

Doprava a skladování

23 233 Kč / +252

Ubytování, stravování a pohostinství

13 892 Kč / +600

Informační a komunikační činnosti

45 075 Kč / -394

Peněžnictví a pojišťovnictví

47 831 Kč / -839

Činnosti v oblasti nemovitostí

21 869 Kč / -586

Profesní, vědecké a technické činnosti

31 357 Kč / -882

Administrativní a podpůrné činnosti

16 699 Kč / -84

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

26 869 Kč / +471

Vzdělávání

24 111 Kč / +571

Zdravotní a sociální péče

25 012 Kč / +163

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

20 673 Kč / +226

Ostatní činnosti

19 518 Kč / -145

Zdroj: Český statistický úřad

„Nejvíce by se mělo letos přidávat ve farmacii a některých dalších odvětvích průmyslu. Tradičně štědré bývají i finanční instituce. Letos to však bude jen na úrovni průměru. Nejméně štědré očekáváme letos odvětví dopravy a logistiky,“ komentuje analytik PwC Libor Stodola.

Kde se chystají zaměstnavatelé nabírat, kde propouštět a kde berou lidi nejvíc? Jak je na tom váš kraj?

Pokud bychom Česko rozkouskovali na Čechy, Moravu a Prahu, je možné vidět podstatné rozdíly v náladě zaměstnavatelů. Nejhorší situace by měla být v nadcházejících měsících na Moravě, kde se chystá spíše propouštění (-2 procenta), proti tomu Čechy stagnují na nule a samotná Praha předpokládá nábor (+4 procenta).

Dalším zajímavým srovnáním může být pohled na výši platů podle krajů v Česku. Berou více peněz lidé v Plzeňském kraji, nebo v Jihomoravském? Kde je nejvyšší průměrná mzda a kde nejnižší? Prozradí srovnání všech krajů v republice.

Kraj

Průměrný plat

Tabulka průměrných platů podle krajů

Praha

32 602 Kč

Středočeský

25 556 Kč

Jihočeský

22 199 Kč

Plzeňský

23 560 Kč

Karlovarský

21 275 Kč

Ústecký

22 561 Kč

Liberecký

22 777 Kč

Královéhradecký

22 765 Kč

Pardubický

21 692 Kč

Vysočina

22 441 Kč

Jihomoravský

23 749 Kč

Olomoucký

21 953 Kč

Zlínský

21 779 Kč

Moravskoslezský

23 026 Kč

Zdroj: ČSÚ

Muži, nebo ženy? Jaký je rozdíl v platech?

Český statistický úřad sleduje rozdílný vývoj platů u mužů a žen od roku 2006. Již tehdy se ukázalo, že muži jsou v průměru lépe placeni než jejich křehčí kolegyně. První statistiky uvádějí, že zatímco medián (hodnota uprostřed mzdového pásma) u mužů činil začátkem roku 2006 až 16 617 korun, ženy měly platy o více než 3200 korun nižší.

Pokud se podíváme o sedm let dopředu, do současnosti, je zřejmé, že rozdíl mezi platy se prohloubil o zhruba 700 korun na více než 3900. „Během druhého čtvrtletí 2013 vzrostl plat mužů na 22 769 korun, zatímco žen na 18 836 korun,“ uvádí statistika ČSÚ.

Nejlépe placené obory dle aktuálních nabídek práce

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší průměrné platy v okresech

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,350
USD 23,320 23,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články