Kdy do důchodu? Pár dní může důchod ovlivnit o stokoruny

18. 9. 2014 – 10:58 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Kdy do důchodu? Pár dní může důchod ovlivnit o stokoruny
Výše státního důchodu závisí nejenom na příjmech, ale i na získané době pojištění. Získaná doba pojištění se pro důchodové účely započítává v celých ukončených letech. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Správné načasování odchodu do důchodu je nesmírně důležité. Pozdější odchod do důchodu např. o 5 dní může znamenat vyšší státní důchod o stokoruny. Během celé penze se může jednat o desetitisíce. Vlivem valorizace se rozdíl navíc každoročně zvyšuje. Na co si dát pozor?

Výše státního důchodu závisí nejenom na příjmech, ale i na získané době pojištění. Získaná doba pojištění se pro důchodové účely započítává v celých ukončených letech. V praxi může dojít k situaci, že žadatel o starobní důchod ke dni dosažení řádného důchodového věku získá např. dobu pojištění 40 let a 359 dní. V takovém případě jsou dvě možnosti. Buď odejít do řádného důchodu při dosažení řádného důchodového věku a při výpočtu důchodu se bude započítávat 40 let. Nebo odejít o pár dní později a ukončit další rok pojištění a získat tak 41 let pojištění. Každý rok pojištění přitom má vliv na výši státního důchodu.

Praktický příklad

Paní Novotná m průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 29 150 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 40 let. Kolegyně paní Veselá má rovněž průměrnou měsíční mzdu v současné hodnotě za odpracované roky ve výši 29 150 Kč. Paní Veselá ale získá 41 let pojištění. Jak se bude lišit měsíční státní důchod?

Dle legislativy roku 2014 bude měsíční státní důchod paní Novotné 11 957 Kč a paní Veselé 12 197 Kč. Jeden započítaný celý rok pojištění v případě paní Veselé znamená vyšší měsíční státní důchod o 240 Kč (12 197 Kč – 11 957 Kč). Za celý rok se jedná o rozdíl 2 880 Kč. Pozdější odchod od důchodu o několik dní byl pro paní Veselou s ohledem na výši starobního důchodu výhodný.

Ve všech případech se jedná o rozdíl „v čistém“, tedy v částce, kterou obdrží obě paní na svůj bankovní účet. Ani v jednom případě se nebude z důchodu platit nic na dani z příjmu fyzických osob nebo povinném pojistném. Jenom pro představu, aby si zaměstnanec polepšil v čistém o 2 880 Kč za rok, tak musí mít hrubý příjem vyšší za rok o cca 4 200 Kč.

Předčasný důchod – nemít zbytečně vyšší krácení

Velmi pečlivě je nutné plánovat i odchod do předčasného důchodu. U předčasného důchodu se krácení provádí za každých 90 dní předčasnosti. V měsíční výši důchodu je tedy rozdíl, zdali se odejde do předčasného důchodu např. 359 dní nebo 366 dní před dosažením řádného důchodového věku. I několik dní ovlivní výši státního důchodu, neboť je nižší krácení.

-Petr Gola | Více na Investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 7.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,270 24,390
USD 22,470 22,650
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články