Klienty zahraničních bank obstará Fond pojištění vkladů

21. 3. 2011 – 11:00 | Tiskové zprávy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Klienty zahraničních bank obstará Fond pojištění vkladů
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Klienti zahraničních bank mohou být opět o něco klidnější.

Česká republika se svým podpisem připojila k dalším 15 evropským zemím podepsaným pod mezinárodní dohodou o přeshraniční spolupráci mezi systémy pojištění vkladů. V případě krachu banky již klienti nebudou muset pro náhradu svých vkladů cestovat do zahraničí.

Fond pojištění vkladů ratifikoval Multilaterální dohodu o spolupráci mezi systémy pojištění vkladů v EU, která se týká především způsobu komunikace mezi systémy pojištění vkladů a mezi systémem pojištění vkladů v „hostitelské“ zemi s klienty poboček zahraniční banky v případě krachu banky a také způsobu výplaty náhrad vkladů.

„Pro klienty je zásadní, že v případě krachu tuzemské pobočky zahraniční banky nebudou muset pro náhrady svých vkladů cestovat do země sídla mateřské společnosti. Fond pojištění vkladů bude na území České republiky působit jako jediné kontaktní místo a po dohodě s tamním systémem pojištění vkladů může také zajistit výplatu náhrad vkladů,“ říká Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů.

Příkladem retailových bank působících na území České republiky jako pobočky zahraniční banky, na jejichž depozitní produkty se vztahuje pojištění vkladů je například AXA Bank (Belgie), mBank (Polsko), Citibank (Irsko), ING Bank (Nizozemí) a Oberbank (Rakousko).

„Dosud jsme otázky ohledně výplat klientů vždy řešili bilaterálními smlouvami s národními pojistiteli vkladů v konkrétních zemích. Multilaterální dohoda o spolupráci na mezinárodní úrovni výrazně posiluje úroveň komunikace a výměny zkušeností mezi národními systémy a především stanovuje pravidla jak postupovat v případě nutnosti zahájení výplaty náhrad vkladů,“ dodává Renáta Kadlecová.

K této dohodě se k dnešnímu dni připojilo celkem 15 evropských systémů pojištění vkladů, mezi nimiž nechybí např. Polsko, Nizozemí, Irsko, Velká Británie, Itálie a Dánsko. Nicméně v dohledné době by se měly pod smlouvu připojit i zbývající země evropské sedmadvacítky.

Fond pojištění vkladů má v současnosti uzavřenu ještě rámcovou smlouvu o spolupráci, která tyto oblasti řeší s Maďarskem, Slovenskem a současně má uzavřenu dohodu o spolupráci s Velkou Británií.

Plné znění dohody včetně seznamu signatářů je možné nalézt na adrese: http://www.efdi.net/documents.asp?Id=11&Cat=Efdi

Kurzy

Kurzovní lístek: 9.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,400
USD 22,590 22,710
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články