Kolik stojí hodina práce v ČR? 428 korun - stagnujeme

- Domácí autor: Redakce NašePeníze.cz

Hodinová produktivita práce v České republice v dlouhodobém horizontu sice rostla, v letech 2009–2013 však stagnovala.

Hodinová produktivita práce v České republice v dlouhodobém horizontu sice rostla, v letech 2009–2013 však stagnovala. Foto:SXC

Hodinová produktivita práce v České republice v dlouhodobém horizontu sice rostla, v letech 2009–2013 však stagnovala. Foto:SXC , zdroj: NašePeníze.cz

Jedna odpracovaná hodina v roce 2013 znamenala vytvořenou hodnotu, která byla v reálném vyjádření o téměř dvě třetiny vyšší než v roce 1995.

Produktivita práce v České republice, vycházející z poměru hrubého domácího produktu k celkovému počtu odpracovaných hodin, za posledních 18 let výrazně narostla. V roce 1995 znamenala jedna odpracovaná hodina vytvořenou hodnotu v nominální výši 161 Kč, v roce 2013 skoro trojnásobek (428 Kč). V reálném vyjádření vzrostla produktivita práce za uvedené období o 59,7 %.

„Dlouhodobý nárůst hodinové produktivity práce v ČR byl dán silnou dynamikou mezi roky 1995 a 2008, kdy se v reálném vyjádření v průměru zvyšovala o 3,6 % za rok. V letech 2009-2013 rostla v průměru již jen o 0,2 % ročně a v zásadě stagnovala“, uvedl Lukáš Kučera, analytik ČSÚ. „Snížení hodinové produktivity práce, jak je patrné z údajů za roky 2009–2012, zasáhlo tři čtvrtiny tuzemských odvětví“, dodal.

Růst produktivity práce v reálném vyjádření byl tažen pro ČR klíčovým zpracovatelským průmyslem (o 246,8 %), dále segmentem velkoobchodu a maloobchodu (o 124,3 %) a odvětvím informačních a komunikačních činností (o 63,9 %). V těchto třech odvětvích produktivita práce vzrostla mezi roky 1995 a 2012 více než v úhrnu za celou ekonomiku. Nárůst produktivity práce zaznamenalo celkem třináct tuzemských odvětví, v sedmi se snížila.

Tagy: ekonomika peníze produktivita hodina práce